سوره انعام

جستجو

سوره انعام

ترتیب نمایش
پر بینندهپر امتیازجدیدترین
روزها
امروزهفته اخیرماه اخیرسال اخیرهمه روزها
تفسير سوره انعام آيه98(نوآوري و ابتكار در آفرينش انسان)
07':48''
638 0
تفسير سوره انعام آيه98(نوآوري و ابتكار در آفرينش انسان)
کانال :
و او همان کسى است که شما را از یک تن پدید آورد پس [براى شما] قرارگاه و محل امانتى [مقرر کرد] بى‏تردید ما آیات [خود] را براى مردمى که مى‏فهمند به روشنى بیان کرده‏ایم (۹۸)
تفسير سوره انعام آيه97(ستارگان ابزار شناخت راه ها)
07':46''
626 0
تفسير سوره انعام آيه97(ستارگان ابزار شناخت راه ها)
کانال :
و اوست کسى که ستارگان را براى شما قرار داده تا به وسیله آنها در تاریکیهاى خشکى و دریا راه یابید به یقین ما دلایل [خود] را براى گروهى که مى‏دانند به روشنى بیان کرده‏ایم (۹۷)
تفسير سوره انعام آيه96(شب مايه آرامش)
07':31''
609 0
تفسير سوره انعام آيه96(شب مايه آرامش)
کانال :
[هموست که] شکافنده صبح است و شب را براى آرامش و خورشید و ماه را وسیله حساب قرار داده این اندازه‏گیرى آن تواناى داناست (۹۶)
تفسير سوره انعام آيه95( خداوند شكافنده ي دانه و هسته)
05':40''
680 0
تفسير سوره انعام آيه95( خداوند شكافنده ي دانه و هسته)
کانال :
خدا شکافنده دانه و هسته است زنده را از مرده و مرده را از زنده بیرون مى‏آورد چنین ست‏خداى شما پس چگونه [از حق] منحرف مى‏شوید (۹۵)
تفسير سوره انعام آيه94(تنهايي انسان در قيامت)
08':40''
479 0
تفسير سوره انعام آيه94(تنهايي انسان در قيامت)
کانال :
و همان گونه که شما را نخستین بار آفریدیم [اکنون نیز] تنها به سوى ما آمده‏اید و آنچه را به شما عطا کرده بودیم پشت‏سر خود نهاده‏اید و شفیعانى را که در [کار] خودتان شریکان [خدا] مى‏پنداشتید با شما نمى‏بینیم به یقین پیوند میان شما بریده شده و آنچه را که مى‏پنداشتید از دست‏شما رفته است (۹۴)
تفسير سوره انعام آيه93(جدا بودن روح از جسم)
10':53''
786 0
تفسير سوره انعام آيه93(جدا بودن روح از جسم)
کانال :
و کیست‏ستمکارتر از آن کس که بر خدا دروغ مى‏بندد یا مى‏گوید به من وحى شده در حالى که چیزى به او وحى نشده باشد و آن کس که مى‏گوید به زودى نظیر آنچه را خدا نازل کرده است نازل مى‏کنم و کاش ستمکاران را در گردابهاى مرگ مى‏دیدى که فرشتگان [به سوى آنان] دستهایشان را گشوده‏اند [و نهیب مى‏زنند] جانهایتان را بیرون دهید امروز به [سزاى] آنچه بناحق بر خدا دروغ مى‏بستید و در برابر آیات او تکبر مى‏کردید به عذاب خوارکننده کیفر مى‏یابید (۹۳)
تفسير سوره انعام آيه92(نماز روشن ترين مظهر ايمان)
08':20''
614 0
تفسير سوره انعام آيه92(نماز روشن ترين مظهر ايمان)
کانال :
و این خجسته‏کتابى است که ما آن را فرو فرستادیم [و] کتابهایى را که پیش از آن آمده تصدیق مى‏کند و براى اینکه [مردم]ام‏القرى [=مکه] و کسانى را که پیرامون آنند هشدار دهى و کسانى که به آخرت ایمان مى‏آورند به آن [قرآن نیز] ایمان مى‏آورند و آنان بر نمازهاى خود مراقبت مى‏کنند (۹۲)
