زكات

جستجو

زكات

ترتیب نمایش
پر بینندهپر امتیازجدیدترین
روزها
امروزهفته اخیرماه اخیرسال اخیرهمه روزها
موشن گرافیک | زکات
01':37''
1332 0
موشن گرافیک | زکات
کانال :
مجموعه موشن گرافیک آنچه باید بدانیم با موضوع زکات .
مهارت انجام کارهای خیر
01':21''
605 0
مهارت انجام کارهای خیر
کانال :
کلیپی کوتاه از سخنان حجت الاسلام قرائتی در برنامه سمت خدا با موضوع مهارت انجام کارهای خیر
احیای یکی از اصول اقتصاد اسلامی در کانادا
01':28''
97 0
احیای یکی از اصول اقتصاد اسلامی در کانادا
کانال :
کمک به نیازمندان با پرداخت زکات مسلمانان...
موشن گرافیک | کدام الگو در معیشت؟
04':40''
352 0
موشن گرافیک | کدام الگو در معیشت؟
کانال :
موشن‌گرافی جالب اقتصادی که الگوهای اقتصادی را به صورت ساده و روان بیان می‌کند. قسمت سی ام کدام الگو در معیشت؟
موشن گرافیک | بانک‌داری در سایه
04':37''
376 0
موشن گرافیک | بانک‌داری در سایه
کانال :
موشن‌گرافی جالب اقتصادی که الگوهای اقتصادی را به صورت ساده و روان بیان می‌کند. قسمت بیست‌ونهم بانک‌داری در سایه
موشن گرافیک | عقود اسلامی؛ پیوندهای مبارک برای تولید ثروت
04':41''
808 0
موشن گرافیک | عقود اسلامی؛ پیوندهای مبارک برای تولید ثروت
کانال :
موشن‌گرافی جالب اقتصادی که الگوهای اقتصادی را به صورت ساده و روان بیان می‌کند. قسمت بیست و هشتم عقود اسلامی؛ پیوندهای مبارک برای تولید ثروت
موشن گرافیک | صدقه، بلاگردان بنده خدا، گره‌گشای خلق خدا
04':48''
1045 0
موشن گرافیک | صدقه، بلاگردان بنده خدا، گره‌گشای خلق خدا
کانال :
موشن‌گرافی جالب اقتصادی که الگوهای اقتصادی را به صورت ساده و روان بیان می‌کند. قسمت بیست و هفتم صدقه، بلاگردان بنده خدا، گره‌گشای خلق خدا
موشن گرافیک | بانک مرکزی، آغازی بر پایان ثبات اقتصادی
04':37''
399 0
موشن گرافیک | بانک مرکزی، آغازی بر پایان ثبات اقتصادی
کانال :
موشن‌گرافی جالب اقتصادی که الگوهای اقتصادی را به صورت ساده و روان بیان می‌کند. قسمت بیست و ششم بانک مرکزی، آغازی بر پایان ثبات اقتصادی
موشن گرافیک | انفاق، بخشش در راه خدا
04':46''
1428 0
موشن گرافیک | انفاق، بخشش در راه خدا
کانال :
موشن‌گرافی جالب اقتصادی که الگوهای اقتصادی را به صورت ساده و روان بیان می‌کند. قسمت بیست و پنجم انفاق، بخشش در راه خدا
موشن گرافیک | از رباخواران سنتی تا بانکداری مدرن
04':56''
527 0
موشن گرافیک | از رباخواران سنتی تا بانکداری مدرن
کانال :
موشن‌گرافی جالب اقتصادی که الگوهای اقتصادی را به صورت ساده و روان بیان می‌کند. قسمت بیست و چهارم از ربا خوران سنتی تا بانکداری مدرن
موشن گرافیک | قرض، برترین شکل دست‌گیری
04':44''
822 0
موشن گرافیک | قرض، برترین شکل دست‌گیری
کانال :
موشن‌گرافی جالب اقتصادی که الگوهای اقتصادی را به صورت ساده و روان بیان می‌کند. قسمت بیست و سوم قرض، برترین شکل دست‌گیری
موشن گرافیک | حمایت از تولید ملی در معیشت مقاوم
04':49''
763 0
موشن گرافیک | حمایت از تولید ملی در معیشت مقاوم
کانال :
موشن‌گرافی جالب اقتصادی که الگوهای اقتصادی را به صورت ساده و روان بیان می‌کند. قسمت بیست و دوم حمایت از تولید ملی در معیشت مقاوم
موشن گرافیک | وقف، خیر ماندگار
04':33''
291 0
موشن گرافیک | وقف، خیر ماندگار
کانال :
موشن‌گرافی جالب اقتصادی که الگوهای اقتصادی را به صورت ساده و روان بیان می‌کند. قسمت بیست و یکم وقف، خیر ماندگار
موشن گرافیک | نذر، پایانی بر بن‌بست‌ها
04':33''
67 0
موشن گرافیک | نذر، پایانی بر بن‌بست‌ها
کانال :
موشن‌گرافی جالب اقتصادی که الگوهای اقتصادی را به صورت ساده و روان بیان می‌کند. قسمت بیستم نذر، پایانی بر بن‌بست‌ها
