صفویه

جستجو

صفویه

ترتیب نمایش
پر بینندهپر امتیازجدیدترین
روزها
امروزهفته اخیرماه اخیرسال اخیرهمه روزها
تحولات بازار اصفهان در دوره صفویه
07':00''
19360 0
تحولات بازار اصفهان در دوره صفویه
کانال :
آشنایی با تاریخچه دوره طلایی دوم بازار اصفهان در دوره صفویه و ایجاد بازارهای میدان نقش جهان و تغییر نبض اقتصاد اصفهان و آشنایی با موقعیت و کارکرد بازار شاهی، چهارسوی قیصریه و سرای ملک التجار، در دومین بخش از مستند « بازارسنتی اصفهان»
کلات نادر
00':00''
9927 0
کلات نادر
کانال :
با به پایان رسیدن حکومت صفوی در نیمه قرن دوازدهم و پس از یک دوره هرج و مرج نادر قل میرزا از افراد ایل افشار که در شمال خراسان سکونت داشتند حکومت افشاریه را تاسیس کرد، بخشی از مستند معماری با موضوع قرن دوازده و سیزده، به مدت 5:47