سوره انعام

جستجو

سوره انعام

ترتیب نمایش
پر بینندهپر امتیازجدیدترین
روزها
امروزهفته اخیرماه اخیرسال اخیرهمه روزها
سوره انعام آیه 116-117 (پیروی از اکثریت عامل گمراهی)
07':40''
2521 0
سوره انعام آیه 116-117 (پیروی از اکثریت عامل گمراهی)
کانال :
مى‏دانیم آیات این سوره در مکّه نازل شد و در آن زمان مسلمانان شدیدا در اقلیت بودند، گاهى اقلیت آنها و اکثریت قاطع بت‏پرستان و مخالفان اسلام، ممکن بود این توهم را براى بعضى ایجاد کند که اگر آیین آنها...
سوره انعام آیه 164-165 (برتری ها وسیله آزمایش)
10':42''
2290 0
سوره انعام آیه 164-165 (برتری ها وسیله آزمایش)
کانال :
در این آیه از طریق دیگرى منطق مشرکان را مورد انتقاد قرار مى‏دهد و مى‏گوید: «به آنها بگو: و از آنها بپرس آیا سزاوار است غیر از خداوند یگانه را پروردگار خود بدانم، در حالى که او مالک و مربى و پروردگار همه چیز است» و حکم و فرمان او در تمام ذرات این جهان جارى است!
تفسير سوره انعام آيه 60 (خواب يك مرگ موقتي)
07':37''
3956 0
تفسير سوره انعام آيه 60 (خواب يك مرگ موقتي)
کانال :
و اوست کسى که شبانگاه روح شما را [به هنگام خواب] مى‏گیرد و آنچه را در روز به دست آورده‏اید مى‏داند سپس شما را در آن بیدار مى‏کند تا هنگامى معین به سر آید آنگاه ازگشت‏شما به سوى اوست‏سپس شما را به آنچه انجام مى‏داده‏اید آگاه خواهد کرد (۶۰)
تفسير سوره انعام آيه94(تنهايي انسان در قيامت)
08':40''
479 0
تفسير سوره انعام آيه94(تنهايي انسان در قيامت)
کانال :
و همان گونه که شما را نخستین بار آفریدیم [اکنون نیز] تنها به سوى ما آمده‏اید و آنچه را به شما عطا کرده بودیم پشت‏سر خود نهاده‏اید و شفیعانى را که در [کار] خودتان شریکان [خدا] مى‏پنداشتید با شما نمى‏بینیم به یقین پیوند میان شما بریده شده و آنچه را که مى‏پنداشتید از دست‏شما رفته است (۹۴)
سوره انعام آیه 141 (میانه روی در انفاق)
13':27''
854 0
سوره انعام آیه 141 (میانه روی در انفاق)
کانال :
یک درس بزرگ توحید! در این آیه به چند موضوع اشاره شده است که هر کدام در حقیقت نتیجه دیگرى است.
تفسير سوره انعام آيه 17و 18(قدرت خدا فوق همه ي قدرت ها)
00':00''
4222 0
تفسير سوره انعام آيه 17و 18(قدرت خدا فوق همه ي قدرت ها)
کانال :
و اگر خدا به تو زیانى برساند کسى جز او برطرف کننده آن نیست و اگر خیرى به تو برساند پس او بر هر چیزى تواناست (۱۷)و اوست که بر بندگان خویش چیره است و اوست‏حکیم آگاه (۱۸)
تفسير سوره انعام آيه105 و 106 (تنوع در شيوه ي بيان و استدلال)
09':18''
797 0
تفسير سوره انعام آيه105 و 106 (تنوع در شيوه ي بيان و استدلال)
کانال :
و این گونه آیات [خود] را گوناگون بیان مى‏کنیم تا مبادا بگویند تو درس خوانده‏اى و تا اینکه آن را براى گروهى که مى‏دانند روشن سازیم (۱۰۵)از آنچه از پروردگارت به تو وحى شده پیروى کن هیچ معبودى جز او نیست و از مشرکان روى بگردان (۱۰۶)
تفسير سوره انعام آيه 73(دميدن در صور)
08':17''
640 0
تفسير سوره انعام آيه 73(دميدن در صور)
کانال :
و او کسى است که آسمانها و زمین را به حق آفرید و هر گاه که مى‏گوید باش بى‏درنگ موجود شود سخنش راست است و روزى که در صور دمیده شود فرمانروایى از آن اوست داننده غیب و شهود است و اوست‏حکیم آگاه (۷۳)
تفسير سوره انعام آيه 58(بي تاثير بودن عجله ي مردم)
07':04''
458 0
تفسير سوره انعام آيه 58(بي تاثير بودن عجله ي مردم)
کانال :
بگو اگر آنچه را با شتاب خواستار آنید نزد من بود قطعا میان من و شما کار به انجام رسیده بود و خدا به [حال] ستمکاران داناتر است (۵۸)
سوره انعام آیه 112 (وسوسه های شیطان)
10':51''
2644 0
سوره انعام آیه 112 (وسوسه های شیطان)
کانال :
در آیات قبل گفتیم وجود دشمنان سرسخت و لجوج در برابر پیامبر اسلام صلّى اللّه علیه و آله منحصر به او نبود در این آیه مى‏فرماید: «این چنین در برابر هر پیامبرى دشمنى از شیاطین انس و جن قرار دادیم»
سوره انعام آیه 158 (توقعات نابجای کفار)
10':18''
817 0
سوره انعام آیه 158 (توقعات نابجای کفار)
کانال :
انتظارات بیجا و محال! در آیات گذشته این حقیقت بیان شد که ما حجت را بر مشرکان تمام کردیم و کتاب آسمانى یعنى قرآن را براى هدایت همگان فرستادیم. این آیه مى‏گوید: اما این افراد لجوج به اندازه‏اى در کار خود سرسختند، که این برنامه روشن نیز در آنها تأثیر نمى‏کند، گویا انتظار نابودى خویش، یا از میان رفتن آخرین فرصت، و یا انتظار امور محالى را مى‏کشند.
