علت‌ و معلول‌

جستجو

علت‌ و معلول‌

ترتیب نمایش
پر بینندهپر امتیازجدیدترین
روزها
امروزهفته اخیرماه اخیرسال اخیرهمه روزها
دليل تکرار کردن کودک چيست؟
00':00''
1189 0
دليل تکرار کردن کودک چيست؟
کانال :
بايد بدانيم وقتي کودکان کاري را به دفعات بسيار زياد انجام مي دهند قصد دارند که رابطه علت و معلول آنرا درک کنند و به چگونگي انجام آن فرآيند پي ببرند. به مدت 5:10