شبکه اشراق

جستجو

شبکه اشراق

ترتیب نمایش
پر بینندهپر امتیازجدیدترین
روزها
امروزهفته اخیرماه اخیرسال اخیرهمه روزها
خانم خانی | فرش سوف
07':49''
17102 0
خانم خانی | فرش سوف
کانال :
آموزش فرش سوف با حضور خانم خانی در بخش هنری برنامه آلاچیق شبکه اشراق
دمنوش میوه
01':01''
5461 0
دمنوش میوه
کانال :
آموزش دمنوش میوه در بخش هنری برنامه آلاچیق شبکه اشراق
خانم بروشک | کیف نیم گرد
08':49''
44822 0
خانم بروشک | کیف نیم گرد
کانال :
آموزش دوخت کیف نیم گرد با حضور خانم بروشک در بخش هنری برنامه آلاچیق از شبکه اشراق
خانم بهمنی | تاپ و دامن
08':51''
61068 0
خانم بهمنی | تاپ و دامن
کانال :
آموزش دوخت تاپ و دامن با حضور خانم بهمنی در برنامه آلاچیق از شبکه اشراق
خانم قاسمی | گلدوزی (3)
08':55''
34667 0
خانم قاسمی | گلدوزی (3)
کانال :
ادامه آموزش گلدوزی با حضور خانم قاسمی در بخش هنری برنامه آلاچیق شبکه اشراق
دمنوش ترکیبی
01':31''
5066 0
دمنوش ترکیبی
کانال :
آموزش دمنوش ترکیبی در بخش هنری برنامه آلاچیق شبکه اشراق
دمنوش برگ زیتون
01':20''
4696 0
دمنوش برگ زیتون
کانال :
آموزش دمنوش برگ زیتون در بخش هنری برنامه آلاچیق شبکه اشراق
گیاه ساکولنت (آموزش به زبان آذری )
06':20''
40371 0
گیاه ساکولنت (آموزش به زبان آذری )
کانال :
معرفی و روش نگهداری گیاه ساکولنت با حضور خانم آویز کن در بخش هنری برنامه آلاچیق از شبکه اشراق
خانم طارمچی | مینا کاری (3)
09':37''
22143 0
خانم طارمچی | مینا کاری (3)
کانال :
ادامه آموزش هنر مینا کاری با حضور خانم طارمچی در برنامه آلاچیق از شبکه اشراق
گیاه کاملیا (آموزش به زبان آذری )
07':26''
21681 0
گیاه کاملیا (آموزش به زبان آذری )
کانال :
معرفی و روش نگهداری گیاه کاملیا با حضور خانم آویز کن در بخش هنری برنامه آلاچیق از شبکه اشراق
دمنوش کاکل ذرت
01':43''
7822 0
دمنوش کاکل ذرت
کانال :
آموزش دمنوش کاکل ذرت در بخش هنری برنامه آلاچیق شبکه اشراق
خانم قاسمی | گلدوزی (2)
07':00''
30043 0
خانم قاسمی | گلدوزی (2)
کانال :
ادامه آموزش گلدوزی با حضور خانم قاسمی در بخش هنری برنامه آلاچیق شبکه اشراق
دمنوش بهارنارنج
01':28''
4294 0
دمنوش بهارنارنج
کانال :
آموزش دمنوش بهارنارنج در بخش هنری برنامه آلاچیق شبکه اشراق
دمنوش زعفران
01':56''
5937 0
دمنوش زعفران
کانال :
آموزش دمنوش زعفران در بخش هنری برنامه آلاچیق شبکه اشراق
خانم بهمنی | شنل
09':34''
16953 0
خانم بهمنی | شنل
کانال :
آموزش دوخت شنل با حضور خانم بهمنی در برنامه آلاچیق از شبکه اشراق
دمنوش چای ترش
01':46''
3966 0
دمنوش چای ترش
کانال :
آموزش دمنوش چای ترش در بخش هنری برنامه آلاچیق شبکه اشراق
خانم بروشک | کیف مجلسی جادار (2)
