شکنجه‌

جستجو

شکنجه‌

ترتیب نمایش
پر بینندهپر امتیازجدیدترین
روزها
امروزهفته اخیرماه اخیرسال اخیرهمه روزها
ساواک
00':00''
5922 0
ساواک
کانال :
تاسیس ساواک و شکنجنه مخالفان به مدت 2:05
لاجوردی و شکنجه های ساواک (با کیفیت)
00':00''
10342 0
لاجوردی و شکنجه های ساواک (با کیفیت)
کانال :
روایت شکنجه های وارده بر شهید لاجوردی از زبان فرزند و دوستان شهید، صحنه های بازسازی شده از شکنجه های سختی که شهید تحمل میکرد، کیفیت برتر
لاجوردی و نماز در زندان (با کیفیت)
00':00''
1242 0
لاجوردی و نماز در زندان (با کیفیت)
کانال :
ماجرای پافشاری شهید لاجوردی بر روی نماز خواندن در زندان رژیم شاهنشاهی و تحمل شکنجه برای برپا داشتن نماز، کیفیت برتر