سوره انعام

جستجو

سوره انعام

ترتیب نمایش
پر بینندهپر امتیازجدیدترین
روزها
امروزهفته اخیرماه اخیرسال اخیرهمه روزها
تفسير سوره انعام آيه 26 (ايمان ابوطالب)
00':00''
439 0
تفسير سوره انعام آيه 26 (ايمان ابوطالب)
کانال :
و آنان [مردم را] از آن باز مى‏دارند و [خود نیز] از آن دورى مى‏کنند و[لى] جز خویشتن را به هلاکت نمى‏افکنند و نمى‏دانند (۲۶)
تفسير سوره انعام آيه 25(خطر لجاجت با حق)
00':00''
780 0
تفسير سوره انعام آيه 25(خطر لجاجت با حق)
کانال :
و برخى از آنان به تو گوش فرا مى‏دهند و[لى] ما بر دلهایشان پرده‏ها افکنده‏ایم تا آن را نفهمند و در گوشهایشان سنگینى [قرار داده‏ایم] و اگر هر معجزه‏اى را ببینند به آن ایمان نمى‏آورند تا آنجا که وقتى نزد تو مى‏آیند و با تو جدال مى‏کنند کسانى که کفر ورزیدند مى‏گویند این [کتاب] چیزى جز افسانه‏هاى پیشینیان نیست (۲۵)
تفسير سوره انعام آيه 22و23و24(دادگاه علني قيامت)
00':00''
1207 0
تفسير سوره انعام آيه 22و23و24(دادگاه علني قيامت)
کانال :
و [یاد کن] روزى را که همه آنان را محشور مى‏کنیم آنگاه به کسانى که شرک آورده‏اند مى‏گوییم کجایند شریکان شما که [آنها را شریک خدا] مى‏پنداشتید (۲۲)آنگاه عذرشان جز این نیست که مى‏گویند به خدا پروردگارمان سوگند که ما مشرک نبودیم (۲۳)ببین چگونه به خود دروغ مى‏گویند و آنچه برمى‏بافتند از ایشان یاوه شد (۲۴)
تفسير سوره انعام آيه 21(ظلم فرهنگي و فكري)
00':00''
305 0
تفسير سوره انعام آيه 21(ظلم فرهنگي و فكري)
کانال :
و کیست‏ستمکارتر از آن کس که بر خدا دروغ بسته یا آیات او را تکذیب نموده بى تردید ستمکاران رستگار نمى‏شوند (۲۱)
تفسير سوره انعام آيه 20(ناكافي بودن علم)
00':00''
289 0
تفسير سوره انعام آيه 20(ناكافي بودن علم)
کانال :
کسانى که کتاب [آسمانى] به آنان داده‏ایم همان گونه که پسران خود را مى‏شناسد او [=پیامبر] را مى‏شناسد کسانى که به خود زیان زده‏اند ایمان نمى‏آورند (۲۰)
تفسير سوره انعام آيه 19(جهاني بودن اسلام)
00':00''
319 0
تفسير سوره انعام آيه 19(جهاني بودن اسلام)
کانال :
بگو گواهى چه کسى از همه برتر است بگو خدا میان من و شما گواه است و این قرآن به من وحى شده تا به وسیله آن شما و هر کس را [که این پیام به او] برسد هشدار دهم آیا واقعا شما گواهى مى‏دهید که در جنب خدا خدایان دیگرى است بگو من گواهى نمى‏دهم بگو او تنها معبودى یگانه است و بى‏تردید من از آنچه شریک [او] قرار مى‏دهید بیزارم (۱۹)
تفسير سوره انعام آيه 17و 18(قدرت خدا فوق همه ي قدرت ها)
00':00''
4212 0
تفسير سوره انعام آيه 17و 18(قدرت خدا فوق همه ي قدرت ها)
کانال :
و اگر خدا به تو زیانى برساند کسى جز او برطرف کننده آن نیست و اگر خیرى به تو برساند پس او بر هر چیزى تواناست (۱۷)و اوست که بر بندگان خویش چیره است و اوست‏حکیم آگاه (۱۸)
تفسير سوره انعام آيه 16(رستگاران واقعي)
00':00''
641 0
تفسير سوره انعام آيه 16(رستگاران واقعي)
کانال :
آن روز کسى که [عذاب] از او برگردانده شود قطعا [خدا] بر او رحمت آورده و این است همان رستگارى آشکار (۱۶)
تفسير سوره انعام آيه 15(ترس از قيامت)
00':00''
550 0
تفسير سوره انعام آيه 15(ترس از قيامت)
کانال :
بگو اگر به پروردگارم عصیان ورزم از عذاب روزى بزرگ مى‏ترسم (۱۵)
تفسير سوره انعام آيه 13 و 14
00':00''
6575 0
تفسير سوره انعام آيه 13 و 14
کانال :
و آنچه در شب و روز آرام [و تکاپو] دارد از آن اوست و او شنواى داناست (۱۳)بگو آیا غیر از خدا پدیدآورنده آسمانها و زمین سرپرستى برگزینم و اوست که خوراک مى‏دهد و خوراک داده نمى‏شود بگو من مامورم که نخستین کسى باشم که اسلام آورده است و [به من فرمان داده شده که] هرگز از مشرکان مباش (۱۴)
تفسير سوره انعام آيه 12(قيامت نمونه اي از رحمت الهي)
00':00''
2501 0
تفسير سوره انعام آيه 12(قيامت نمونه اي از رحمت الهي)
کانال :
بگو آنچه در آسمانها و زمین است از آن کیست بگو از آن خداست که رحمت را بر خویشتن واجب گردانیده است‏یقینا شما را در روز قیامت که در آن هیچ شکى نیست گرد خواهد آورد خودباختگان کسانى‏اند که ایمان نمى‏آورند (۱۲)