تفسير سوره انعام آيه91 (خدانشناسان)
09':45''
607 0
تفسير سوره انعام آيه91 (خدانشناسان)
کانال :
و آنگاه که [یهودیان] گفتند خدا چیزى بر بشرى نازل نکرده بزرگى خدا را چنانکه باید نشناختند بگو چه کسى آن کتابى را که موسى آورده است نازل کرده [همان کتابى که] براى مردم روشنایى و رهنمود است [و] آن را به صورت طومارها درمى‏آورید [آنچه را] از آن [مى‏خواهید] آشکار و بسیارى را پنهان مى‏کنید در صورتى که چیزى که نه شما مى‏دانستید و نه پدرانتان [به وسیله آن] به شما آموخته شد بگو خدا [همه را فرستاده] آنگاه بگذار تا در ژرفاى [باطل] خود به بازى [سرگرم] شوند (۹۱)
تفسير سوره انعام آيه90 (فراموش نكردن زحمات گذشتگان)
08':35''
473 0
تفسير سوره انعام آيه90 (فراموش نكردن زحمات گذشتگان)
کانال :
اینان کسانى هستند که خدا هدایتشان کرده است پس به هدایت آنان اقتدا کن بگو من از شما هیچ مزدى بر این [رسالت] نمى‏طلبم این [قرآن] جز تذکرى براى جهانیان نیست (۹۰)
تفسير سوره انعام آيه89 (ايرانيان طرفداران مكتب حق)
04':17''
681 0
تفسير سوره انعام آيه89 (ايرانيان طرفداران مكتب حق)
کانال :
آنان کسانى بودند که کتاب و داورى و نبوت بدیشان دادیم و اگر اینان [=مشرکان] بدان کفر ورزند بى‏گمان گروهى [دیگر] را بر آن گماریم که بدان کافر نباشند (۸۹)
تفسير سوره انعام آيه88 (ارزش كارها در گرو اخلاص)
09':26''
763 0
تفسير سوره انعام آيه88 (ارزش كارها در گرو اخلاص)
کانال :
این هدایت‏خداست که هر کس از بندگانش را بخواهد بدان هدایت مى‏کند و اگر آنان شرک ورزیده بودند قطعا آن چه انجام مى‏دادند از دستشان مى‏رفت (۸۸)
تفسير سوره انعام آيه84 تا 87 (فرزند صالح هديه الهي)
10':40''
729 0
تفسير سوره انعام آيه84 تا 87 (فرزند صالح هديه الهي)
کانال :
و به او اسحاق و یعقوب را بخشیدیم و همه را به راه راست درآوردیم و نوح را از پیش راه نمودیم و از نسل او داوود و سلیمان و ایوب و یوسف و موسى و هارون را [هدایت کردیم] و این گونه نیکوکاران را پاداش مى‏دهیم (۸۴)و زکریا و یحیى و عیسى و الیاس را که همه از شایستگان بودند (۸۵)و اسماعیل و یسع و یونس و لوط که جملگى را بر جهانیان برترى دادیم (۸۶)و از پدران و فرزندان و برادرانشان برخى را [بر جهانیان برترى دادیم] و آنان را برگزیدیم و به راه راست راهنمایى کردیم (۸۷)
تفسير سوره انعام آيه82 و 83(ظلم و شرك آفت ايمان)
06':34''
578 0
تفسير سوره انعام آيه82 و 83(ظلم و شرك آفت ايمان)
کانال :
کسانى که ایمان آورده و ایمان خود را به شرک نیالوده‏اند آنان راست ایمنى و ایشان راه‏یافتگانند (۸۲)و آن حجت ما بود که به ابراهیم در برابر قومش دادیم درجات هر کس را که بخواهیم فرا مى‏بریم زیرا پروردگار تو حکیم داناست (۸۳)
تفسير سوره انعام آيه81
08':43''
278 0
تفسير سوره انعام آيه81
کانال :
و چگونه از آنچه شریک [خدا] مى‏گردانید بترسم با آنکه شما خود از اینکه چیزى را شریک خدا ساخته‏اید که [خدا] دلیلى در باره آن بر شما نازل نکرده است نمى‏هراسید پس اگر مى‏دانید کدام یک از [ما] دو دسته به ایمنى سزاوارتر است (۸۱)
