زیست شناسی

جستجو

زیست شناسی

ترتیب نمایش
پر بینندهپر امتیازجدیدترین
روزها
امروزهفته اخیرماه اخیرسال اخیرهمه روزها
دوره کردن سوالات درس زیست شناسی استاد امیری
28':55''
349 0
دوره کردن سوالات درس زیست شناسی استاد امیری
کانال :
ارایه فیلم آمورشی دوره درس زیست شناسی پایه 12 در مدرسه تلویزیونی ایران برای ارتفای آمادگی امتحان
درس زیست شناسی فصل 6 پایه ی دوازدهم توسط دکتر امیری
40':27''
198 0
درس زیست شناسی فصل 6 پایه ی دوازدهم توسط دکتر امیری
کانال :
به کلاس درس زیست شناسی پایه دوازدهم متوسطه شبکه آموزش خوش آمدید توسط دکتر امیری که به مرور فصل 6 می پردازند
درس زیست شناسی پایه دوازدهم
28':00''
590 0
درس زیست شناسی پایه دوازدهم
کانال :
درس زیست شناسی و برنامه مهم فتوسنتز توسط دکتر آرام فر در برنامه مدرسه تلویزیونی ایران از شبکه آموزش در 8تیر
درس زیست شناسی پایه 12 فصل 5
24':27''
586 0
درس زیست شناسی پایه 12 فصل 5
کانال :
پایه دوازدهم متوسطه پخش شده از شبکه آموزش، زیست شناسی - فصل پنجم / ۱ تیر
درس زیست شناسی پایه 12 دکتر امیری
28':55''
258 0
درس زیست شناسی پایه 12 دکتر امیری
کانال :
پایه دوازدهم متوسطه (شبکه آموزش)، زیست شناسی پایه ی دوازدهم توسط دکتر امیری/ ۳۱ خرداد
زیست شناسی پایه 12 بررسی سولات کنکور از روی تحلیل تصویر صفحه 37 کتاب
25':27''
481 0
زیست شناسی پایه 12 بررسی سولات کنکور از روی تحلیل تصویر صفحه 37 کتاب
کانال :
پایه دوازدهم متوسطه (شبکه آموزش)، زیست شناسی / ۲۷ اردیبهشت
زیست شناسی پایه 12، مرور و بررسی شکل های کتاب درسی
25':27''
565 0
زیست شناسی پایه 12، مرور و بررسی شکل های کتاب درسی
کانال :
پایه دوازدهم متوسطه (شبکه آموزش) زیست شناسی / ۲۷ اردیبهشت
زیست شناسی، جریان اطلاعات در یاخته
24':02''
207 0
زیست شناسی، جریان اطلاعات در یاخته
کانال :
پایه دوازدهم متوسطه (شبکه آموزش) زیست شناسی - جریان اطلاعات در یاخته- ۲۳ اردیبهشت
زیست شناسی 3 پایه 12 مرور کتاب درسی و سوالات کنکور
23':44''
272 0
زیست شناسی 3 پایه 12 مرور کتاب درسی و سوالات کنکور
کانال :
پایه دوازدهم متوسطه (شبکه آموزش) زیست شناسی سه تجربی - ۲۰ اردیبهشت
زیست شناسی رفتارهای جانوران
30':12''
583 0
زیست شناسی رفتارهای جانوران
کانال :
پایه دوازدهم متوسطه (شبکه آموزش) زیست شناسی - رفتارهای جانوران / ۱۳ اردیبهشت
زیست شناسی، تست های درس 7 پایه 12
24':30''
260 0
زیست شناسی، تست های درس 7 پایه 12
کانال :
پایه دوازدهم متوسطه (شبکه آموزش) زیست شناسی- تست های درس هفت - ۸ اردیبهشت
زیست درس 7 پایه 12
24':30''
406 0
زیست درس 7 پایه 12
کانال :
پایه دوازدهم متوسطه (شبکه آموزش) زیست شناسی- تست های درس هفت - ۸ اردیبهشت
درس زیست شناسی ادامه فصل 7 پایه 12
25':34''
239 0
درس زیست شناسی ادامه فصل 7 پایه 12
کانال :
پایه دوازدهم متوسطه (شبکه آموزش) زیست شناسی سه - فصل هفت / ۱ اردیبهشت ۱۳۹۹
زیست شناسی 3 تدریس درس 7
25':34''
198 0
زیست شناسی 3 تدریس درس 7
کانال :
پایه دوازدهم متوسطه (شبکه آموزش) زیست شناسی سه - فصل هفت / ۱ اردیبهشت
زیست شناسی | رفتارهای جانوری | پایه 12
23':38''
106 0
زیست شناسی | رفتارهای جانوری | پایه 12
کانال :
پایه دوازدهم متوسطه (شبکه آموزش) زیست شناسی - رفتارهای جانوری / ۲۹ فروردین
تدریس فصل 8 زیست شناسی | پایه 12
23':43''
280 0
تدریس فصل 8 زیست شناسی | پایه 12
کانال :
پایه دوازدهم متوسطه (شبکه آموزش) زیست شناسی - فصل هشتم / ۲۵ فروردین
