قرآن کریم

جستجو

قرآن کریم

ترتیب نمایش
پر بینندهپر امتیازجدیدترین
روزها
امروزهفته اخیرماه اخیرسال اخیرهمه روزها
سوره قدر آیه 1 تا 5 «ب» / شب قدر و امام زمان
10':19''
2569 0
سوره قدر آیه 1 تا 5 «ب» / شب قدر و امام زمان
کانال :
همانا ما قرآن را در شب قدر نازل کردیم و تو چه دانى که شب قدر چیست؟ شب قدر از هزار ماه بهتر است ، در آن شب، فرشتگان و روح به اذن پروردگارشان براى انجام هر کارى فرود آیند ، (آن شب) تا طلوع فجر، (سراسر) سلام و درود است ... تفسیر آیات 1 تا 5 سوره قدر توسط استاد قرائتی
سوره قدر آیه 1 تا 5 «الف» / شب قدر شب تقدیر مقدرات
08':03''
4030 0
سوره قدر آیه 1 تا 5 «الف» / شب قدر شب تقدیر مقدرات
کانال :
همانا ما قرآن را در شب قدر نازل کردیم و تو چه دانى که شب قدر چیست؟ شب قدر از هزار ماه بهتر است ، در آن شب، فرشتگان و روح به اذن پروردگارشان براى انجام هر کارى فرود آیند ، (آن شب) تا طلوع فجر، (سراسر) سلام و درود است ... تفسیر آیات 1 تا 5 سوره قدر توسط استاد قرائتی
سوره علق آیه 15 تا 19 / سجده عامل قرب به خدا
09':48''
776 0
سوره علق آیه 15 تا 19 / سجده عامل قرب به خدا
کانال :
چنین نیست (که او مى‏پندارد.) اگر از کار خلافش دست باز ندارد موى پیشانى او را سخت بگیریم ، موى پیشانى دورغگوى خطاکار را ، پس او اهل محفلش را (به یارى) بخواند ، ما هم بزودى مأموران دوزخ را فرامى‏خوانیم ، حاشا از او پیروى مکن و سجده کن و (به خدا) تقرّب جوى ... تفسیر آیات 15 تا 19 سوره علق توسط استاد قرائتی
سوره علق آیه 6 تا 14 / احساس بی نیازی ، عانل طغیان
12':25''
1625 0
سوره علق آیه 6 تا 14 / احساس بی نیازی ، عانل طغیان
کانال :
نه چنین است (که مى‏پندارند). بى‏گمان آدمى طغیان مى‏کند ، چون خود را بى‏نیاز مى‏بیند ، همانا بازگشت همه به سوى پروردگار توست ، آیا دیدى آن که منع مى‏کند ، بنده‏اى را که نماز مى‏خواند ، آیا اندیشیده‏اى که اگر (آن بنده) بر طریق هدایت باشد یا به تقوا سفارش کند ، آیا اندیشیده‏اى که اگر تکذیب کند و روى برتابد (فقط خود را هلاک ساخته است؟) ، آیا او نمى‏داند که خداوند مى‏بیند ... تفسیر آیات 6 تا 14 سوره علق توسط استاد قرائتی
سوره علق آیه 1 تا 5 / بخوان به نام پروردگارت
12':50''
2258 0
سوره علق آیه 1 تا 5 / بخوان به نام پروردگارت
کانال :
بخوان به نام پروردگارت که (هستى را) آفرید ، (او که) انسان را از خون بسته آفرید ، بخوان که پروردگار تو از همه گرامى‏تر است ، او که با قلم آموخت ، آنچه را انسان نمى‏دانست به او آموخت ... تفسیر آیات 1 تا 5 سوره علق توسط استاد قرائتی
سوره تین آیه 1 تا 8 / خداوند بهترین حکم کنندگان
13':23''
3753 0
سوره تین آیه 1 تا 8 / خداوند بهترین حکم کنندگان
کانال :
