فرصت برابر

جستجو

فرصت برابر

ترتیب نمایش
پر بیننده پر امتیاز جدیدترین
روزها
امروز هفته اخیر ماه اخیر سال اخیر همه روزها
درس 8 جغرافیای ایران پایه ۱۰
23':44''
921 0
درس 8 جغرافیای ایران پایه ۱۰
کانال :
تدریس درس 8 جغرافیای ایران پایه ۱۰ تمام رشته ها توسط مریم سیدعبدالهی در برنامه مدرسه تلویزیونی ایران شبکه آموزش .
درس واحد اندازه گیری سطح بازی و ریاضی پایه سوم ابتدایی
40':00''
956 0
درس واحد اندازه گیری سطح بازی و ریاضی پایه سوم ابتدایی
کانال :
تدریس درس واحد اندازه گیری سطح بازی و ریاضی پایه سوم ابتدایی توسط زهرا قباخلو در برنامه مدرسه تلویزیونی ایران شبکه آموزش .
بازی و ریاضی پایه اول ابتدایی
35':48''
961 0
بازی و ریاضی پایه اول ابتدایی
کانال :
تدریس بازی و ریاضی پایه اول ابتدایی توسط مائده ارشد راد در مدرسه تلویزیونی شبکه آموزش .
درس 12  ادبیات فارسی پایه 12
20':38''
942 0
درس 12 ادبیات فارسی پایه 12
کانال :
تدریس درس 12  ادبیات فارسی پایه 12 توسط نرگس نوری در برنامه فرصت برابر شبکه آموزش سیما .
درس 13 فارسی و نگارش پنجم ابتدایی
31':20''
369 0
درس 13 فارسی و نگارش پنجم ابتدایی
کانال :
تدریس درس 13 فارسی و نگارش پنجم ابتدایی توسط آذر انصاریان تهرانی در برنامه فرصت برابر شبکه آموزش سیما .
درس ژ فارسی اول ابتدایی
29':00''
190 0
درس ژ فارسی اول ابتدایی
کانال :
تدریس درس ژ فارسی اول ابتدایی توسط علیرضا رئیسی در برنامه فرصت برابر شبکه آموزش سیما .
درس دوازدهم رستم و اشکبوس فارسی 1 پایه 10
17':36''
89 0
درس دوازدهم رستم و اشکبوس فارسی 1 پایه 10
کانال :
تدریس درس دوازدهم رستم و اشکبوس فارسی 1 پایه 10 همه رشته ها توسط نرگس نوری در برنامه فرصت برابر شبکه آموزش سیما .
درس شگفتی های برگ علوم ششم ابتدایی
25':00''
99 0
درس شگفتی های برگ علوم ششم ابتدایی
کانال :
تدریس درس شگفتی های برگ علوم ششم ابتدایی توسط خانم عسگری در برنامه فرصت برابر شبکه آموزش سیما .
درس نیروی همه جا علوم سوم ابتدایی
31':30''
49 0
درس نیروی همه جا علوم سوم ابتدایی
کانال :
تدریس درس نیروی همه جا علوم سوم ابتدایی توسط سحر سوهانی در برنامه فرصت برابر شبکه آموزش سیما .
فصل 11 کانی ها علوم تجربی پایه 8
32':20''
63 0
فصل 11 کانی ها علوم تجربی پایه 8
کانال :
تدریس فصل 11 کانی ها علوم تجربی پایه 8 توسط عبدالرضا شیرکوند
درس 9 عربی پایه هفتم
29':29''
60 0
درس 9 عربی پایه هفتم
کانال :
تدریس درس 9 عربی پایه هفتم توسط آقای عباسی در برنامه فرصت برابر شبکه آموزش سیما .
مبحث احداث سازه زمین شناسی پایه 11
24':20''
0 0
مبحث احداث سازه زمین شناسی پایه 11
کانال :
تدریس مبحث احداث سازه زمین شناسی پایه 11 توسط شکیبا کریمی در برنامه فرصت برابر شبکه آموزش سیما .
لغات درس 3 زبان انگلیسی پایه ۱۲
20':10''
38 0
لغات درس 3 زبان انگلیسی پایه ۱۲
کانال :
تدریس لغات درس 3 زبان انگلیسی پایه ۱۲ توسط مولانا میری در برنامه فرصت برابر شبکه آموزش سیما .
مبحث انبساط طولی فیزیک 1 پایه 10
24':50''
38 0
مبحث انبساط طولی فیزیک 1 پایه 10
کانال :
تدریس مبحث انبساط طولی فیزیک 1 پایه 10 رشته تجربی توسط حمیدرضا فدائی در برنامه فرصت برابر شبکه آموزش سیما .
درس حدس و آزمایش ریاضی پایه دوم ابتدایی
39':20''
79 0
درس حدس و آزمایش ریاضی پایه دوم ابتدایی
کانال :
تدریس حدس و آزمایش ریاضی پایه دوم ابتدایی توسط مریم ایرانی در برنامه فرصت برابر شبکه آموزش سیما .
