فیلم مستند

جستجو

فیلم مستند

ترتیب نمایش
پر بینندهپر امتیازجدیدترین
روزها
امروزهفته اخیرماه اخیرسال اخیرهمه روزها
مستند «راه طی شده»؛ فیلمی که به شدت شما را عصبانی می‌کند!
08':26''
485 0
مستند «راه طی شده»؛ فیلمی که به شدت شما را عصبانی می‌کند!
کانال :
خبرآنلاین / سیدعبدالجواد موسوی معتقد است که مستند «راه طی شده» ساخته علی ملاقلی‌پور شعاری است و ساختار زشتی دارد که آدم را عصبانی می‌کند. سیدعبدالجواد موسوی در تازه‌ترین قسمت برنامه فرهنگی و هنری «بیرون از کادر»، به نقد و بررسی مستند «راه طی شده» ساخته علی ملاقلی‌پور می‌پردازد. او در باره این مستند که به زندگی مهندس مهدی بازرگان، نخستین نخست‌وزیر جمهوری اسلامی اختصاص دارد، می‌گوید: «علی ملاقلی‌پور می‌توانست یک فیلم هنرمندانه بسازد و به مراتب از این بد و بیراه‌هایی که الان در فیلم است، بیشتر نثار آقای بازرگان کند منتهی فیلم اینقدر بد و شعاری است و ساختار زشتی دارد که آدم را عصبانی می‌کند. فکر نکنم کسی تحمل کند و فیلم را تا آخر به تماشا بنشیند، آن هم به دلیل نماهای بد، حضور بی‌خود و بی‌جهت علی ملاقلی‌پور در همه صحنه‌ها و ما به ازای تصویری که راجع به همه موضوعات گذاشته است. علی ملاقلی‌پور در این مستند خیلی اصرار دارد بگوید من بچه مسلمان هستم، حزب اللهی‌ام و از منظر امام بازرگان را نقد می‌کنم. توصیه می‌کنم به او که کتاب «آینه جادو» مرتضی آوینی را تورقی بکند.»
سرزمین نخبگان _ قسمت 23
33':58''
748 0
سرزمین نخبگان _ قسمت 23
کانال :
مستند «سرزمین نخبگان» به تهیه کنندگی محمدعلی فارسی به دنبال انعکاس شرایط رو به رشد کشور و حضور افراد موفق ایرانی است که با تلاش و دانش خود توانسته اند...
ایران _ قسمت 10
30':44''
407 0
ایران _ قسمت 10
کانال :
این مجموعه تلفیقی است از مستندهای کوتاه گزارشی با مضامین فرهنگی، گردشگری که توسط مستند سازان جوان و خلاق در شهرهای مختلف ایران تولید می شود.هر قسمت 30...
ایران _ قسمت 08
30':47''
311 0
ایران _ قسمت 08
کانال :
این مجموعه تلفیقی است از مستندهای کوتاه گزارشی با مضامین فرهنگی، گردشگری که توسط مستند سازان جوان و خلاق در شهرهای مختلف ایران تولید می شود.هر قسمت 30...
ایران _ قسمت 09
24':44''
446 0
ایران _ قسمت 09
کانال :
این مجموعه تلفیقی است از مستندهای کوتاه گزارشی با مضامین فرهنگی، گردشگری که توسط مستند سازان جوان و خلاق در شهرهای مختلف ایران تولید می شود.هر قسمت 30...
ایران _ قسمت 12
29':04''
351 0
ایران _ قسمت 12
کانال :
این مجموعه تلفیقی است از مستندهای کوتاه گزارشی با مضامین فرهنگی، گردشگری که توسط مستند سازان جوان و خلاق در شهرهای مختلف ایران تولید می شود.هر قسمت 30...
ایران _ قسمت 13
27':17''
230 0
ایران _ قسمت 13
کانال :
این مجموعه تلفیقی است از مستندهای کوتاه گزارشی با مضامین فرهنگی، گردشگری که توسط مستند سازان جوان و خلاق در شهرهای مختلف ایران تولید می شود.هر قسمت 30...