تفسير سوره انعام آيه80
10':13''
702 0
تفسير سوره انعام آيه80
کانال :
و قومش با او به ستیزه پرداختند گفت آیا با من در باره خدا محاجه مى‏کنید و حال آنکه او مرا راهنمایى کرده است و من از آنچه شریک او مى‏سازید بیمى ندارم مگر آنکه پروردگارم چیزى بخواهد علم پروردگارم به هر چیزى احاطه یافته است پس آیا متذکر نمى‏شوید (۸۰)
تفسير سوره انعام آيه79 (توحيد ناب حضرت ابراهيم)
05':06''
676 0
تفسير سوره انعام آيه79 (توحيد ناب حضرت ابراهيم)
کانال :
من از روى اخلاص پاکدلانه روى خود را به سوى کسى گردانیدم که آسمانها و زمین را پدید آورده است و من از مشرکان نیستم (۷۹)
تفسير سوره انعام آيه78(احتجاج با خورشيد پرستان)
05':48''
462 0
تفسير سوره انعام آيه78(احتجاج با خورشيد پرستان)
کانال :
پس چون خورشید را برآمده دید گفت این پروردگار من است این بزرگتر است و هنگامى که افول کرد گفت اى قوم من من از آنچه [براى خدا] شریک مى‏سازید بیزارم (۷۸)
تفسير سوره انعام آيه 77(انتقاد گام به گام)
00':00''
614 0
تفسير سوره انعام آيه 77(انتقاد گام به گام)
کانال :
و چون ماه را در حال طلوع دید گفت این پروردگار من است آنگاه چون ناپدید شد گفت اگر پروردگارم مرا هدایت نکرده بود قطعا از گروه گمراهان بودم (۷۷)
تفسير سوره انعام آيه 76(مماشات با مخالفات)
10':34''
702 0
تفسير سوره انعام آيه 76(مماشات با مخالفات)
کانال :
پس چون شب بر او پرده افکند ستاره‏اى دید گفت این پروردگار من است و آنگاه چون غروب کرد گفت غروب‏کنندگان را دوست ندارم (۷۶)
تفسير سوره انعام آيه 75(نشان دادن ملكوت آسمان ها به ابراهيم)
05':47''
1209 0
تفسير سوره انعام آيه 75(نشان دادن ملكوت آسمان ها به ابراهيم)
کانال :
و این گونه ملکوت آسمانها و زمین را به ابراهیم نمایاندیم تا از جمله یقین‏کنندگان باشد (۷۵)
تفسير سوره انعام آيه 74(گفتگوي حضرت ابراهيم با عمويش)
10':19''
490 0
تفسير سوره انعام آيه 74(گفتگوي حضرت ابراهيم با عمويش)
کانال :
و [یاد کن] هنگامى را که ابراهیم به پدر خود آزر گفت آیا بتان را خدایان [خود] مى‏گیرى من همانا تو و قوم تو را در گمراهى آشکارى مى‏بینم (۷۴)
تفسير سوره انعام آيه 73(دميدن در صور)
08':17''
640 0
تفسير سوره انعام آيه 73(دميدن در صور)
کانال :
و او کسى است که آسمانها و زمین را به حق آفرید و هر گاه که مى‏گوید باش بى‏درنگ موجود شود سخنش راست است و روزى که در صور دمیده شود فرمانروایى از آن اوست داننده غیب و شهود است و اوست‏حکیم آگاه (۷۳)
تفسير سوره انعام آيه 71و72(شرك مايه سرگرداني و تحير)
10':13''
489 0
تفسير سوره انعام آيه 71و72(شرك مايه سرگرداني و تحير)
کانال :
بگو آیا به جاى خدا چیزى را بخوانیم که نه سودى به ما مى‏رساند و نه زیانى و آیا پس از اینکه خدا ما را هدایت کرده از عقیده خود بازگردیم مانند کسى که شیطانها او را در بیابان از راه به در برده‏اند و حیران [بر جاى مانده] است براى او یارانى است که وى را به سوى هدایت مى‏خوانند که به سوى ما بیا بگو هدایت‏خداست که هدایت [واقعى] است و دستور یافته‏ایم که تسلیم پروردگار جهانیان باشیم (۷۱)و اینکه نماز برپا دارید و از او بترسید و هم اوست که نزد وى محشور خواهید گردید (۷۲)
