شخصیت عبدالله بن زبیر

جستجو

شخصیت عبدالله بن زبیر

ترتیب نمایش
پر بینندهپر امتیازجدیدترین
روزها
امروزهفته اخیرماه اخیرسال اخیرهمه روزها
رابطه زبیر با نبوت
00':00''
1385 0
رابطه زبیر با نبوت
کانال :
بررسی پیشینه و سابقه زبیر و آلش بخصوص عبدالله با نبوت و همچنین در زمان حضرت علی (ع)، بخشی از برنامه «هنگام درنگ» با موضوع شخصیت عبدالله ابن زبیر، به مدت8:55
ظاهرسازی برای چه کسی؟
00':00''
1181 0
ظاهرسازی برای چه کسی؟
کانال :
ادعای خونخواهی عبدالله ابن زبیر از امام حسین(ع) امری است که با توجه به عقاید او مشخص است که ظاهرسازی می باشد، اما این ظاهر سازی برای چه بود، بخشی از برنامه «هنگام درنگ» با موضوع شخصیت عبدالله ابن زبیر، به مدت9:47
اعتبار عبدالله
00':00''
1281 0
اعتبار عبدالله
کانال :
سرچشمه و منشا لجاجت ها و قدرت طلبی های عبدالله ابن زبیر از کجا بود و او چه اعتباری داشت که خود را خلیفه می دانست؟ بخشی از برنامه «هنگام درنگ» با موضوع شخصیت عبدالله ابن زبیر، به مدت6:14
سرانجام عبدالله ابن زبیر
00':00''
8387 0
سرانجام عبدالله ابن زبیر
کانال :
سرانجام و عاقبت عبدالله ابن زبیر در مکه به کجا رسید و او به چه سرنوشتی دچار شد؟، بخشی از برنامه «هنگام درنگ» با موضوع شخصیت عبدالله ابن زبیر، به مدت8:13
چرا مختار با ابن زبیر بیعت کرد؟
00':00''
2539 0
چرا مختار با ابن زبیر بیعت کرد؟
کانال :
بررسی دلایل و عواملی که باعث شد مختار بعنوان یک دوستدار آل علی(ع) با شخصی متظاهر و فریبکار مثل عبدالله ابن زبیر دست بیعت بدهد، بخشی از برنامه «هنگام درنگ» با موضوع شخصیت عبدالله ابن زبیر، به مدت 2:36
چرا مکه؟
00':00''
1142 0
چرا مکه؟
کانال :
از بین کسانی که بعد از پیامبر مکان هایی را برای حکومت خود انتخاب کردند یکی از آنها عبدالله ابن زبیر است که همان ابتدا مکه را انتخاب نمود، چرا مکه؟ بخشی از برنامه « هنگام درنگ » با موضوع شخصیت عبدالله ابن زبیر، به مدت 7:05
پیشینه عبدالله ابن زبیر
00':00''
1848 0
پیشینه عبدالله ابن زبیر
کانال :
عبدالله ابن زیبر فرزند ارشد زبیر بود و شاید از همین روست که می گویند بر پدرش زبیر تاثیر بسیاری گذاشت و چه بسا او را از عاقبت بخیری رهاند اما واقعا عبدالله ابن زبیر چگونه شخصیتی بود؟. بخشی از برنامه « هنگام درنگ» با موضوع شخصیت عبدالله ابن زبیر، به مدت 7:52