شکر نعم الهی

جستجو

شکر نعم الهی

ترتیب نمایش
پر بینندهپر امتیازجدیدترین
روزها
امروزهفته اخیرماه اخیرسال اخیرهمه روزها
این شب ها دکتر میر باقری(3)
00':00''
1776 0
این شب ها دکتر میر باقری(3)
کانال :
واکنش ما و نگاه ما سر یک سفره چگونه باید باشد ؟ یا به عبارت دیگر نگاه ما به نعمت ها چگونه باید باشد؟ بخش سوم . 8:50