فیلم کوتاه

جستجو

فیلم کوتاه

ترتیب نمایش
پر بینندهپر امتیازجدیدترین
روزها
امروزهفته اخیرماه اخیرسال اخیرهمه روزها
جایی برای پیرمردها هست...
01':52''
689 0
جایی برای پیرمردها هست...
کانال :
فیلم کوتاه جایی برای پیرمردها هست شرکت کننده درهشتمین جشنواره بین المللی فیلم 100 ثانیه ای سانس موضوع ویژه جهاد اقتصادی پخش قم
پرواز به مقصد اتمسفر
01':57''
824 0
پرواز به مقصد اتمسفر
کانال :
فیلم کوتاه پرواز به مقصد اتمسفر شرکت کننده درهشتمین جشنواره بین المللی فیلم 100 ثانیه ای سانس موضوع ویژه جهاد اقتصادی پخش قم
پروا
01':33''
802 0
پروا
کانال :
فیلم کوتاه پروا شرکت کننده درهشتمین جشنواره بین المللی فیلم 100 ثانیه ای سانس موضوع ویژه جهاد اقتصادی پخش قم
نیلوفر آبی
02':22''
11533 0
نیلوفر آبی
کانال :
فیلم کوتاه نیلوفر آبی شرکت کننده درهشتمین جشنواره بین المللی فیلم 100 ثانیه ای سانس موضوع ویژه جهاد اقتصادی پخش قم
made این Iran
01':54''
860 0
made این Iran
کانال :
فیلم کوتاه made این Iran شرکت کننده درهشتمین جشنواره بین المللی فیلم 100 ثانیه ای سانس موضوع ویژه جهاد اقتصادی پخش قم
کپی
01':55''
425 0
کپی
کانال :
فیلم کوتاه کپی شرکت کننده درهشتمین جشنواره بین المللی فیلم 100 ثانیه ای سانس موضوع ویژه جهاد اقتصادی پخش قم
کنترل شد
01':46''
1914 0
کنترل شد
کانال :
فیلم کوتاه کنترل شد شرکت کننده درهشتمین جشنواره بین المللی فیلم 100 ثانیه ای سانس موضوع ویژه جهاد اقتصادی پخش قم
آنان که خاک را به هنر...
01':59''
394 0
آنان که خاک را به هنر...
کانال :
فیلم کوتاه آنان که خاک را به هنر... شرکت کننده درهشتمین جشنواره بین المللی فیلم 100 ثانیه ای سانس موضوع ویژه جهاد اقتصادی پخش قم
هم همه های بی صدا
01':37''
375 0
هم همه های بی صدا
کانال :
فیلم کوتاه هم همه های بی صدا شرکت کننده درهشتمین جشنواره بین المللی فیلم 100 ثانیه ای سانس موضوع ویژه جهاد اقتصادی پخش قم
همینه که هست!
00':58''
302 0
همینه که هست!
کانال :
فیلم کوتاه همینه که هست! شرکت کننده درهشتمین جشنواره بین المللی فیلم 100 ثانیه ای سانس موضوع ویژه جهاد اقتصادی پخش قم
گردونک
01':55''
334 0
گردونک
کانال :
فیلم کوتاه گردونک شرکت کننده درهشتمین جشنواره بین المللی فیلم 100 ثانیه ای سانس موضوع ویژه جهاد اقتصادی پخش قم
فرکانس 44
01':54''
607 0
فرکانس 44
کانال :
فیلم کوتاه فرکانس 44 شرکت کننده درهشتمین جشنواره بین المللی فیلم 100 ثانیه ای سانس موضوع ویژه جهاد اقتصادی پخش قم
فردا شاید
01':52''
224 0
فردا شاید
کانال :
فیلم کوتاه فردا شاید شرکت کننده درهشتمین جشنواره بین المللی فیلم 100 ثانیه ای سانس موضوع ویژه جهاد اقتصادی پخش قم
دست ها برای که به صدا در می آیند؟
01':54''
319 0
دست ها برای که به صدا در می آیند؟
کانال :