تفسير سوره انعام آيه 11(سير هدفدار در زمين)
00':00''
477 0
تفسير سوره انعام آيه 11(سير هدفدار در زمين)
کانال :
بگو در زمین بگردید آنگاه بنگرید که فرجام تکذیب‏کنندگان چگونه بوده است (۱۱)
تفسير سوره انعام آيه ي10(پرهيز از مسخره كردن مقدسات)
00':00''
889 0
تفسير سوره انعام آيه ي10(پرهيز از مسخره كردن مقدسات)
کانال :
و پیش از تو پیامبرانى به استهزا گرفته شدند پس آنچه را ریشخند مى‏کردند گریبانگیر ریشخندکنندگان ایشان گردید (۱۰)
تفسير سوره انعام آيه 9(پيامبري از جنس بشر )
00':00''
3357 0
تفسير سوره انعام آيه 9(پيامبري از جنس بشر )
کانال :
و اگر او را فرشته‏اى قرار مى‏دادیم حتما وى را [به صورت] مردى در مى‏آوردیم و امر را همچنان بر آنان مشتبه مى‏ساختیم (۹)
تفسير سوره انعام آيه ي7و 8( بهانه جويي هاي كفار)
00':00''
522 0
تفسير سوره انعام آيه ي7و 8( بهانه جويي هاي كفار)
کانال :
و اگر مکتوبى نوشته بر کاغذ بر تو نازل مى‏کردیم و آنان آن را با دستهاى خود لمس مى‏کردند قطعا کافران مى‏گفتند این [چیزى] جز سحر آشکار نیست (۷)و گفتند چرا فرشته‏اى بر او نازل نشده است و اگر فرشته‏اى فرود مى‏آوردیم قطعا کار تمام شده بود سپس مهلت نمى‏یافتند (۸)
تفسير سوره انعام آيه ي6 (گناه عامل هلاكت اقوام گذشته)
00':00''
862 0
تفسير سوره انعام آيه ي6 (گناه عامل هلاكت اقوام گذشته)
کانال :
آیا ندیده‏اند که پیش از آنان چه بسیار امتها را هلاک کردیم [امتهایى که] در زمین به آنان امکاناتى دادیم که براى شما آن امکانات را فراهم نکرده‏ایم و [بارانهاى] آسمان را پى در پى بر آنان فرو فرستادیم و رودبارها از زیر [شهرهاى] آنان روان ساختیم پس ایشان را به [سزاى] گناهانشان هلاک کردیم و پس از آنان نسلهاى دیگرى پدید آوردیم (۶)
تفسير سوره انعام آيه ي3 تا 5(خداوند داناي اشكار و نهان)
00':00''
598 0
تفسير سوره انعام آيه ي3 تا 5(خداوند داناي اشكار و نهان)
کانال :
و او در آسمانها و زمین خداست نهان و آشکار شما را مى‏داند و آنچه را به دست مى‏آورید [نیز] مى‏داند (۳)و هیچ نشانه‏اى از نشانه‏هاى پروردگارشان به سویشان نمى‏آمد مگر آنکه از آن روى بر مى‏تافتند (۴)آنان حق را هنگامى که به سویشان آمد تکذیب کردند پس به زودى [حقیقت] خبرهاى آنچه را که به ریشخند مى‏گرفتند به آنان خواهد رسید (۵)
تفسير سوره انعام آيه ي2(آفرينش انسان از گل)
00':00''
714 0
تفسير سوره انعام آيه ي2(آفرينش انسان از گل)
کانال :
اوست کسى که شما را از گل آفرید آنگاه مدتى را [براى شما عمر] مقرر داشت و ا ج ل حتمى نزد اوست با این همه [بعضى از] شما [در قدرت او] تردید مى‏کنید (۲)
تفسير سوره انعام آيه ي1(سيماي سوره انعام)
00':00''
342 0
تفسير سوره انعام آيه ي1(سيماي سوره انعام)
کانال :
ستایش خدایى را که آسمانها و زمین را آفرید و تاریکیها و روشنایى را پدید آورد با این همه کسانى که کفر ورزیده‏اند [غیر او را] با پروردگار خود برابر مى‏کنند (۱)
سوره مائده آیه 107 (تجاوز و ظلم به حقوق مردم)
09':45''
835 0
سوره مائده آیه 107 (تجاوز و ظلم به حقوق مردم)
کانال :
در این آیه سخن از مواردى به میان آمده که ثابت شود، دو شاهد مرتکب خیانت و گواهى بر ضد حق شده‏اند- همانطور که در شأن نزول آیه آمده بود- در چنین موردى دستور مى‏دهد که: «اگر اطلاعاتى حاصل شود که آن دو نفر مرتکب گناه و جرم و تعدى شده‏اند و حق را پایمال کرده‏اند، ...
آب رمز حیات
00':00''
4050 0
آب رمز حیات
کانال :
و اوست که از آسمان آبی فرو فرستد و بوسیله آن هرگونه گیاه برآید « سوره انعام 99» مستندی دیگر از سلسله مستندهای نشانه ها و این قسمت در آشنایی با تاثیرات آب در به وجود آمدن و گسترش حیات روی زمین و تطبیق آن با آیات قرآنی به مدت 15:44
سوره انعام
10':41''
19571 0
سوره انعام
کانال :
گزیده تصویری قرائت مجلسی سوره انعام توسط استاد عبدالباسط عبدالصمد . « اين سوره 165 آيه دارد و جز 6 آيه، بقيه در مكه و قبل از هجرت نازل شده است و بنا به نقلى آيات 20، 23، 91، 93، 114، 140، 151، 152، 153، از اين سوره، مكى است. اين سوره، پس از سوره حجر نازل شده است. » .