به انجیر و زیتون سوگند و به طور سینا سوگند و به این شهر (مکّه) امن سوگند ، همانا ما انسان را در بهترین قوام و نظام آفریدیم ، سپس او را به پایین‏ترین مرحله بازگرداندیم ، مگر کسانى که ایمان آوردند و کارهاى نیک انجام دادند که براى آنان پاداشى قطع ناشدنى و همیشگى است ... تفسیر آیات 1 تا 8 سوره تین توسط استاد قرائتی
سوره انشراح آیه 1 تا 8 / همراه بودن آسانی با مشکلات
13':46''
6691 0
سوره انشراح آیه 1 تا 8 / همراه بودن آسانی با مشکلات
کانال :
(اى پیامبر!) آیا به تو شرح صدر عطا نکردیم؟ و بار سنگین‏ات را از (دوش) تو برنداشتیم؟ آن (بار گرانى) که براى تو کمرشکن بود و نام تو را بلند (آوازه) گردانیدیم ، پس (بدان که) با هر سختى آسانى است ، آرى، با هر دشوارى آسانى است ... تفسیر آیات 1 تا 8 سوره اشراح توسط استاد قرائتی
سوره ضحی آیه 6 تا 11 / لزوم درد آشنا بودن رهبر
16':10''
2045 0
سوره ضحی آیه 6 تا 11 / لزوم درد آشنا بودن رهبر
کانال :
آیا تو را یتیم نیافت، پس پناه داد و سامانت بخشید و تو را سرگشته یافت، پس هدایت کرد و تو را تهى‏دست یافت و بى‏نیاز کرد (حال که چنین است) پس بر یتیم قهر و تندى مکن و سائل را از خود مران و نعمت پروردگارت را (براى سپاس) بازگو کن ... تفسیر آیات 1 تا 5 سوره لیل توسط استاد قرائتی
سوره ضحی آیه 1 تا 5 / مقام شفاعت پیامبر در قیامت
07':20''
5498 0
سوره ضحی آیه 1 تا 5 / مقام شفاعت پیامبر در قیامت
کانال :
به روشنایى آغاز روز سوگند ، به شب سوگند آنگاه که آرامش بخشد ، پرودگارت تو را وانگذاشته و خشم نگرفته است ، همانا آخرت براى تو بهتر از دنیا است و به زودى پروردگارت (چیزى) به تو عطا کند که خشنود شوى ... تفسیر آیات 1 تا 5 سوره لیل توسط استاد قرائتی
سوره لیل آیه 12 تا 21 / هدایت مردم ، سنت خداوند
09':56''
3600 0
سوره لیل آیه 12 تا 21 / هدایت مردم ، سنت خداوند
کانال :
همانا هدایت (مردم) بر عهده ماست و بى شک آخرت و دنیا از آنِ ماست ، پس شما را از آتشى که زبانه مى‏کشد بیم دادم ، (آتشى که) جز بدبخت‏ترین افراد در آن در نیاید ، همان که (حق را) تکذیب کرد و روى بر تافت ، ولى با تقواترین مردم از آن آتش دور داشته خواهد شد ، همان که مال خود را مى‏بخشد تا پاک شود ... تفسیر آیات 5 تا 11 سوره لیل توسط استاد قرائتی
سوره لیل آیه 5 تا 11 «ب» / انفاق ، ایمان و تقوا ، عامل آسانی کارها
10':35''
4147 0
سوره لیل آیه 5 تا 11 «ب» / انفاق ، ایمان و تقوا ، عامل آسانی کارها
کانال :
امّا آن که انفاق کرد و پروا داشت و پاداش نیک (روز جزا) را تصدیق کرد به زودى ما او را براى پیمودن بهترین راه آماده خواهیم کرد ، ولى آنکه بخل ورزید و خود را بى‏نیاز پنداشت و پاداش نیک (روز جزا) را تکذیب نمود ، پس او را به پیمودن دشوارترین راه خواهیم انداخت و چون هلاک شد، دارایى‏اش براى او کارساز نخواهد بود ... تفسیر آیات 5 تا 11 سوره لیل توسط استاد قرائتی
سوره لیل آیه 5 تا 11 «الف» / افراد سخی و بخیل
13':30''
1130 0
سوره لیل آیه 5 تا 11 «الف» / افراد سخی و بخیل
