رومیزی

جستجو

رومیزی

ترتیب نمایش
پر بینندهپر امتیازجدیدترین
روزها
امروزهفته اخیرماه اخیرسال اخیرهمه روزها
چهل و رومیزی تکه فرفره
08':47''
22911 0
چهل و رومیزی تکه فرفره
کانال :
آموزش چهل و رومیزی تکه فرفره توسط خانم ابراهیمی در بخش هنری برنامه زیر یک سقف شبکه سمنان.
حاشیه چهل تکه
07':30''
10375 0
حاشیه چهل تکه
کانال :
آموزش حاشیه چهل تکه قابل استفاده در لباس و رومیزی توسط خانم ابراهیمی در بخش هنری برنامه زیر یک سقف شبکه سمنان.
رومیزی ترک (2)
05':21''
60414 0
رومیزی ترک (2)
کانال :
آموزش رومیزی ترک با دستگاه در بخش ببین و بدوز از برنامه خانه مهربانی از شبکه کرمانشاه.
رومیزی ترک (1)
03':44''
71154 0
رومیزی ترک (1)
کانال :
آموزش رومیزی ترک با دستگاه در بخش ببین و بدوز از برنامه خانه مهربانی از شبکه کرمانشاه.
رومیزی نمدی
17':09''
90080 0
رومیزی نمدی
کانال :
آموزش رومیزی با پارچه های نمدی با حضور خانم حسینی در بخش هنری برنامه خانه محبت از شبکه گلستان
جهل تکه به شکل ستاره
09':53''
13093 0
جهل تکه به شکل ستاره
کانال :
آموزش دوخت جهل تکه به شکل ستاره توسط خانم ابراهیمی در بخش هنری برنامه زیر یک سقف شبکه سمنان.
رومیزی با مهره های گندمی
06':09''
89120 0
رومیزی با مهره های گندمی
کانال :
آموزش هنری، رومیزی با مهره های گندمی طرح ستاره، در بخش هنری برنامه خانه مهر از شبکه دنا
رومیزی کریستالی
06':26''
20746 0
رومیزی کریستالی
کانال :
آموزش یک مدل رومیزی با کریستال توسط خانم محمودی در بخش هنری برنامه خانه مهر از شبکه دنا
رومیزی ترمه
10':06''
51392 0
رومیزی ترمه
کانال :
آموزش دوخت رومیزی ترمه توسط خانم زارع زاده در بخش هنری برنامه چراغ خانه از شبکه تابان
چهل تکه با مربع دورنگ
08':38''
18248 0
چهل تکه با مربع دورنگ
کانال :
آموزش دوخت چهل تکه با مربع دورنگ توسط خانم ابراهیمی در بخش هنری برنامه زیر یک سقف شبکه سمنان.
رومیزی نمدی
06':17''
73034 0
رومیزی نمدی
کانال :
آموزش رومیزی نمدی توسط خانم محمودی در بخش هنری برنامه خانه مهر از شبکه دنا
رومیزی با چرم مصنوعی
12':54''
401010 0
رومیزی با چرم مصنوعی
کانال :
آموزش رومیزی با چرم مصنوعی در برنامه ژین و ئه وین از سیما مرکز کردستان
رومیزی تکه دوزی
06':26''
10505 0
رومیزی تکه دوزی
کانال :
آموزش رومیزی تکه دوزی با حضور خانم فرجاد در بخش هنری برنامه خانواده یک از شبکه یک سیما
رومیزی لانه زنبوری
10':18''
19278 0
رومیزی لانه زنبوری
کانال :
آموزش ساخت رومیزی کریستالی مدل لانه زنبوری توسط خانم محمودی در بخش هنری برنامه خانه مهر از شبکه دنا
رومیزی با کریستال
16':05''
188259 0
رومیزی با کریستال
کانال :
آموزش بافت رومیزی با کریستال با حضور خانم پرویزی در بخش هنری برنامه آلاچیق از شبکه اشراق
رومیزی با پارچه راه راه
07':28''