ایران _ قسمت 14
30':19''
182 0
ایران _ قسمت 14
کانال :
این مجموعه تلفیقی است از مستندهای کوتاه گزارشی با مضامین فرهنگی، گردشگری که توسط مستند سازان جوان و خلاق در شهرهای مختلف ایران تولید می شود.هر قسمت 30...
ایران _ قسمت 15
30':33''
329 0
ایران _ قسمت 15
کانال :
این مجموعه تلفیقی است از مستندهای کوتاه گزارشی با مضامین فرهنگی، گردشگری که توسط مستند سازان جوان و خلاق در شهرهای مختلف ایران تولید می شود.هر قسمت 30...
ایران _ قسمت 16
25':35''
525 0
ایران _ قسمت 16
کانال :
این مجموعه تلفیقی است از مستندهای کوتاه گزارشی با مضامین فرهنگی، گردشگری که توسط مستند سازان جوان و خلاق در شهرهای مختلف ایران تولید می شود.هر قسمت 30...
ایران _ قسمت 17
28':04''
175 0
ایران _ قسمت 17
کانال :
این مجموعه تلفیقی است از مستندهای کوتاه گزارشی با مضامین فرهنگی، گردشگری که توسط مستند سازان جوان و خلاق در شهرهای مختلف ایران تولید می شود.هر قسمت 30...
ایران _ قسمت 18
31':23''
597 0
ایران _ قسمت 18
کانال :
این مجموعه تلفیقی است از مستندهای کوتاه گزارشی با مضامین فرهنگی، گردشگری که توسط مستند سازان جوان و خلاق در شهرهای مختلف ایران تولید می شود.هر قسمت 30...
ایران _ قسمت 20
27':24''
223 0
ایران _ قسمت 20
کانال :
این مجموعه تلفیقی است از مستندهای کوتاه گزارشی با مضامین فرهنگی، گردشگری که توسط مستند سازان جوان و خلاق در شهرهای مختلف ایران تولید می شود.هر قسمت 30...
ایران _ قسمت 19
27':24''
354 0
ایران _ قسمت 19
کانال :
این مجموعه تلفیقی است از مستندهای کوتاه گزارشی با مضامین فرهنگی، گردشگری که توسط مستند سازان جوان و خلاق در شهرهای مختلف ایران تولید می شود. هر قسمت 3...
ایران _ قسمت 11
25':55''
294 0
ایران _ قسمت 11
کانال :
این مجموعه تلفیقی است از مستندهای کوتاه گزارشی با مضامین فرهنگی، گردشگری که توسط مستند سازان جوان و خلاق در شهرهای مختلف ایران تولید می شود.هر قسمت 30...
ایران _ قسمت 05
26':39''
302 0
ایران _ قسمت 05
کانال :
این مجموعه تلفیقی است از مستندهای کوتاه گزارشی با مضامین فرهنگی، گردشگری که توسط مستند سازان جوان و خلاق در شهرهای مختلف ایران تولید می شود. هر قسمت 3...
ایران _ قسمت 03
26':49''
1830 0
ایران _ قسمت 03
کانال :
این مجموعه تلفیقی است از مستندهای کوتاه گزارشی با مضامین فرهنگی، گردشگری که توسط مستند سازان جوان و خلاق در شهرهای مختلف ایران تولید می شود. هر قسمت 3...
ایران _ قسمت 04
20':50''
575 0
ایران _ قسمت 04
کانال :
این مجموعه تلفیقی است از مستندهای کوتاه گزارشی با مضامین فرهنگی، گردشگری که توسط مستند سازان جوان و خلاق در شهرهای مختلف ایران تولید می شود.هر قسمت 30...
