شبکه آموزش

جستجو

شبکه آموزش

ترتیب نمایش
پر بینندهپر امتیازجدیدترین
روزها
امروزهفته اخیرماه اخیرسال اخیرهمه روزها
نکات کلیدی برای شروع سرمایه گذاری در بورس
03':31''
829 0
نکات کلیدی برای شروع سرمایه گذاری در بورس
کانال :
موشن گرافیک | با کدوم بخش از سرمایه‌‌مون وارد بورس بشیم؟
قطاب شهمیرزاد
04':19''
2112 0
قطاب شهمیرزاد
کانال :
طرز تهیه قطاب شهمیرزاد در بخش آشپزی برنامه صبحی دیگر شبکه آموزش سیما .
درس ادببات فارسی تدریس درس 16 پایه 12
25':49''
1859 0
درس ادببات فارسی تدریس درس 16 پایه 12
کانال :
پایه دوازدهم متوسطه (شبکه آموزش) ادبیات فارسی - درس شانزدهم / ۳۱ فروردین
ایران آباد فارسی پایه سوم ابتدایی
38':30''
1748 0
ایران آباد فارسی پایه سوم ابتدایی
کانال :
تدریس ایران آباد فارسی پایه سوم ابتدایی توسط خدیجه انصاری در برنامه مدرسه تلویزیونی ایران شبکه آموزش سیما .
درس 8 عربی پایه 9
31':02''
1022 0
درس 8 عربی پایه 9
کانال :
تدریس درس 8 عربی پایه 9 توسط خانم پورزندی در برنامه مدرسه تلویزیونی ایران شبکه آموزش سیما .
اکسترمم های یک تابع حسابان۲ پایه۱۲ ریاضی
25':00''
880 0
اکسترمم های یک تابع حسابان۲ پایه۱۲ ریاضی
کانال :
تدریس اکسترمم های یک تابع حسابان۲ پایه۱۲ ریاضی توسط عباس امیدوار در برنامه مدرسه تلویزیونی ایران شبکه آموزش سیما .
واحد سانتی متر ریاضی پایه دوم ابتدایی
40':00''
1102 0
واحد سانتی متر ریاضی پایه دوم ابتدایی
کانال :
تدریس واحد سانتی متر ریاضی پایه دوم ابتدایی توسط سید محسن میگونی در برنامه مدرسه تلویزیونی ایران شبکه آموزش سیما .
بازی و ریاضی پایه اول ابتدایی
42':22''
883 0
بازی و ریاضی پایه اول ابتدایی
کانال :
تدریس بازی و ریاضی پایه اول ابتدایی توسط مائده ارشد راد در برنامه مدرسه تلویزیونی ایران شبکه آموزش سیما .
مساحت دایره بازی و ریاضی پایه ششم ابتدایی
32':00''
2228 0
مساحت دایره بازی و ریاضی پایه ششم ابتدایی
کانال :
تدریس مساحت دایره بازی و ریاضی پایه ششم ابتدایی توسط بهزاد قباخلو در برنامه مدرسه تلویزیونی ایران شبکه آموزش سیما .
فصل 6  بازی و ریاضی چهارم ابتدایی
33':38''
914 0
فصل 6 بازی و ریاضی چهارم ابتدایی
کانال :
تدریس بازی و ریاضی چهارم ابتدایی توسط شهناز هرسیج ثانی در برنامه مدرسه تلویزیونی ایران شبکه آموزش سیما .
درس 10 نگارش پایه 10
14':12''
186 0
درس 10 نگارش پایه 10
کانال :
تدریس درس 10 نگارش پایه 10 توسط حجت کجانی حصاری در برنامه مدرسه تلویزیونی ایران شبکه آموزش سیما .
مطالعات اجتماعی سوم ابتدایی
39':00''
574 0
مطالعات اجتماعی سوم ابتدایی
کانال :
تدریس مطالعات اجتماعی سوم ابتدایی توسط گلناز اردستانی در برنامه مدرسه تلویزیونی ایران شبکه آموزش سیما .
درس 14 مدیریت خانواده و سبک زندگی پایه 12
18':52''
1233 0
درس 14 مدیریت خانواده و سبک زندگی پایه 12
کانال :
تدریس درس 14 مدیریت خانواده و سبک زندگی پایه 12 توسط فاطمه رییس سادات در برنامه مدرسه تلویزیونی ایران شبکه آموزش سیما .
قرآن و هدیه های آسمانی چهارم ابتدایی
24':00''
1295 0
قرآن و هدیه های آسمانی چهارم ابتدایی
کانال :
تدریس درس 13 قرآن و هدیه های آسمانی چهارم ابتدایی توسط صدف زاهدی در برنامه مدرسه تلویزیونی ایران شبکه آموزش سیما .
قرآن و فارسی پایه اول ابتدایی
38':28''
833 0
قرآن و فارسی پایه اول ابتدایی
کانال :
تدریس قرآن و فارسی پایه اول ابتدایی توسط فاطمه عسگری در برنامه مدرسه تلویزیونی ایران شبکه آموزش سیما .