ارزش مکانی اعداد اعشار ریاضی چهارم ابتدایی
26':16''
90 0
ارزش مکانی اعداد اعشار ریاضی چهارم ابتدایی
کانال :
تدریس ارزش مکانی اعداد اعشار ریاضی چهارم ابتدایی توسط علی رضا صادقی روزبهانی در برنامه فرصت برابر شبکه آموزش سیما .
فصل 5 ریاضی پایه 12 رشته تجربی
21':14''
32 0
فصل 5 ریاضی پایه 12 رشته تجربی
کانال :
تدریس فصل 5 کاربرد مشتق ریاضی پایه 12 رشته تجربی توسط عباس امیدوار در برنامه فرصت برابر شبکه آموزش سیما .
حل تمرین های شیب خط ریاضی پایه 9
32':00''
67 0
حل تمرین های شیب خط ریاضی پایه 9
کانال :
حل تمرین های شیب خط ریاضی پایه 9 توسط علی عرب و مسعود خسروتاش در برنامه فرصت برابر شبکه آموزش سیما .
ادامه درس حل تمرین های شیب خط ریاضی پایه 9
30':10''
60 0
ادامه درس حل تمرین های شیب خط ریاضی پایه 9
کانال :
ادامه درس حل تمرین های شیب خط ریاضی پایه 9 توسط علی عرب و مسعود خسروتاش در برنامه فرصت برابر شبکه آموزش سیما .
فصل7 ریاضی پایه 8
34':00''
32 0
فصل7 ریاضی پایه 8
کانال :
تدریس فصل 7ریاضی پایه 8 توسط سمیه سادات میرمعینی در برنامه فرصت برابر شبکه آموزش سیما .
شیمی ۳ پایه ۱۲
24':28''
27 0
شیمی ۳ پایه ۱۲
کانال :
تدریس فصل 4 شیمی ۳ پایه ۱۲ ریاضی فیزیک و تجربی توسط حمیدرضا قمی در برنامه فرصت برابر شبکه آموزش سیما .
درس 15 ربع قرن سیطره آمریکا بر ایران تاریخ پایه 11
29':26''
68 0
درس 15 ربع قرن سیطره آمریکا بر ایران تاریخ پایه 11
کانال :
تدریس درس 15 ربع قرن سیطره آمریکا بر ایران تاریخ پایه 11 توسط خانم کریمی در برنامه فرصت برابر شبکه آموزش سیما .
ادامه درس ریاضی چهارم ابتدایی ارزش مکانی اعشار
07':00''
33 0
ادامه درس ریاضی چهارم ابتدایی ارزش مکانی اعشار
کانال :
ادامه درس ریاضی چهارم ابتدایی (ارزش مکانی اعشار) در برنامه فرصت برابر شبکه آموزش سیما .
درس 15 هدیه های آسمانی سوم ابتدایی
27':08''
1387 0
درس 15 هدیه های آسمانی سوم ابتدایی
کانال :
تدریس درس 15 هدیه های آسمانی سوم ابتدایی توسط صدف زاهدی در برنامه فرصت برابر شبکه آموزش سیما .
درس 12 هدیه های آسمانی پنجم ابتدایی
32':24''
884 0
درس 12 هدیه های آسمانی پنجم ابتدایی
کانال :
تدریس درس 12 هدیه های آسمانی پنجم ابتدایی توسط زینب محمد نژاد در برنامه فرصت برابر شبکه آموزش سیما .
درس 18 مطالعات اجتماعی پایه 8
19':32''
644 0
درس 18 مطالعات اجتماعی پایه 8
کانال :
تدریس درس 18 مطالعات اجتماعی پایه 8 توسط شهرام امامی در برنامه فرصت برابر شبکه آموزش سیما .
درس 8 مطالعات اجتماعی پایه 7
20':12''
527 0
درس 8 مطالعات اجتماعی پایه 7
کانال :
تدریس درس 8 مطالعات اجتماعی پایه 7 توسط محمدمهدی موسی خان در برنامه فرصت برابر شبکه آموزش سیما .
مبجث شکست موج فیزیک ۳ پایه ۱۲
23':10''
474 0
مبجث شکست موج فیزیک ۳ پایه ۱۲
کانال :
تدریس مبجث شکست موج فیزیک ۳ پایه ۱۲ رشته ریاضی توسط آقای شمسایی در برنامه فرصت برابر شبکه آموزش سیما .
فصل 3 فیزیک 2 پایه 11 رشته تجربی
20':12''
477 0
فصل 3 فیزیک 2 پایه 11 رشته تجربی
کانال :
فصل 3 فیزیک 2 پایه 11 رشته تجربی توسط مهدی فرجی در برنامه فرصت برابر شبکه آموزش سیما .
قالب های شعری فارسی و نگارش ششم ابتدایی
25':00''
294 0
قالب های شعری فارسی و نگارش ششم ابتدایی
کانال :
تدریس قالب های شعری فارسی و نگارش ششم ابتدایی توسط بهناز معزز کورعباسلو در برنامه فرصت برابر شبکه آموزش سیما .