شبکه بوشهر

جستجو

شبکه بوشهر

ترتیب نمایش
پر بینندهپر امتیازجدیدترین
روزها
امروزهفته اخیرماه اخیرسال اخیرهمه روزها
نقاشی روی شیشه
11':15''
5618 0
نقاشی روی شیشه
کانال :
آموزش نقاشی روی شیشه توسط خانم پورحاجی در بخش هنری برنامه یه خونه یه دریا از شبکه بوشهر .
کیک پرتقال
14':41''
8276 0
کیک پرتقال
کانال :
آموزش کیک پرتقال با حضور خانم اژدری بخش آشپزی برنامه یه خونه یه دریا از شبکه بوشهر
شنیتسل میگو
08':20''
2469 0
شنیتسل میگو
کانال :
طرز تهیه شنیتسل میگو در بخش آشپزی برنامه یه خونه یه دریا از شبکه بوشهر
تابلوی دکوراتیو
15':33''
143525 0
تابلوی دکوراتیو
کانال :
آموزش تابلوی دکوراتیو با حضور خانم تنگستانی بخش هنری برنامه یه خونه یه دریا از شبکه بوشهر
تزئین لباس کاموایی
13':07''
63819 0
تزئین لباس کاموایی
کانال :
آموزش تزئین لباس کاموایی ساده با انواع گل دوزی و قلاب بافی با حضور خانم شیرزاد بخش هنری برنامه یه خونه یه دریا از شبکه بوشهر
تکنیک رنگ تیره روی پلی استر
11':39''
25049 0
تکنیک رنگ تیره روی پلی استر
کانال :
آموزش تکینیک رنگ تیره روی سطح پلی استر با حضور خانم حیدری بخش هنری برنامه یه خونه یه دریا از شبکه بوشهر
پلو گزر با گوشت
12':11''
8352 0
پلو گزر با گوشت
کانال :
آموزش پلو گزر با گوشت با حضور خانم انصاری بخش آشپزی برنامه یه خونه یه دریا از شبکه بوشهر
پیکسل ارت یا تابلو عکس
12':41''
5384 0
پیکسل ارت یا تابلو عکس
کانال :
آموزش پیکسل آرت یا تابلو عکس با حضور خانم قاسمی بخش هنری برنامه یه خونه یه دریا از شبکه بوشهر
پتینه روی دیوار/2
17':38''
18871 0
پتینه روی دیوار/2
کانال :
ادامه آموزش پتینه روی دیوار با رنگ آمیزی طرح با حضور خانم تنگستانی بخش هنری برنامه یه خونه یه دریا از شبکه بوشهر
ترانسفر روی چوب
11':47''
16129 0
ترانسفر روی چوب
کانال :
آموزش ترانسفر روی چوب با حضور خانم بنی تمیم در بخش هنری برنامه یه خونه یه دریا از شبکه بوشهر
فیلو کاپ با سالاد میگو
13':40''
3257 0
فیلو کاپ با سالاد میگو
کانال :
آموزش فیلوکاپ با سالاد میگو با حضور خانم باقری در بخش آشپزی برنامه یه خونه یه دریا از شبکه بوشهر
کباب میگو با سبزیجات
07':43''
2626 0
کباب میگو با سبزیجات
کانال :
آموزش کباب میگو با سبزیجات در بخش آشپزی برنامه یه خونه یه دریا از شبکه بوشهر
شارلوت میوه
14':15''
3235 0
شارلوت میوه
کانال :
آموزش شارلوت میوه با حضور خانم منصوری در بخش آشپزی برنامه یه خونه یه دریا از شبکه بوشهر
تکنیک شیشه رنگی روی انار
12':48''
3921 0
تکنیک شیشه رنگی روی انار
کانال :
آموزش تکنیک شیشه رنگی روی انار با حضور شادکام در بخش هنری برنامه یه خونه یه دریا از شبکه بوشهر
موس انار
09':52''
9514 0
موس انار
کانال :