07':12''
27630 0
خانم بروشک | کیف مجلسی جادار (2)
کانال :
ادامه آموزش دوخت کیف مجلسی جادار با حضور خانم بروشک در بخش هنری برنامه آلاچیق از شبکه اشراق
خانم خانی | گلیم بافی (9)
07':27''
7618 0
خانم خانی | گلیم بافی (9)
کانال :
ادامه آموزش گلیم بافی با حضور خانم خانی در بخش هنری برنامه آلاچیق شبکه اشراق
دمنوش چهارگل
01':27''
4235 0
دمنوش چهارگل
کانال :
آموزش دمنوش چهارگل در بخش هنری برنامه آلاچیق شبکه اشراق
گل پامچال (آموزش به زبان آذری )
04':30''
5910 0
گل پامچال (آموزش به زبان آذری )
کانال :
معرفی و روش نگهداری گل پامچال با حضور خانم آویز کن در بخش هنری برنامه آلاچیق از شبکه اشراق
خانم بروشک | کیف مجلسی جادار (1)
07':38''
23976 0
خانم بروشک | کیف مجلسی جادار (1)
کانال :
آموزش دوخت کیف مجلسی جادار با حضور خانم بروشک در بخش هنری برنامه آلاچیق از شبکه اشراق
خانم بیات | بافت کلاه انگشتی
09':12''
33109 0
خانم بیات | بافت کلاه انگشتی
کانال :
آموزش بافت کلاه انگشتی با حضور خانم بیات در بخش هنری برنامه آلاچیق از شبکه اشراق
خانم قاسمی | گلدوزی (1)
07':00''
23598 0
خانم قاسمی | گلدوزی (1)
کانال :
آموزش گلدوزی با حضور خانم قاسمی در بخش هنری برنامه آلاچیق شبکه اشراق
خانم خانی | گلیم بافی (8)
09':39''
9921 0
خانم خانی | گلیم بافی (8)
کانال :
ادامه آموزش گلیم بافی با حضور خانم خانی در بخش هنری برنامه آلاچیق شبکه اشراق
گیاه ختمی (آموزش به زبان آذری )
05':11''
10777 0
گیاه ختمی (آموزش به زبان آذری )
کانال :
معرفی و روش نگهداری گیاه ختمی با حضور خانم آویز کن در بخش هنری برنامه آلاچیق از شبکه اشراق
خانم بهمنی | پالتو یقه سرخود (4)
09':14''
6842 0
خانم بهمنی | پالتو یقه سرخود (4)
کانال :
ادامه آموزش پالتو یقه سرخود با حضور خانم بهمنی در برنامه آلاچیق از شبکه اشراق
خانم بروشک | کیف شانی (2)
06':54''
13884 0
خانم بروشک | کیف شانی (2)
کانال :
آموزش دوخت کیف شانی با حضور خانم بروشک در بخش هنری برنامه آلاچیق از شبکه اشراق
خانم طارمچی | مینا کاری (2)
09':49''
8070 0
خانم طارمچی | مینا کاری (2)
کانال :
آموزش هنر مینا کاری با حضور خانم طارمچی در برنامه آلاچیق از شبکه اشراق
خانم قاسمیان | کلاه گوش دار (آموزش به زبان آذری )
05':54''
50334 0
خانم قاسمیان | کلاه گوش دار (آموزش به زبان آذری )
کانال :
آموزش کلاه گوش دار با حضور خانم قاسمیان در بخش هنری برنامه آلاچیق شبکه اشراق
خانم بهمنی | پالتو یقه سرخود (2)
09':47''
5701 0
خانم بهمنی | پالتو یقه سرخود (2)
کانال :
آموزش هنری خیاطی دوخت جیب و تاج آستین توسط سرکار خانم بهمنی نژاد در بخش هنری برنامه آلاچیق از شبکه اشراق