تفسير سوره انعام آيه 70(بايكوت كردن مخالفان مكتب)
07':34''
1668 0
تفسير سوره انعام آيه 70(بايكوت كردن مخالفان مكتب)
کانال :
و کسانى را که دین خود را به بازى و سرگرمى گرفتند و زندگى دنیا آنان را فریفته است رها کن و [مردم را] به وسیله این [قرآن] اندرز ده مبادا کسى به [کیفر] آنچه کسب کرده به هلاکت افتد در حالى که براى او در برابر خدا یارى و شفاعتگرى نباشد و اگر [براى رهایى خود] هر گونه فدیه‏اى دهد از او پذیرفته نگردد اینانند که به [سزاى] آنچه کسب کرده‏اند به هلاکت افتاده‏اند و به [کیفر] آنکه کفر مى‏ورزیدند شرابى از آب جوشان و عذابى پر درد خواهند داشت (۷۰)
تفسير سوره انعام آيه 69(شركت در جلسه اهل گناه)
06':39''
424 0
تفسير سوره انعام آيه 69(شركت در جلسه اهل گناه)
کانال :
و چیزى از حساب آنان [=ستمکاران] بر عهده کسانى که پروا[ى خدا] دارند نیست لیکن تذکر دادن [لازم] است باشد که [از استهزا] پرهیز کنند (۶۹)
تفسير سوره انعام آيه 68( غيرت ديني)
09':11''
2390 0
تفسير سوره انعام آيه 68( غيرت ديني)
کانال :
و چون ببینى کسانى [به قصد تخطئه] در آیات ما فرو مى‏روند از ایشان روى برتاب تا در سخنى غیر از آن درآیند و اگر شیطان تو را [در این باره] به فراموشى انداخت پس از توجه [دیگر] با قوم ستمکار منشین (۶۸)
تفسير سوره انعام آيه67(زمان بندي حوادث نزد خداوند)
04':39''
301 0
تفسير سوره انعام آيه67(زمان بندي حوادث نزد خداوند)
کانال :
براى هر خبرى هنگام [وقوع] است و به زودى خواهید دانست (۶۷)
تفسير سوره انعام آيه 65و 66 (عذاب هاي رنگارنگ)
10':26''
1345 0
تفسير سوره انعام آيه 65و 66 (عذاب هاي رنگارنگ)
کانال :
بگو او تواناست که از بالاى سرتان یا از زیر پاهایتان عذابى بر شما بفرستد یا شما را گروه گروه به هم اندازد [و دچار تفرقه سازد] و عذاب بعضى از شما را به بعضى [دیگر] بچشاند بنگر چگونه آیات [خود] را گوناگون بیان مى‏کنیم باشد که آنان بفهمند (۶۵)و قوم تو آن [=قرآن] را دروغ شمردند در حالى که آن بر حق است بگو من بر شما نگهبان نیستم (۶۶)
تفسير سوره انعام آيه 63 و 64 (بندگان ناسپاس)
09':47''
1180 0
تفسير سوره انعام آيه 63 و 64 (بندگان ناسپاس)
کانال :
بگو چه کسى شما را از تاریکیهاى خشکى و دریا مى‏رهاند در حالى که او را به زارى و در نهان مى‏خوانید که اگر ما را از این [مهلکه] برهاند البته از سپاسگزاران خواهیم بود (۶۳)بگو خداست که شما را از آن [تاریکیها] و از هر اندوهى مى‏رهاند باز شما شرک مى‏ورزید (۶۴)
تفسير سوره انعام آيه 62(حسابرسي سريع خداوند در قيامت)
06':38''
766 0
تفسير سوره انعام آيه 62(حسابرسي سريع خداوند در قيامت)
کانال :
آنگاه به سوى خداوند مولاى بحقشان برگردانیده شوند آگاه باشید که داورى از آن اوست و او سریعترین حسابرسان است (۶۲)