درس زیست
25':34''
117 0
درس زیست
کانال :
پایه دوازدهم متوسطه (شبکه آموزش)،زیست شناسی سه - فصل هفت / ۱ اردیبهشت ۱۳۹۹، توسط استاد امیری
زیست ، فصل 7 تست کنکور | استاد امیری
24':32''
81 0
زیست ، فصل 7 تست کنکور | استاد امیری
کانال :
پایه دوازدهم متوسطه (شبکه آموزش) زیست شناسی - زیست فناوری،نکات تست توسط دکتر امیری / ۱۷ فروردین
سامانه های بافتی زیست شناسی 1 پایه 10
20':30''
536 0
سامانه های بافتی زیست شناسی 1 پایه 10
کانال :
تدریس سامانه های بافتی زیست شناسی 1 پایه 10 رشته تجربی توسط اکرم السادات طبایی در برنامه مدرسه تلویزیونی ایران شبکه آموزش سیما .
مهندسی ژنتیک زیست شناسی 3 پایه 12 تجربی
27':52''
196 0
مهندسی ژنتیک زیست شناسی 3 پایه 12 تجربی
کانال :
تدریس درس مهندسی ژنتیک زیست شناسی 3 پایه 12 تجربی توسط علیرضا امیری در برنامه فرصت برابر شبکه آموزش سیما .
فناوری های نوین زیستی زیست شناسی پایه 12
22':02''
245 0
فناوری های نوین زیستی زیست شناسی پایه 12
کانال :
تدریس فصل فناوری های نوین زیستی مبحث جانداران فتوسنتز کننده دیگر زیست شناسی پایه 12 رشته تجربی توسط آقای امیری در برنامه فرصت برابر شبکه آموزش سیما .
مبحث فتوسنتز زیست شناسی 3 پایه 12
19':26''
1149 0
مبحث فتوسنتز زیست شناسی 3 پایه 12
کانال :
تدریس مبحث فتوسنتز زیست شناسی 3 پایه 12 رشته تجربی توسط علیرضا امیری در برنامه فرصت برابر شبکه آموزش سیما .
درس گیاهان زیست شناسی
24':16''
195 0
درس گیاهان زیست شناسی
کانال :
زیست شناسی پایه 10، گیاهان 21 اسفند توسط خانم فریبا ضرابی در مدرسه تلویزیونی شبکه 4
از یاخته تا گیاه زیست پایه 10
25':28''
2299 0
از یاخته تا گیاه زیست پایه 10
کانال :
تدریس فصل 6 از یاخته تا گیاه زیست پایه 10 توسط اکرم السادات طبایی در برنامه فرصت برابر شبکه آموزش سیما .
تقسیم یاخته زیست شناسی 2 پایه 11
24':44''
638 0
تقسیم یاخته زیست شناسی 2 پایه 11
کانال :
تدریس تقسیم یاخته زیست شناسی 2 پایه 11 توسط خانم اعظم عظیمی در برنامه فرصت برابر شبکه آموزش سیما .
فصل 6 فوتوسنتز زیست شناسی پایه 12
22':40''
665 0
فصل 6 فوتوسنتز زیست شناسی پایه 12
کانال :
تدریس فصل 6 فوتوسنتز زیست شناسی پایه 12 توسط علیرضا امیری در برنامه فرصت برابر شبکه آموزش سیما .
پودمان 4 زیست شناسی یاخته گیاهی و بافت های گیاهی
09':12''
1518 0
پودمان 4 زیست شناسی یاخته گیاهی و بافت های گیاهی
کانال :
تدریس پودمان 4 کتاب زیست شناسی یاخته گیاهی و بافت های گیاهی مدارس فنی و حرفه ای توسط خانم فریبا ضرابی در برنامه فرصت برابر شبکه آموزش سیما .
ایمونوفلورست و ایمونوسیتوشیمی 2
03':22''
5811 0
ایمونوفلورست و ایمونوسیتوشیمی 2
کانال :
در روش رنگ آمیزی مستقیم آنتی بادی اولیه خود به فلرکرومی متصل است (در این جا HRP) اما در رنگ آمیزی غیر مستقیم آنتی بادی ثانویه است که به این فلروکروم متصل است.
فلوسایتومتری دو
00':26''
8323 0
فلوسایتومتری دو
کانال :
لیزر می تواند در داخل سلول نیز نفوذ کرده و با اندامک های داخل سلولی برخورد کند و در نتیجه بازتابش کند. هرچه اندامک های داخل سلول بیشتر باشنداین پراکنش بیشتر خواهد بود. این پراکندگی های جانبی نمایانگر میزان گرانولیتی درون ذره می باشد.
فلوسایتومتری یک
01':33''
11236 0
فلوسایتومتری یک
کانال :
سلول ها و در کل هر ذره ای که از روبه روی لیزر عبور می کند، این نور می تواند از جوانب آن ذره عبور کند و بنابراین می تواند اندازه ی ذره را توصیف کند.