تفسير سوره انعام آيه ي6 (گناه عامل هلاكت اقوام گذشته)
00':00''
862 0
تفسير سوره انعام آيه ي6 (گناه عامل هلاكت اقوام گذشته)
کانال :
آیا ندیده‏اند که پیش از آنان چه بسیار امتها را هلاک کردیم [امتهایى که] در زمین به آنان امکاناتى دادیم که براى شما آن امکانات را فراهم نکرده‏ایم و [بارانهاى] آسمان را پى در پى بر آنان فرو فرستادیم و رودبارها از زیر [شهرهاى] آنان روان ساختیم پس ایشان را به [سزاى] گناهانشان هلاک کردیم و پس از آنان نسلهاى دیگرى پدید آوردیم (۶)
تفسير سوره انعام آيه 11(سير هدفدار در زمين)
00':00''
477 0
تفسير سوره انعام آيه 11(سير هدفدار در زمين)
کانال :
بگو در زمین بگردید آنگاه بنگرید که فرجام تکذیب‏کنندگان چگونه بوده است (۱۱)
تفسير سوره انعام آيه 20(ناكافي بودن علم)
00':00''
289 0
تفسير سوره انعام آيه 20(ناكافي بودن علم)
کانال :
کسانى که کتاب [آسمانى] به آنان داده‏ایم همان گونه که پسران خود را مى‏شناسد او [=پیامبر] را مى‏شناسد کسانى که به خود زیان زده‏اند ایمان نمى‏آورند (۲۰)
تفسير سوره انعام آيه 29 و 30(حاضر شدن مشركان در برابر خداوند)
00':00''
480 0
تفسير سوره انعام آيه 29 و 30(حاضر شدن مشركان در برابر خداوند)
کانال :
و گفتند جز زندگى دنیاى ما [زندگى دیگرى] نیست و برانگیخته نخواهیم شد (۲۹)و اگر بنگرى هنگامى را که در برابر پروردگارشان باز داشته مى‏شوند [خدا] مى‏فرماید آیا این حق نیست مى‏گویند چرا سوگند به پروردگارمان [که حق است] مى‏فرماید پس به [کیفر] آنکه کفر مى‏ورزیدید این عذاب را بچشید (۳۰)
تفسير سوره انعام آيه 32(شباهت دنيا به لهو و لعب)
00':00''
2285 0
تفسير سوره انعام آيه 32(شباهت دنيا به لهو و لعب)
کانال :
و زندگى دنیا جز بازى و سرگرمى نیست و قطعا سراى بازپسین براى کسانى که پرهیزگارى مى‏کنند بهتر است آیا نمى‏اندیشید (۳۲)
تفسير سوره انعام آيه35 (لجاجت كفار)
06':39''
311 0
تفسير سوره انعام آيه35 (لجاجت كفار)
کانال :
و اگر اعراض کردن آنان [از قرآن] بر تو گران است اگر مى‏توانى نقبى در زمین یا نردبانى در آسمان بجویى تا معجزه‏اى [دیگر] برایشان بیاورى [پس چنین کن] و اگر خدا مى‏خواست قطعا آنان را بر هدایت گرد مى‏آورد پس زنهار از نادانان مباش (۳۵)
تفسير سوره انعام آيه 36 و 37(مردگان زنده نما)
08':00''
1412 0
تفسير سوره انعام آيه 36 و 37(مردگان زنده نما)
کانال :
تنها کسانى [دعوت تو را] اجابت مى‏کنند که گوش شنوا دارند و [اما] مردگان را خداوند [در قیامت] بر خواهد انگیخت‏سپس به سوى او بازگردانیده مى‏شوند (۳۶)و گفتند چرا معجزه‏اى از جانب پروردگارش بر او نازل نشده است بگو بى‏تردید خدا قادر است که پدیده‏اى شگرف فرو فرستد لیکن بیشتر آنان نمى‏دانند (۳۷)
تفسير سوره انعام آيه 39(هدايت و گمراهي خداوند)
00':00''
709 0
تفسير سوره انعام آيه 39(هدايت و گمراهي خداوند)
کانال :
و کسانى که آیات ما را دروغ پنداشتند در تاریکیها[ى کفر] کر و لالند هر که را خدا بخواهد گمراهش مى‏گذارد و هر که را بخواهد بر راه راست قرارش مى‏دهد (۳۹)
تفسير سوره انعام آيه 45(تاثير ظلم در نسل)
09':46''
1924 0
تفسير سوره انعام آيه 45(تاثير ظلم در نسل)
کانال :
پس ریشه آن گروهى که ستم کردند برکنده شد و ستایش براى خداوند پروردگار جهانیان است (۴۵)
تفسير سوره انعام آيه 46(سوال از وجدان ها)
