شبکه پنج

جستجو

شبکه پنج

ترتیب نمایش
پر بینندهپر امتیازجدیدترین
روزها
امروزهفته اخیرماه اخیرسال اخیرهمه روزها
ساخت گلهای خمیری | گل یاس
13':13''
5657 0
ساخت گلهای خمیری | گل یاس
کانال :
آموزش ساخت گل یاس خمیری توسط خانم طهماسبی در بخش هنری برنامه به خانه بر می گردیم شبکه پنج سیما تاریخ 99/7/3
آموزش ترشه شامی گیلان | خانم محمدلو
16':25''
2242 0
آموزش ترشه شامی گیلان | خانم محمدلو
کانال :
طرز پخت ترشه شامی گیلانی توسط خانم محمدلو در بخش آشپزی برنامه به خانه بر می گردیم شبکه پنج سیما تاریخ 99/06/27
آموزش بستنی شاتوت | خانم درویش
17':18''
2249 0
آموزش بستنی شاتوت | خانم درویش
کانال :
طرز تهیه بستنی شاتوت توسط خانم درویش در بخش آشپزی برنامه به خانه بر می گردیم شبکه پنج سیما تاریخ 99/4/29 .
طرز پخت کیک یزدی | خانم حسینی
16':00''
11276 0
طرز پخت کیک یزدی | خانم حسینی
کانال :
آموزش تهیه کیک یزدی توسط خانم حسینی دربخش آشپزی برنامه به خانه بر می گردیم شبکه پنج سیما تاریخ 99/4/28
آموزش نودل سبزیجات | آقای کوچکی
12':22''
2054 0
آموزش نودل سبزیجات | آقای کوچکی
کانال :
طرز پخت نودل سبزیجات توسط آقای کوچکی در بخش آشپزی برنامه به خانه بر می گردیم شبکه پنج سیما تاریخ 99/4/26
آموزش توربان و مقنعه | خانم یوسفی
12':23''
13174 0
آموزش توربان و مقنعه | خانم یوسفی
کانال :
آموزش مقنعه و تور بان توسط خانم یوسفی در بخش هنری برنامه به خانه بر می گردیم شبکه پنج سیما تاریخ 99/4/26 .
آموزش پخت رشته تپک بوشهری | خانم الوند
12':36''
2456 0
آموزش پخت رشته تپک بوشهری | خانم الوند
کانال :
طرز پخت رشته تپک بوشهری توسط خانم الوند در بخش آشپزی برنامه به خانه بر می گردیم شبکه پنج سیما تاریخ 99/4/25 .
تزیین ساق دست با پولک و منجوق | خانم فصیح مطلب
11':51''
11325 0
تزیین ساق دست با پولک و منجوق | خانم فصیح مطلب
کانال :
آموزش تزیین ساق دست با پولک و منجوق توسط خانم فصیح مطلب در بخش هنری برنامه به خانه بر می گردیم شبکه پنج سیما تاریخ 99/4/24
آموزش مرنگ پفکی | خانم عظیمی
15':46''
5792 0
آموزش مرنگ پفکی | خانم عظیمی
کانال :
آموزش یک نوع شیرینی ساده به اسم مرنگ پفکی توسط خانم سپیده عظیمی در بخش هنری برنامه به خانه بر می گردیم شبکه پنج سیما تاریخ 99/4/24
آموزش دوخت ماسک پارچه ای | خانم زارع
09':09''
25088 0
آموزش دوخت ماسک پارچه ای | خانم زارع
کانال :
آموزش دوخت یک نوع ماسک پارچه ای توسط خانم زارع در بخش هنری برنامه به خانه بر می گردیم شبکه پنج سیما تاریخ 99/4/23 .
آموزش پودر کیک خانگی | خانم احمدی
14':28''
4905 0
آموزش پودر کیک خانگی | خانم احمدی
کانال :
آموزش تهیه پودر کیک خانگی توسط خانم احمدی در بخش هنری برنامه به خانه بر می گردیم شبکه پنج سیما تاریخ 99/4/22 .
سوپ جو و قارچ | خانم محمدی
15':27''
2510 0
سوپ جو و قارچ | خانم محمدی
کانال :
طرز پخت سوپ جو و قارچ توسط خانم محمدی در بخش آشپزی برنامه به خانه بر می گردیم شبکه پنج سیما تاریخ 99/4/21
بافت کفش کودک | خانم رنجبر
13':12''
19264 0
بافت کفش کودک | خانم رنجبر
کانال :
بافت کفش کودک توسط خانم رنجبر مربی در بخش هنری برنامه به خانه بر می گردیم شبکه پنج سیما تاریخ 99/4/21
کار با سوزن تمبور | خانم امیریان
12':51''
6271 0
کار با سوزن تمبور | خانم امیریان
کانال :
ادامه آموزش کار با سوزن تمبور توسط خانم امیریان در بخش هنری برنامه به خانه بر می گردیم شبکه پنج سیما تاریخ 99/4/19 .
پخت نان برگر | آقای صدیق
12':00''
2162 0
پخت نان برگر | آقای صدیق
کانال :
آموزش پخت نان برگر توسط آقای صدیق در بخش آشپزی برنامه به خانه بر می گردیم شبکه پنج سیما تاریخ 99/4/19
