سرمه دوزی

جستجو

سرمه دوزی

ترتیب نمایش
پر بینندهپر امتیازجدیدترین
روزها
امروزهفته اخیرماه اخیرسال اخیرهمه روزها
سرمه دوزی تزئینی برجسته | خانم فصیح مطلب
12':54''
4523 0
سرمه دوزی تزئینی برجسته | خانم فصیح مطلب
کانال :
ادامه آموزش سرمه دوزی تزئینی برجسته توسط خانم فصیح مطلب در بخش هنری برنامه به خانه بر می گردیم شبکه پنج سیما تاریخ 99/6/4
سرمه دوزی برجسته | خانم فصیح مطلب
10':12''
8605 0
سرمه دوزی برجسته | خانم فصیح مطلب
کانال :
آموزش سرمه دوزی برجسته توسط خانم فصیح مطلب در بخش هنری برنامه به خانه بر می گردیم شبکه پنج سیما تاریخ 99/5/21
سرمه دوزی تزئینی برجسته | خانم فصیح مطلب
11':24''
6723 0
سرمه دوزی تزئینی برجسته | خانم فصیح مطلب
کانال :
سرمه دوزی تزئینی برجسته توسط خانم فصیح مطلب در بخش هنری برنامه به خانه بر می گردیم شبکه پنج سیما تاریخ 99/5/7
تزیین ساق دست با پولک و منجوق | خانم فصیح مطلب
11':51''
11325 0
تزیین ساق دست با پولک و منجوق | خانم فصیح مطلب
کانال :
آموزش تزیین ساق دست با پولک و منجوق توسط خانم فصیح مطلب در بخش هنری برنامه به خانه بر می گردیم شبکه پنج سیما تاریخ 99/4/24
سرمه دوزی تزئینی | خانم فصیح مطلب
13':09''
7530 0
سرمه دوزی تزئینی | خانم فصیح مطلب
کانال :
آموزش سرمه دوزی تزئینی توسط خانم فصیح مطلب در بخش هنری برنامه به خانه بر می گردیم شبکه پنج سیما تاریخ 99/4/9
سرمه دوزی
13':26''
6288 0
سرمه دوزی
کانال :
آموزش سرمه دوزی توسط خانم خوشبخت در بخش هنری برنامه خانه مهر شبکه جهانی جام جم تاریخ 99/3/27 .
سرمه دوزی | طرح علی ولی الله | بخش دوم
13':57''
9926 0
سرمه دوزی | طرح علی ولی الله | بخش دوم
کانال :
ادامه آموزش سرمه دوزی طرح علی ولی الله توسط خانم فصیح مطلب در بخش هنری برنامه به خانه بر میگردیم شبکه پنج سیما .
سرمه دوزی | طرح علی ولی الله | بخش اول
09':47''
7848 0
سرمه دوزی | طرح علی ولی الله | بخش اول
کانال :
آموزش سرمه دوزی طرح علی ولی الله توسط خانم فصیح مطلب در بخش هنری برنامه به خانه بر میگردیم شبکه پنج سیما .
ادامه تزیین لباس با سرمه و ملیله و روبان
11':47''
26269 0
ادامه تزیین لباس با سرمه و ملیله و روبان
کانال :
ادامه تزیین لباس با سرمه و ملیله و روبان در بخش هنری برنامه به خانه برمیگردیم شبکه پنج سیما .
سرمه دوزی | مروارید
08':43''
113853 0
سرمه دوزی | مروارید
کانال :
آموزش سرمه دوزی توسط خانم خوشبخت در بخش هنری برنامه سیمای خانواده شبکه اول سیما .
سرمه دوزی
07':56''
26000 0
سرمه دوزی
کانال :
آموزش سرمه دوزی توسط خانم خوشبخت در بخش هنری برنامه سیمای خانواده شبکه اول سیما .
مونتاژ پیکسل ها در سرمه دوزی
08':46''
9627 0
مونتاژ پیکسل ها در سرمه دوزی
کانال :
آموزش مونتاژ پیکسل ها در سرمه دوزی توسط خانم خوشبخت در بخش هنری برنامه سیمای خانواده شبکه اول سیما .
ملیله دوزی
08':55''
20839 0
ملیله دوزی
کانال :
آموزش سنجاق روی لباس توسط خانم خوشبخت در بخش هنری برنامه سیمای خانواده شبکه اول سیما
سرمه دوزی | سنجاق روی لباس
08':39''
10440 0
سرمه دوزی | سنجاق روی لباس