موشن گرافیک | پول مقاوم
04':42''
190 0
موشن گرافیک | پول مقاوم
کانال :
موشن‌گرافی جالب اقتصادی که الگوهای اقتصادی را به صورت ساده و روان بیان می‌کند. قسمت نوزدهم پول مقاوم
موشن گرافیک | جنگ اقتصادی
04':29''
2073 0
موشن گرافیک | جنگ اقتصادی
کانال :
موشن‌گرافی جالب اقتصادی که الگوهای اقتصادی را به صورت ساده و روان بیان می‌کند. قسمت هجدهم جنگ اقتصادی
موشن گرافیک | برکت یا پول؟
04':37''
460 0
موشن گرافیک | برکت یا پول؟
کانال :
موشن‌گرافی جالب اقتصادی که الگوهای اقتصادی را به صورت ساده و روان بیان می‌کند. قسمت هفدهم برکت یا پول؟
موشن گرافیک | تاریخچه پول
04':35''
759 0
موشن گرافیک | تاریخچه پول
کانال :
موشن‌گرافی جالب اقتصادی که الگوهای اقتصادی را به صورت ساده و روان بیان می‌کند. قسمت شانزدهم تاریخچه پول
موشن گرافیک | بانک و خلق پول از عدم
04':23''
770 0
موشن گرافیک | بانک و خلق پول از عدم
کانال :
موشن‌گرافی جالب اقتصادی که الگوهای اقتصادی را به صورت ساده و روان بیان می‌کند. قسمت چهاردهم بانک و خلق پول از عدم
موشن گرافیک | پول، معتبر اما بی‌ارزش
04':48''
176 0
موشن گرافیک | پول، معتبر اما بی‌ارزش
کانال :
موشن‌گرافی جالب اقتصادی که الگوهای اقتصادی را به صورت ساده و روان بیان می‌کند. قسمت سیزدهم پول، معتبر اما بی‌ارزش
موشن گرافیک | بورس؛ نوقماربازان
04':13''
2812 0
موشن گرافیک | بورس؛ نوقماربازان
کانال :
موشن‌گرافی جالب اقتصادی که الگوهای اقتصادی را به صورت ساده و روان بیان می‌کند. قسمت دوازدهم بورس؛ نوقماربازان
موشن گرافیک | پول یا نقدینگی؟!
04':34''
1593 0
موشن گرافیک | پول یا نقدینگی؟!
کانال :
موشن‌گرافی جالب اقتصادی که الگوهای اقتصادی را به صورت ساده و روان بیان می‌کند. قسمت یازدهم پول یا نقدینگی
موشن گرافیک | بورس؛ خانه‌ای از حباب
04':12''
276 0
موشن گرافیک | بورس؛ خانه‌ای از حباب
کانال :
موشن‌گرافی جالب اقتصادی که الگوهای اقتصادی را به صورت ساده و روان بیان می‌کند. قسمت دهم بورس؛ خانه‌ای از حباب
موشن گرافیک | بورس؛ به نام تولید، به کام سفته بازی
04':17''
537 0
موشن گرافیک | بورس؛ به نام تولید، به کام سفته بازی
کانال :
موشن‌گرافی جالب اقتصادی که الگوهای اقتصادی را به صورت ساده و روان بیان می‌کند. قسمت نهم بورس؛ به نام تولید، به کام سفته بازی
موشن گرافیک | پول نباید کار کند
04':36''
312 0
موشن گرافیک | پول نباید کار کند
کانال :
موشن‌گرافی جالب اقتصادی که الگوهای اقتصادی را به صورت ساده و روان بیان می‌کند. قسمت هشتم پول نباید کار کند
موشن گرافیک | کارکرد پول
04':32''
310 0
موشن گرافیک | کارکرد پول
کانال :
موشن‌گرافی جالب اقتصادی که الگوهای اقتصادی را به صورت ساده و روان بیان می‌کند. قسمت هفتم کارکرد پول
نماز و زکات مکمل هم هستند
00':59''
1482 0
نماز و زکات مکمل هم هستند
کانال :
نماز و زکات مکمل هم هستند، در کلام شیوای حجت الاسلام محسن قرائتی در برنامه سمت خدا .
تعبیر زکات به صدقه در قرآن
02':12''
2692 0
تعبیر زکات به صدقه در قرآن
کانال :
تعبیر زکات به صدقه در قرآن، در کلام شیوای حجت الاسلام محسن قرائتی در برنامه سمت خدا .
در قرآن 500 بار اشاره به کمک به فقرا شده
01':00''
4133 0
در قرآن 500 بار اشاره به کمک به فقرا شده
کانال :
در قرآن 500 بار اشاره به کمک به فقرا شده، کلام شیوای حجت الاسلام محسن قرائتی در برنامه سمت خدا .
موشن گرافیک | زکات
04':32''
5160 0
موشن گرافیک | زکات
کانال :
موشن‌گرافی جالب اقتصادی که الگوهای اقتصادی را به صورت ساده و روان بیان می‌کند. قسمت چهارم زکات