خوراک پیاز و زنجان | خانم بهجویان
14':00''
1094 0
خوراک پیاز و زنجان | خانم بهجویان
کانال :
طرز پخت خوراک پیازو زنجان توسط خانم بهجویان در بخش آشپزی برنامه به خانه بر می گردیم شبکه پنج سیما تاریخ 99/4/18
دوخت ماسک سه لایه | خانم عبداللهی
11':10''
11755 0
دوخت ماسک سه لایه | خانم عبداللهی
کانال :
آموزش دوخت ماسک سه لایه توسط خانم عبداللهی در بخش هنری برنامه به خانه بر می گردیم شبکه پنج سیما تاریخ 99/4/18
تکنیک چهل تکه دوزی | خانم زارع
08':23''
8822 0
تکنیک چهل تکه دوزی | خانم زارع
کانال :
آموزش تکنیک چهل تکه دوزی توسط خانم زارع در بخش هنری برنامه به خانه بر می گردیم شبکه پنج سیماتاریخ 99/4/17
کیک زرد الو لایه ای | خانم بخشی
14':57''
2305 0
کیک زرد الو لایه ای | خانم بخشی
کانال :
طرز تهیه و آموزش کیک زرد الو لایه ای توسط خانم بخشی در بخش آشپزی برنامه به خانه بر می گردیم شبکه پنج سیما تاریخ 99/4/17
سالاد تابستانی هندوانه | آقای زنجانی
18':28''
982 0
سالاد تابستانی هندوانه | آقای زنجانی
کانال :
طرز تهیه سالاد تابستانی هندوانه توسط آقای زنجانی در بخش آشپزی برنامه به خانه بر می گردیم شبکه پنج سیما تاریخ 99/4/16
دوخت شلوار سرهمی | خانم یوسفی
11':33''
13729 0
دوخت شلوار سرهمی | خانم یوسفی
کانال :
آموزش دوخت شلوار سرهمی توسط خانم یوسفی در بخش هنری برنامه به خانه بر می گردیم شبکه پنج سیما تاریخ 99/4/15
عروسک آقای ناظم | خانم ربیعی
13':39''
10618 0
عروسک آقای ناظم | خانم ربیعی
کانال :
آموزش ساخت عروسک با مواد بازیافتی (عروسک آقای ناظم) توسط خانم ربیعی در بخش هنری برنامه به خانه بر می گردیم شبکه پنج سیما تاریخ 99/4/14
بستنی شکلاتی
15':18''
2108 0
بستنی شکلاتی
کانال :
آموزش بستنی شکلاتی خانگی توسط خانم درویش در بخش آشپزی برنامه به خانه بر می گردیم شبکه پنج سیما تاریخ 99/4/14
کار با سوزن تمبور | خانم امیریان
10':51''
7671 0
کار با سوزن تمبور | خانم امیریان
کانال :
آموزش کار با سوزن تمبور توسط خانم امیریان در بخش هنری برنامه به خانه بر می گردیم شبکه پنج سیما تاریخ 99/4/12
کیک لیمو | خانم کامیار
16':26''
3602 0
کیک لیمو | خانم کامیار
کانال :
آموزش پخت کیک لیمو توسط خانم کامیار در بخش آشپزی برنامه به خانه بر می گردیم شبکه پنج سیما تاریخ 99/4/12
پیراهن برای کودکان | خانم فرزان
08':38''
14545 0
پیراهن برای کودکان | خانم فرزان
کانال :
آموزش پیراهن برای کودکان توسط خانم فرزان در بخش هنری برنامه به خانه بر می گردیم شبکه پنج سیما تاریخ 99/4/11
نوشیدنی مناسب برای فصل تابستان | آقای ربطی
12':59''
1668 0
نوشیدنی مناسب برای فصل تابستان | آقای ربطی
کانال :
طرز تهیه یک نوشیدنی مناسب برای فصل تابستان توسط آقای ربطی در بخش آشپزی برنامه به خانه بر می گردیم شبکه پنج سیما تاریخ 99/4/11
کوکو باقلا سبز و شوید | خانم بهجویان
15':32''
931 0
کوکو باقلا سبز و شوید | خانم بهجویان
کانال :
آموزش تهیه کوکو باقلا سبز و شوید توسط خانم بهجویان در بخش آشپزی برنامه به خانه بر می گردیم شبکه پنج سیما تاریخ 99/4/10
سرمه دوزی تزئینی | خانم فصیح مطلب
13':09''
7530 0
سرمه دوزی تزئینی | خانم فصیح مطلب
کانال :
آموزش سرمه دوزی تزئینی توسط خانم فصیح مطلب در بخش هنری برنامه به خانه بر می گردیم شبکه پنج سیما تاریخ 99/4/9
سالاد سبزیجات بهاری | آقای مالکی
11':26''
569 0
سالاد سبزیجات بهاری | آقای مالکی
کانال :
آموزش طرز تهیه سالاد سبزیجات بهاری توسط آقای مالکی در بخش آشپزی برنامه به خانه بر می گردیم شبکه پنج سیما تاریخ 99/4/9