سیاه دانه

جستجو

سیاه دانه

ترتیب نمایش
پر بینندهپر امتیازجدیدترین
روزها
امروزهفته اخیرماه اخیرسال اخیرهمه روزها
درمان دیسک کمر | سید حسن ضیایی
01':34''
1872 0
درمان دیسک کمر | سید حسن ضیایی
کانال :
استفاده از سیاه دانه و ماساژ موضع با روغن سیاه دانه باعث درمان دیسک کمر می شود .