ایران _ قسمت 21
25':31''
368 0
ایران _ قسمت 21
کانال :
این مجموعه تلفیقی است از مستندهای کوتاه گزارشی با مضامین فرهنگی، گردشگری که توسط مستند سازان جوان و خلاق در شهرهای مختلف ایران تولید می شود.هر قسمت 30...
ایران _ قسمت 22
28':53''
323 0
ایران _ قسمت 22
کانال :
این مجموعه تلفیقی است از مستندهای کوتاه گزارشی با مضامین فرهنگی، گردشگری که توسط مستند سازان جوان و خلاق در شهرهای مختلف ایران تولید می شود.هر قسمت 30...
ایران _ قسمت 23
28':00''
470 0
ایران _ قسمت 23
کانال :
این مجموعه تلفیقی است از مستندهای کوتاه گزارشی با مضامین فرهنگی، گردشگری که توسط مستند سازان جوان و خلاق در شهرهای مختلف ایران تولید می شود.هر قسمت 30...
ایران _ قسمت 24
29':23''
358 0
ایران _ قسمت 24
کانال :
این مجموعه تلفیقی است از مستندهای کوتاه گزارشی با مضامین فرهنگی، گردشگری که توسط مستند سازان جوان و خلاق در شهرهای مختلف ایران تولید می شود.هر قسمت 30...
ایران _ قسمت 26
28':07''
444 0
ایران _ قسمت 26
کانال :
این مجموعه تلفیقی است از مستندهای کوتاه گزارشی با مضامین فرهنگی، گردشگری که توسط مستند سازان جوان و خلاق در شهرهای مختلف ایران تولید می شود.هر قسمت 30...
ایران _ قسمت 25
29':29''
332 0
ایران _ قسمت 25
کانال :
این مجموعه تلفیقی است از مستندهای کوتاه گزارشی با مضامین فرهنگی، گردشگری که توسط مستند سازان جوان و خلاق در شهرهای مختلف ایران تولید می شود. هر قسمت 3...
ایران _ قسمت 27
26':44''
374 0
ایران _ قسمت 27
کانال :
این مجموعه تلفیقی است از مستندهای کوتاه گزارشی با مضامین فرهنگی، گردشگری که توسط مستند سازان جوان و خلاق در شهرهای مختلف ایران تولید می شود.هر قسمت 30...
ایران _ قسمت 28
28':42''
331 0
ایران _ قسمت 28
کانال :
این مجموعه تلفیقی است از مستندهای کوتاه گزارشی با مضامین فرهنگی، گردشگری که توسط مستند سازان جوان و خلاق در شهرهای مختلف ایران تولید می شود.هر قسمت 30...
ایران _ قسمت 29
28':12''
277 0
ایران _ قسمت 29
کانال :
این مجموعه تلفیقی است از مستندهای کوتاه گزارشی با مضامین فرهنگی، گردشگری که توسط مستند سازان جوان و خلاق در شهرهای مختلف ایران تولید می شود.هر قسمت 30...
ایران _ قسمت 30
26':34''
300 0
ایران _ قسمت 30
کانال :
این مجموعه تلفیقی است از مستندهای کوتاه گزارشی با مضامین فرهنگی، گردشگری که توسط مستند سازان جوان و خلاق در شهرهای مختلف ایران تولید می شود.هر قسمت 30...
ایران _ قسمت 31
29':32''
716 0
ایران _ قسمت 31
کانال :
این مجموعه تلفیقی است از مستندهای کوتاه گزارشی با مضامین فرهنگی، گردشگری که توسط مستند سازان جوان و خلاق در شهرهای مختلف ایران تولید می شود.هر قسمت 30...
ایران _ قسمت 32
27':32''
268 0
ایران _ قسمت 32
کانال :
«ایران» در نخستین آیتم این هفته به جاذبه های تاریخی لاهیجان می پردازد و تصاویر زیبایی از این نقاط از جمله بقعه شیخ زاهد گیلانی، پل خشتی لاهیجان،...