درس 3 فیزیک ۲ پایه ۱۱ ریاضی فیزیک
20':38''
249 0
درس 3 فیزیک ۲ پایه ۱۱ ریاضی فیزیک
کانال :
تدریس درس 3 فیزیک ۲ پایه ۱۱ ریاضی فیزیک توسط مهدی فرجی در برنامه مدرسه تلویزیونی ایران شبکه آموزش سیما .
درس 6 تنوع زیستی انسان و محیط زیست پایه 11
25':02''
1461 0
درس 6 تنوع زیستی انسان و محیط زیست پایه 11
کانال :
تدریس درس 6 تنوع زیستی انسان و محیط زیست پایه 11 توسط خانم کریمی در برنامه مدرسه تلویزیونی ایران شبکه آموزش سیما .
آمار و احتمال پایه 11 ریاضی
22':08''
227 0
آمار و احتمال پایه 11 ریاضی
کانال :
تدریس آمار و احتمال پایه 11 ریاضی توسط علی فرمند در برنامه مدرسه تلویزیونی ایران شبکه آموزش سیما .
درس 10 دین و زندگی ۳ پایه ۱۲
26':54''
116 0
درس 10 دین و زندگی ۳ پایه ۱۲
کانال :
تدریس درس 10 تمدن جدید و مسئولیت ما دین و زندگی ۳ پایه ۱۲ تجربی و ریاضی
درس 16 تعلیمات اجتماعی پایه 6 ابتدایی
30':00''
248 0
درس 16 تعلیمات اجتماعی پایه 6 ابتدایی
کانال :
تدریس درس 16 تعلیمات اجتماعی پایه 6 ابتدایی توسط اکرم فعل عراقی در برنامه مدرسه تلویزیونی ایران شبکه آموزش سیما .
درس 15 فارسی و نگارش پنجم ابتدایی
31':00''
3623 0
درس 15 فارسی و نگارش پنجم ابتدایی
کانال :
تدریس درس 15 فارسی و نگارش پنجم ابتدایی توسط نسیبه لونی در برنامه مدرسه تلویزیونی ایران شبکه آموزش سیما .
فارسی و نگارش پایه دوم ابتدایی
40':30''
243 0
فارسی و نگارش پایه دوم ابتدایی
کانال :
تدریس فارسی و نگارش پایه دوم ابتدایی توسط شمسی صفا در برنامه مدرسه تلویزیونی ایران شبکه آموزش سیما .
فصل 11 علوم تجربی پایه ۷
32':00''
75 0
فصل 11 علوم تجربی پایه ۷
کانال :
تدریس فصل 11 علوم تجربی پایه ۷ توسط محمدامین اقبال احمدی در برنامه مدرسه تلویزیونی شبکه آموزش سیما .
درس 5 زبان انگلیسی پایه 9
25':20''
216 0
درس 5 زبان انگلیسی پایه 9
کانال :
تدریس درس 5 زبان انگلیسی پایه 9 توسط مولانا میری و خانم عرب لو در برنامه مدرسه تلویزیونی شبکه آموزش سیما .
شنیداری درس 6 پایه 8
30':30''
150 0
شنیداری درس 6 پایه 8
کانال :
تدریس قسمت شنیداری درس 6 پایه 8 توسط مولانا میری و خانم عرب لو در برنامه مدرسه تلویزیونی شبکه آموزش سیما .
دستگاه معادله های خطی ریاضی
33':00''
231 0
دستگاه معادله های خطی ریاضی
کانال :
تدریس دستگاه معادله های خطی ریاضی پایه 9 توسط علی عرب و مسعود خسروتاش در برنامه مدرسه تلویزیونی ایران شبکه آموزش سیما .
فصل 5 ریاضی ۲ پایه 11
26':12''
58 0
فصل 5 ریاضی ۲ پایه 11
کانال :
تدریس فصل 5 ریاضی ۲ پایه 11 تجربی توسط حیدر شهنا در برنامه مدرسه تلویزیونی شبکه آموزش سیما .
انتقال نمودار توابع  ریاضی 1 پایه 10
16':14''
1135 0
انتقال نمودار توابع ریاضی 1 پایه 10
کانال :
تدریس انتقال نمودار توابع ریاضی 1 پایه 10 رشته تجربی و ریاضی توسط قاسم صیف زاده در برنامه مدرسه تلویزیونی شبکه آموزش سیما .
درس 8 هویت اجتماعی پایه ۱۲
21':00''
2032 0
درس 8 هویت اجتماعی پایه ۱۲
کانال :
تدریس درس 8 بعد فرهنگی هویت ایرانی هویت اجتماعی پایه ۱۲ رشته تجربی و ریاضی توسط آزیتا بیدقی در برنامه مدرسه تلویزیونی ایران شبکه آموزش سیما .
فصل سوم هندسه ۲ پایه ۱۱
26':00''
572 0
فصل سوم هندسه ۲ پایه ۱۱
کانال :
تدریس فصل سوم هندسه ۲ پایه ۱۱ رشته ریاضی فیزیک توسط حمید رضا دهقان در برنامه مدرسه تلویزیونی ایران شبکه آموزش سیما .