فیلم کوتاه دست ها برای که به صدا در می آیند؟ شرکت کننده درهشتمین جشنواره بین المللی فیلم 100 ثانیه ای سانس موضوع ویژه جهاد اقتصادی پخش قم
چوب مصنوعی
01':49''
8751 0
چوب مصنوعی
کانال :
فیلم کوتاه چوب مصنوعی شرکت کننده درهشتمین جشنواره بین المللی فیلم 100 ثانیه ای سانس موضوع ویژه جهاد اقتصادی پخش قم
برج افتادنی
01':43''
471 0
برج افتادنی
کانال :
فیلم کوتاه برج افتادنی شرکت کننده درهشتمین جشنواره بین المللی فیلم 100 ثانیه ای سانس موضوع ویژه جهاد اقتصادی پخش قم
بی ستاره
01':53''
1089 0
بی ستاره
کانال :
فیلم کوتاه بی ستارهشرکت کننده درهشتمین جشنواره بین المللی فیلم 100 ثانیه ای سانس موضوع ویژه جهاد اقتصادی پخش قم
نه برای بی راهه رفتن برای ریشه ی خشک تو
02':01''
400 0
نه برای بی راهه رفتن برای ریشه ی خشک تو
کانال :
فیلم کوتاه نه برای بی راهه رفتن برای ریشه ی خشک تو شرکت کننده درهشتمین جشنواره بین المللی فیلم 100 ثانیه ای سانس موضوع ویژه جهاد اقتصادی پخش قم
بازی جوانمردانه
02':11''
1538 0
بازی جوانمردانه
کانال :
فیلم کوتاه بازی جوانمردانه شرکت کننده درهشتمین جشنواره بین المللی فیلم 100 ثانیه ای سانس موضوع ویژه جهاد اقتصادی پخش قم
باز باران
01':33''
1637 0
باز باران
کانال :
فیلم کوتاه باز باران شرکت کننده در هشتمین جشنواره بین المللی فیلم 100 ثانیه ای سانس موضوع ویژه جهاد اقتصادی پخش قم
بادکنک
01':47''
386 0
بادکنک
کانال :
هشتمین جشنواره بین المللی فیلم 100 ثانیه ای سانس موضوع ویژه جهاد اقتصادی پخش قم
ارغوان
01':54''
280 0
ارغوان
کانال :
فیلم کوتاه ارغوان شرکت کننده درهشتمین جشنواره بین المللی فیلم 100 ثانیه ای سانس موضوع ویژه جهاد اقتصادی پخش قم
آب
01':37''
1037 0
آب
کانال :
فیلم کوتاه آب شرکت کننده در هشتمین جشنواره بین المللی فیلم 100 ثانیه ای سانس موضوع ویژه جهاد اقتصادی پخش قم
فیلم کوتاه " رقص بادکنک ها "
03':17''
4501 0
فیلم کوتاه " رقص بادکنک ها "
کانال :
فیلم کوتاه " رقص بادکنک ها " به کارگردانی سجاد موسوی
1_7
01':52''
1885 0
1_7
کانال :
فیلم 100 ثانیه ای “ 1_7 “ کاری از میلاد مهدوی
زمان ; چند دقیقه - مکان ; دنیا
01':50''
1990 0
زمان ; چند دقیقه - مکان ; دنیا
کانال :
فیلم 100 ثانیه ای “ زمان ; چند دقیقه - مکان ; دنیا “ به کارگردانی نسرین مکی
بهتر از هرگز نرسیدن...
01':51''
2429 0
بهتر از هرگز نرسیدن...
کانال :
فیلم 100 ثانیه ای “ بهتر از هرگز نرسیدن... “ به کارگردانی شاهد گرانمایه
الاکلنگ
02':00''
13070 0
الاکلنگ
کانال :
فیلم 100 ثانیه ای “ الاکلنگ “ به تهیه کنندگی انجمن سینمای جوانان ایران
کجایی !
18':33''
1746 0
کجایی !
کانال :
فیلم 100 ثانیه ای “ کجایی ! “ کاری از فرشته شیخ الاسلام
بیرون از این
01':41''
2178 0
بیرون از این
کانال :
فیلم 100 ثانیه ای “ بیرون از این “ به کارگردانی کیوان محسنی