کانال :
امّا آن که انفاق کرد و پروا داشت و پاداش نیک (روز جزا) را تصدیق کرد به زودى ما او را براى پیمودن بهترین راه آماده خواهیم کرد ، ولى آنکه بخل ورزید و خود را بى‏نیاز پنداشت و پاداش نیک (روز جزا) را تکذیب نمود ، پس او را به پیمودن دشوارترین راه خواهیم انداخت و چون هلاک شد، دارایى‏اش براى او کارساز نخواهد بود ... تفسیر آیات 5 تا 11 سوره لیل توسط استاد قرائتی
سوره لیل آیه 1 تا 4 / سوگند به آفریننده نر و ماده
05':56''
2079 0
سوره لیل آیه 1 تا 4 / سوگند به آفریننده نر و ماده
کانال :
به شب سوگند، آنگاه که (زمین را در پرده‏ى سیاه) فرو پوشاند ، به روز سوگند، آنگاه که روشن شود ، سوگند به آن کس که نر و ماده را آفرید ، همانا تلاش‏هاى شما پراکنده است ... تفسیر آیات 1 تا 4 سوره لیل توسط استاد قرائتی
سوره شمس آیه 9 تا 15 / تزکیه راه رستگاری
15':54''
3646 0
سوره شمس آیه 9 تا 15 / تزکیه راه رستگاری
کانال :
به راستى رستگار شد، آن کس که نفس خود را تزکیه کرد و بى شک محروم و ناامید گشت هر کس که آن را به پلیدى آلود ، قوم ثمود از روى سرکشى، (پیامبرشان را) تکذیب کردند ، آنگاه که شقى‏ترین آنها (براى کشتن ناقه) به پا خاست ... تفسیر آیات 9 تا 15 سوره شمس توسط استاد قرائتی
سوره شمس آیه 1 تا 8 / سوره شمس بیشترین سوگند
13':05''
9052 0
سوره شمس آیه 1 تا 8 / سوره شمس بیشترین سوگند
کانال :
به خورشید سوگند و گسترش نور آن ، به ماه سوگند، آنگاه که از پى خورشید در آید ، به روز سوگند آنگاه که زمین را روشن سازد ، به شب سوگند، آنگاه که زمین را بپوشاند ، به آسمان سوگند و آنکه آن را بنا کرد ... تفسیر آیات 1 تا 8 سوره شمس توسط استاد قرائتی
سوره بلد آیه 17 تا 20 / ایمان ، شرط پذیرش کارهای نیک
09':00''
1348 0
سوره بلد آیه 17 تا 20 / ایمان ، شرط پذیرش کارهای نیک
کانال :
سپس از کسانى باشد که ایمان آورده و همدیگر را به شکیبایى و مهربانى سفارش کرده‏اند ، آنان اصحاب یمین هستند و کسانى که به آیات ما کفر ورزیدند اصحاب شومى و شقاوت هستند ، بر آنان آتشى سرپوشیده و فراگیر احاطه دارد ... تفسیر آیات 17 تا 20 سوره بلد توسط استاد قرائتی
سوره بلد آیه 10 تا 16 /عبور از گردنه با سیر کردن گرسنگان
14':24''
2211 0
سوره بلد آیه 10 تا 16 /عبور از گردنه با سیر کردن گرسنگان
کانال :
و دو راه (خیر و شرّ) را به او نمایاندیم ، امّا او در آن گردنه سخت قدم نگذاشت و چه مى‏دانى که آن گردنه چیست؟ آزاد کردن برده ، یا غذا دادن به روز گرسنگى ، به یتیمى خویشاوند ، یا بینوایى خاک نشین ... تفسیر آیات 10 تا 16 سوره بلد توسط استاد قرائتی
سوره بلد آیه 8 تا 9 / نعمت چشم و زبان و لب
10':00''
3652 0
سوره بلد آیه 8 تا 9 / نعمت چشم و زبان و لب
کانال :
آیا براى او دو چشم قرار ندادیم و یک زبان و دو لب؟ ... تفسیر آیات 8 تا 9 سوره بلد توسط استاد قرائتی