کانال :
آموزش سرمه دوزی سنجاق روی لباس توسط خانم زارع در بخش هنری برنامه سیمای خانواده شبکه اول سیما
سرمه دوزی | تکنیک دور دوزی
07':12''
22165 0
سرمه دوزی | تکنیک دور دوزی
کانال :
آموزش سرمه دوزی تکنیک های دور دوزی توسط خانم خوشبخت در بخش هنری برنامه سیمای خانواده شبکه اول سیما.
سرمه دوزی
06':44''
14572 0
سرمه دوزی
کانال :
آموزش سرمه دوزی توسط خانم خوشبخت در بخش هنری برنامه سیمای خانواده شبکه اول سیما.
دوخت جقه منقطع
09':22''
8681 0
دوخت جقه منقطع
کانال :
آموزش دوخت جقه منقطع در سرمه دوزی توسط خانم خوشبخت در بخش هنری برنامه سیمای خانواده شبکه اول سیما.
طرح جقه در سرمه دوزی
06':50''
7908 0
طرح جقه در سرمه دوزی
کانال :
آموزش سرمه دوزی توسط خانم خوشبخت در بخش هنری برنامه سیمای خانواده شبکه اول سیما
مفشوهای سرمه دوزی
08':29''
66267 0
مفشوهای سرمه دوزی
کانال :
آموزش مفشوهای سرمه دوزی توسط خانم مژگان خوشبخت دربرنامه خانه مهرازشبکه جهانی جام جم
سوزن دوزی در ترمه
11':11''
4833 0
سوزن دوزی در ترمه
کانال :
آموزش سوزن دوزی در ترمه توسط خانم خوشبخت در بخش هنری برنامه سیمای خانواده شبکه اول سیما
توپردوزی در سرمه دوزی
13':06''
4655 0
توپردوزی در سرمه دوزی
کانال :
آموزش توپردوزی در سرمه دوزی توسط خانم خوشبخت در بخش هنری برنامه سیمای خانواده شبکه اول سیما
سرمه دوزی | کاربرد تکنیک ها در دوخت 2
09':12''
19111 0
سرمه دوزی | کاربرد تکنیک ها در دوخت 2
کانال :
آموزش سرمه دوزی کاربرد تکنیک ها در دوخت توسط خانم فصیح مطلب در برنامه به خانه بر می گردیم شبکه پنج سیما
سرمه دوزی | کاربرد تکنیک ها در دوخت 1
08':02''
8785 0
سرمه دوزی | کاربرد تکنیک ها در دوخت 1
کانال :
آموزش سرمه دوزی کاربرد تکنیک ها در دوخت توسط خانم فصیح مطلب در برنامه به خانه بر می گردیم شبکه پنج سیما
سرمه دوزی | شفق دوزی
11':36''
6404 0
سرمه دوزی | شفق دوزی
کانال :
آموزش سرمه دوزی شفق دوزی توسط خانم یوسفی در برنامه به خانه بر می گردیم شبکه پنج سیما
سرمه دوزی | ترمه دوخت اصفهان
12':04''
9247 0
سرمه دوزی | ترمه دوخت اصفهان
کانال :
آموزش سرمه دوزی ترمه دوخت اصفهان توسط خانم خوشبخت در برنامه سیمای خانواده شبکه اول سیما
سرمه دوزی |انتخاب رنگ بندی
11':51''
2946 0
سرمه دوزی |انتخاب رنگ بندی
کانال :
آموزش سرمه دوزی انتخاب رنگ بندی توسط خانم خوشبخت در برنامه سیمای خانواده شبکه اول سیما
سرمه دوزی | دوخت جقه
08':53''
8799 0
سرمه دوزی | دوخت جقه
کانال :
آموزش سرمه دوزی دوخت جقه توسط خانم خوشبخت در برنامه سیمای خانواده شبکه اول سیما
آموزش سرمه دوزی
12':29''
5960 0
آموزش سرمه دوزی
کانال :
آموزش سرمه دوزی - هنری رنگین و زیبا - با حضور کارشناس برنامه خانم بابایی در برنامه کیش و زندگی شبکه کیش
سرمه دوزی
09':01''
5813 0
سرمه دوزی
کانال :
آموزش هنر سرمه دوزی - با حضور خانم علی بابایی دربرنامه کیش و زندگی شبکه کیش
چهل تکه دوزی
00':00''
14685 0
چهل تکه دوزی
کانال :
آموزش چهل تکه دوزی با ترمه توسط خانم کاظمی در بخش هنری برنامه خانواده شبکه یک سیما.