فلسطين اشغالي

جستجو

فلسطين اشغالي

ترتیب نمایش
پر بینندهپر امتیازجدیدترین
روزها
امروزهفته اخیرماه اخیرسال اخیرهمه روزها
ایران در مرزهای رژیم صهیونیستی چکار می کند؟
03':42''
5 0
ایران در مرزهای رژیم صهیونیستی چکار می کند؟
کانال :
یک سرهنگ بازنشسته صهیونیست درباره حضور ایران در مرزهای فلسطین اشغالی میگوید: آماده اند تا مراکز راهبردی ما را در چندین جبهه مورد هدف قرار دهند.
نصب تصویر سردار سلیمانی در مرز اسرائیل
00':22''
82 0
نصب تصویر سردار سلیمانی در مرز اسرائیل
کانال :
تمثال حاج قاسم که به شهرکهای اشغالی در مرز فلسطین می‌نگرد.
تصاویر داخل مسجد ابراهیمی در شهر الخلیل فلسطین اشغالی
07':23''
7345 0
تصاویر داخل مسجد ابراهیمی در شهر الخلیل فلسطین اشغالی
کانال :
تصاویر اختصاصی از داخل مسجد ابراهیمی در شهر الخلیل فلسطین اشغالی که بنای آن بسیار شبیه به مسجدالاقصی و در اشغال صهیونیست ها است.