آموزش موس انار با حضور خانم پور ارشد در بخش آشپزی برنامه یه خونه یه دریا از شبکه بوشهر،
حکاکی روی هندوانه/ خانم شیرزاد
15':29''
8719 0
حکاکی روی هندوانه/ خانم شیرزاد
کانال :
آموزش حکاکی روی هندوانه با حضور خانم شیرزاد در بخش هنری برنامه یه خونه یه دریا از شبکه بوشهر،
ماکارونی میگو
08':03''
1962 0
ماکارونی میگو
کانال :
آموزش ماکارونی میگو در بخش آشپزی برنامه یه خونه یه دریا از شبکه بوشهر
ژاکت پاییزه
13':35''
12766 0
ژاکت پاییزه
کانال :
آموزش یک مدل ژاکت پاییزه با حضور خانم قنبری در بخش آشپزی برنامه یه خونه یه دریا از شبکه بوشهر،
دسر شیره خرما
11':27''
10093 0
دسر شیره خرما
کانال :
آموزش دسر شیره خرما با حضور خانم حسینی در بخش آشپزی برنامه یه خونه یه دریا از شبکه بوشهر،
نقاشی پاییز
12':19''
63685 0
نقاشی پاییز
کانال :
آموزش نقاشی پاییز روی بوم توسط خانم قاسمی در بخش آشپزی برنامه برنامه یه خونه یه دریا از شبکه بوشهر
ماهی با سس ارده
07':47''
4069 0
ماهی با سس ارده
کانال :
آموزش ماهی با سس ارده در بخش آشپزی برنامه برنامه یه خونه یه دریا از شبکه بوشهر
قاب برجسته کاری
11':40''
6390 0
قاب برجسته کاری
کانال :
آموزش قاب عکس برجسته کاری با وسایل دور ریز توسط خانم مزارعی در بخش هنری برنامه برنامه یه خونه یه دریا از شبکه بوشهر
حلوا انار
09':35''
5553 0
حلوا انار
کانال :
آموزش حلوا انار توسط خانم دشتیان در بخش آشپزی برنامه برنامه یه خونه یه دریا از شبکه بوشهر
کچه دوزی 2 / خانم شیرزاد
14':10''
5837 0
کچه دوزی 2 / خانم شیرزاد
کانال :
ادامه آموزش کچه دوزی از ابتدا توسط خانم شیرزاد در بخش هنری برنامه برنامه یه خونه یه دریا از شبکه بوشهر
کچه دوزی 1 / خانم شیرزاد
15':32''
11664 0
کچه دوزی 1 / خانم شیرزاد
کانال :
آموزش کچه دوزی از ابتدا توسط خانم شیرزاد در بخش هنری برنامه برنامه یه خونه یه دریا از شبکه بوشهر
برجسته کاری روی چوب
12':25''
15261 0
برجسته کاری روی چوب
کانال :
آموزش برجسته کاری روی چوب توسط خانم بنی تمیم در بخش هنری برنامه برنامه یه خونه یه دریا از شبکه بوشهر
پتینه روی دیوار/1
15':33''
32259 0
پتینه روی دیوار/1
کانال :
آموزش پتینه روی دیوار با حضور خانم تنگستانی بخش هنری برنامه یه خونه یه دریا از شبکه بوشهر
حکاکی روی چرم
11':56''
18654 0
حکاکی روی چرم
کانال :
آموزش حکاکی روی چرم با حضور خانم حیدری بخش هنری برنامه یه خونه یه دریا از شبکه بوشهر
دست بند سنتی/ زیور آلات
10':39''
8320 0
دست بند سنتی/ زیور آلات
کانال :
آموزش دست بند سنتی با حضور خانم معتقد بخش هنری برنامه یه خونه یه دریا از شبکه بوشهر
کراکت گوشت
11':22''
6868 0
کراکت گوشت
کانال :
آموزش کراکت گوشت با حضور خانم حسینی بخش آشپزی برنامه یه خونه یه دریا از شبکه بوشهر