سوره بلد آیه 1 تا 7 / سوگند به شهر مکه
11':25''
5132 0
سوره بلد آیه 1 تا 7 / سوگند به شهر مکه
کانال :
به این شهر (مکّه) سوگند ، در حالى که تو در این شهر ساکن هستى ، به پدر، و فرزندى که پدیدآورد، سوگند ، همانا ما انسان را در رنج و زحمت آفریدیم ، آیا مى‏پندارد که هرگز احدى بر او قدرت ندارد؟ مى‏گوید: مال فراوانى تباه کردم ، آیا گمان مى‏کند احدى او را ندیده است؟ ... تفسیر آیات 1 تا 7 سوره بلد توسط استاد قرائتی
سوره فجر آیه 27 تا 30 / انواع نفس در قرآن
06':57''
3606 0
سوره فجر آیه 27 تا 30 / انواع نفس در قرآن
کانال :
هان اى روح آرام یافته ، به سوى پروردگارت بازگرد که تو از او راضى و او از تو راضى است ، پس در زمره‏ى بندگان من درآی و به بهشت من داخل شو ... تفسیر آیات 27 تا 30 سوره فجر توسط استاد قرائتی
سوره فجر آیه 21 تا 26 / در هم کوبیده شدن زمین
07':42''
1555 0
سوره فجر آیه 21 تا 26 / در هم کوبیده شدن زمین
کانال :
چنان نیست، (که مى‏پندارید، بلکه) آنگاه که زمین به شدّت درهم کوبیده شود و (فرمان) پروردگارت با فرشتگان صف در صف فرارسد ، در آن روز دوزخ را حاضر کنند، در آن روز انسان متذکّر شود ولى این تذکّر چه سودى برایش دارد؟ (در آن روز انسان) مى‏گوید: اى کاش براى زندگى (امروز) چیزى از پیش فرستاده بودم ... تفسیر آیات 21 تا 26 سوره فجر توسط استاد قرائتی
سوره فجر آیه 15 تا 20 / علاقه شدید به دنیا ممنوع
11':31''
2881 0
سوره فجر آیه 15 تا 20 / علاقه شدید به دنیا ممنوع
کانال :
امّا انسان، (طبعش چنین است که) هرگاه پروردگارش او را بیازماید و گرامیش داشته و نعمتش دهد، (مغرور گشته و) مى‏گوید: پروردگارم مرا گرامى داشته است ولى هرگاه او را بیازماید و روزى او را تنگ سازد، مى‏گوید: پروردگارم مرا خوار کرده است ، این چنین نیست؛ بلکه شما یتیم را گرامى نمى‏دارید و یکدیگر را بر اطعام بینوایان ترغیب نمى‏کنید ... تفسیر آیات 15 تا 20 سوره فجر توسط استاد قرائتی
سوره فجر آیه 6 تا 14 / هلاکت قوم عاد و ثمود و فرعون
10':15''
4285 0
سوره فجر آیه 6 تا 14 / هلاکت قوم عاد و ثمود و فرعون
کانال :
آیا ندیدى که پروردگارت با قوم عاد چه کرد؟ (همان قوم) ارم، (شهرى) که داراى بناهاى ستون دار بود ، (بناهایى) که مانندش در دیگر شهرها ساخته نشده بود و با قوم ثمود که در وادى خود تخته سنگها را (براى ساختن خانه) مى‏بریدند و با فرعون، صاحب قدرت و سپاه عظیم ، آنها که در شهرها طغیانگرى کردند ... تفسیر آیات 6 تا 14 سوره فجر توسط استاد قرائتی
سوره فجر آیه 1 تا 5 / سوگند قرآن به تمام قطعات زمان
10':44''
2167 0
سوره فجر آیه 1 تا 5 / سوگند قرآن به تمام قطعات زمان
کانال :
به سپیده دم سوگند ، به شبهاى ده گانه سوگند ، به زوج و فرد سوگند ، به شب سوگند آنگاه که سپرى شود ، آیا (در این سوگندها) براى اهل خرد، سوگندى مهم نیست؟ ... تفسیر آیات 1 تا 5 سوره فجر توسط استاد قرائتی