14264 0
رومیزی با پارچه راه راه
کانال :
آموزش دوخت یک مدل رومیزی با پارچه های راه راه با حضور خانم فرجاد در بخش هنری برنامه خانواده یک از شبکه یک سیما
تکنیک هویه کاری
05':58''
107306 0
تکنیک هویه کاری
کانال :
آموزش تکنیک هویه کاری با حضور خانم قمری در بخش هنری برنامه رنگ زندگی از شبکه قزوین.
رومیزی بافتنی
17':47''
103621 0
رومیزی بافتنی
کانال :
آموزش بافت رومیزی توسط خانم اجاقی در بخش هنری برنامه کاشانه مهر از شبکه فارس
رومیزی چهل تکه _ خانم زکانی (2)
09':08''
14038 0
رومیزی چهل تکه _ خانم زکانی (2)
کانال :
ادامه آموزش رومیزی چهل تکه سنتی توسط خانم زکانی در بخش هنری برنامه رنگ زندگی از شبکه قزوین
رومیزی موتیف شش ضلعی
13':16''
28589 0
رومیزی موتیف شش ضلعی
کانال :
آموزش دوخت تکه دوزی با رومیزی موتیف شش ضلعی با حضور خانم عبداللهی در بخش هنری برنامه خانه مهر از شبکه جام جم
رومیزی ترکیبی ـ خانم توکلی
08':17''
29137 0
رومیزی ترکیبی ـ خانم توکلی
کانال :
آموزش یک رومیزی ترکیب چند تکنیک تکه دوزی با حضور خانم توکلی در بخش هنری برنامه به خانه برمی گردیم از شبکه پنج سیما
رومیزی نمدی
17':21''
52501 0
رومیزی نمدی
کانال :
آموزش دوخت رومیزی با پارچه های نمدی با حضور خانم پرویزی ر بخش هنری برنامه آلاچیق از شبکه اشراق
رومیزی چهل تکه_ خانم زکانی (1)
04':38''
16524 0
رومیزی چهل تکه_ خانم زکانی (1)
کانال :
آموزش رومیزی چهل تکه سنتی توسط خانم زکانی در بخش هنری برنامه رنگ زندگی از شبکه قزوین
سرمه دوزی
06':33''
6066 0
سرمه دوزی
کانال :
آموزش هنر سرمه دوزی توسط خانم کرمی در بخش هنری برنامه رنگ زندگی از شبکه قزوین.
رومیزی سنتی
06':59''
6315 0
رومیزی سنتی
کانال :
آموزش دوخت رومیزی سنتی توسط خانم کرمی در بخش هنری برنامه رنگ زندگی از شبکه قزوین.
سوخت نگار پارچه / رومیزی
10':13''
24795 0
سوخت نگار پارچه / رومیزی
کانال :
آموزش هنر سوخت نگار پارچه و طرز درست کردن یک رومیزی زیبا توسط خانم رحمانی در برنامه ائویمیز از شبکه آذربایجان غربی.
رومیزی با گلهای نمدی
12':52''
60591 0
رومیزی با گلهای نمدی
کانال :
آموزش دوخت رومیزی با گلهای نمدی با حضور خانم رضایی در بخش هنری برنامه به خانه برمی گردیم از شبکه پنج سیما
رومیزی شش ضلعی
07':19''
11248 0
رومیزی شش ضلعی
کانال :
آموزش تکه دوزی رومیزی شش ضلعی با حضور خانم عبداللهی در بخش هنری برنامه خانه مهر از شبکه جام جم
رومیزی چهل تکه سنتی
07':16''
67732 0
رومیزی چهل تکه سنتی
کانال :
آموزش رومیزی چهل تکه سنتی توسط خانم زکانی در بخش هنری برنامه رنگ زندگی از شبکه قزوین.
بافت رومیزی عسلی _ خانم افنده (2)
04':56''
118940 0
بافت رومیزی عسلی _ خانم افنده (2)
کانال :
آموزش بافت رومیزی عسلی توسط خانم افنده در بخش هنری برنامه خانه محبت از شبکه گلستان.