07':40''
720 0
تفسير سوره انعام آيه 46(سوال از وجدان ها)
کانال :
بگو به نظر شما اگر خدا شنوایى شما و دیدگانتان را بگیرد و بر دلهایتان مهر نهد آیا غیر از خدا کدام معبودى است که آن را به شما بازپس دهد بنگر چگونه آیات [خود] را [گوناگون] بیان مى‏کنیم سپس آنان روى برمى‏تابند (۴۶)
تفسير سوره انعام آيه 48و49 (ايمان و اصلاح راه نجات)
08':44''
757 0
تفسير سوره انعام آيه 48و49 (ايمان و اصلاح راه نجات)
کانال :
و ما پیامبران [خود] را جز بشارتگر و هشداردهنده نمى‏فرستیم پس کسانى که ایمان آورند و نیکوکارى کنند بیمى بر آنان نیست و اندوهگین نخواهند شد (۴۸)و کسانى که آیات ما را دروغ انگاشتند به [سزاى] آنکه نافرمانى مى‏کردند عذاب به آنان خواهد رسید (۴۹)
تفسير سوره انعام آيه 51(تاثير هشدارهاي پيامبران بر خداترسان)
12':33''
459 0
تفسير سوره انعام آيه 51(تاثير هشدارهاي پيامبران بر خداترسان)
کانال :
و به وسیله این [قرآن] کسانى را که بیم دارند که به سوى پروردگارشان محشور شوند هشدار ده [چرا] که غیر او براى آنها یار و شفیعى نیست باشد که پروا کنند (۵۱)
تفسير سوره انعام آيه 53(تفاوت هاي اجتماعي وسيله آزمايش)
12':33''
1214 0
تفسير سوره انعام آيه 53(تفاوت هاي اجتماعي وسيله آزمايش)
کانال :
و بدین گونه ما برخى از آنان را به برخى دیگر آزمودیم تا بگویند آیا اینانند که از میان ما خدا بر ایشان منت نهاده است آیا خدا به [حال] سپاسگزاران داناتر نیست (۵۳)
تفسير سوره انعام آيه 54(مژده به زائران رسول خدا)
10':35''
570 0
تفسير سوره انعام آيه 54(مژده به زائران رسول خدا)
کانال :
و چون کسانى که به آیات ما ایمان دارند نزد تو آیند بگو درود بر شما پروردگارتان رحمت را بر خود مقرر کرده که هر کس از شما به نادانى کار بدى کند و آنگاه به توبه و صلاح آید پس وى آمرزنده مهربان است (۵۴)
تفسير سوره انعام آيه 55(تبيين راه مجرمان)
05':23''
309 0
تفسير سوره انعام آيه 55(تبيين راه مجرمان)
کانال :
و این گونه آیات [خود] را به روشنى بیان مى‏کنیم تا راه و رسم گناهکاران روشن شود (۵۵)
تفسير سوره انعام آيه 57 (اعطاي بينه به پيامبر)
06':55''
580 0
تفسير سوره انعام آيه 57 (اعطاي بينه به پيامبر)
کانال :
بگو من از جانب پروردگارم دلیل آشکارى [همراه] دارم و[لى] شما آن را دروغ پنداشتید [و] آنچه را به شتاب خواستار آنید در اختیار من نیست فرمان جز به دست‏خدا نیست که حق را بیان مى‏کند و او بهترین داوران است (۵۷)
تفسير سوره انعام آيه67(زمان بندي حوادث نزد خداوند)
04':39''
301 0
تفسير سوره انعام آيه67(زمان بندي حوادث نزد خداوند)
کانال :
براى هر خبرى هنگام [وقوع] است و به زودى خواهید دانست (۶۷)
تفسير سوره انعام آيه 69(شركت در جلسه اهل گناه)
06':39''
424 0
تفسير سوره انعام آيه 69(شركت در جلسه اهل گناه)
کانال :
و چیزى از حساب آنان [=ستمکاران] بر عهده کسانى که پروا[ى خدا] دارند نیست لیکن تذکر دادن [لازم] است باشد که [از استهزا] پرهیز کنند (۶۹)
تفسير سوره انعام آيه 74(گفتگوي حضرت ابراهيم با عمويش)
10':19''
490 0
تفسير سوره انعام آيه 74(گفتگوي حضرت ابراهيم با عمويش)
کانال :
و [یاد کن] هنگامى را که ابراهیم به پدر خود آزر گفت آیا بتان را خدایان [خود] مى‏گیرى من همانا تو و قوم تو را در گمراهى آشکارى مى‏بینم (۷۴)