سوره غاشیه آیه 21 تا 26 / تذکر وظیفه پیامبران
07':33''
1268 0
سوره غاشیه آیه 21 تا 26 / تذکر وظیفه پیامبران
کانال :
پس تذکّر بده که همانا تو تذکّر دهنده‏اى و بر آنان سیطره و تسلّطى ندارى (که به ایمان آوردن مجبورشان کنى) مگر آن کس که روى گرداند و کفر پیشه کرد که خداوند او را به بزرگترین عذاب مجازات مى‏کند ، همانا بازگشت آنان به سوى ماست ، آنگاه حسابشان بر ماست ... تفسیر آیات 21 تا 26 سوره غاشیه توسط استاد قرائتی
سوره غاشیه آیه 17 تا 20 / هستی ، کلاس خداشناسی
08':30''
3221 0
سوره غاشیه آیه 17 تا 20 / هستی ، کلاس خداشناسی
کانال :
آیا به شتر نمى‏نگرند که چگونه آفریده شده؟ و به آسمان، که چگونه برافراشته شده و به کوه که چگونه برپا داشته شده و به زمین که چگونه گسترده شده است؟ ... تفسیر آیات 17 تا 20 سوره غاشیه توسط استاد قرائتی
سوره غاشیه آیه 8 تا 16 / شادی و خرمی بهشتیان
06':41''
3409 0
سوره غاشیه آیه 8 تا 16 / شادی و خرمی بهشتیان
کانال :
در چنین روزى چهره‏هایى خرّم باشند ، از کوشش خود خشنود ، در بهشت برین (جاى دارند) در آنجا سخن بیهوده‏اى نشنوند ، در آنجا چشمه‏اى جارى است ، در آنجا تختهایى است برافراشته و سبوهایى چیده شده و بالشهایى ردیف شده و فرش‏هایى گسترده شده ... تفسیر آیات 8 تا 16 سوره غاشیه توسط استاد قرائتی
سوره غاشیه آیه 1 تا 7 / قیامت حادثه ای فراگیر
09':54''
3630 0
سوره غاشیه آیه 1 تا 7 / قیامت حادثه ای فراگیر
کانال :
آیا خبر آن حادثه فراگیر به تو رسیده است؟ در آن روز، چهره‏هایى خوار و زبونند ، (با آنکه) تلاش کرده و رنج برده‏اند ، (امّا) به آتشى سوزان درآیند و از چشمه‏اى جوشان نوشانده شوند و خوراکى جز خار خشک و تلخ ندارند ، که نه فربه کند و نه گرسنگى را از میان برد ... تفسیر آیات 1 تا 7 سوره غاشیه توسط استاد قرائتی
سوره اعلی آیه 14 تا 19 / تزکیه عامل رستگاری
11':36''
1738 0
سوره اعلی آیه 14 تا 19 / تزکیه عامل رستگاری
کانال :
به راستى رستگار شد آن کس که خود را (از پلیدى‏ها) پاک گردانید ، نام پروردگارش را یاد کرد و نماز گذارد ولى شما زندگى دنیا را ترجیح مى‏دهید و حال آنکه آخرت بهتر و ماندگارتر است ، این سخن در کتب آسمانى پیشین نیز آمده است ، کتاب‏هاى ابراهیم و موسى ... تفسیر آیات 14 تا 19 سوره اعلی توسط استاد قرائتی
سوره اعلی آیه 6 تا 13 / مصونیت پیامبر از هرگونه نسیان
12':12''
1110 0
سوره اعلی آیه 6 تا 13 / مصونیت پیامبر از هرگونه نسیان
کانال :
ما تو را به قرائت درست وامى‏داریم، پس فراموش نخواهى کرد ، مگر آنچه خدا بخواهد که او بى گمان آشکار و نهان را مى‏داند و ما تو را براى آسان‏ترین (راه دعوت) آماده مى‏سازیم ، پس تذکّر بده، (البتّه) اگر تذکّر مفید افتد ، هر کس خشیت الهى داشته باشد، بزودى پند گیرد ... تفسیر آیات 6 تا 13 سوره اعلی توسط استاد قرائتی