صحیح مسلم(کتاب)

جستجو

صحیح مسلم(کتاب)

ترتیب نمایش
پر بینندهپر امتیازجدیدترین
روزها
امروزهفته اخیرماه اخیرسال اخیرهمه روزها
روایات اعتراف صحابه بر ارتداد
06':29''
1634 0
روایات اعتراف صحابه بر ارتداد
کانال :
آیا روایتی در صحیح بخاری و صحیح مسلم مبنی بر اعتراف صحابه بر ارتداد وجود دارد؟...سخنان دکتر حسینی قزوینی با موضوع انحراف جامعه اسلامی بعد از پیامبر اکرم (صلی الله علیه و آله)