روبان دوزی

جستجو

روبان دوزی

ترتیب نمایش
پر بینندهپر امتیازجدیدترین
روزها
امروزهفته اخیرماه اخیرسال اخیرهمه روزها
بافت کیف با روبان
00':20''
12800 0
بافت کیف با روبان
کانال :
با روبان ببافین ایده ای جالب برای بافت کیف .
تزیین با روبان
09':04''
34868 0
تزیین با روبان
کانال :
آموزش تزیین با روبان توسط خانم فصیح مطلب در بخش آشپزی برنامه به خانه بر میگردیم شبکه پنج سیما .
روبان دوزی روی سبد
07':48''
12958 0
روبان دوزی روی سبد
کانال :
آموزش روبان دوزی روی سبد توسط خانم فصیح مطلب در بخش هنری برنامه به خانه بر می گردیم شبکه پنج سیما .
ادامه تزیین لباس با سرمه و ملیله و روبان
11':47''
26279 0
ادامه تزیین لباس با سرمه و ملیله و روبان
کانال :
ادامه تزیین لباس با سرمه و ملیله و روبان در بخش هنری برنامه به خانه برمیگردیم شبکه پنج سیما .
روبان دوزی | پنل لباس
11':02''
62378 0
روبان دوزی | پنل لباس
کانال :
آموزش روبان دوزی پنل لباس توسط خانم قانع در بخش هنری برنامه سیمای خانواده شبکه اول سیما .
روبان دوزی دوخت غنچه
06':50''
54212 0
روبان دوزی دوخت غنچه
کانال :
آموزش روبان دوزی دوخت غنچه توسط خانم قانع در بخش هنری برنامه سیمای خانواده شبکه اول سیما.
ترکیب روبان و منجوق دوزی
06':55''
45133 0
ترکیب روبان و منجوق دوزی
کانال :
آموزش ترکیب روبان و منجوق دوزی توسط خانم فصیح مطلب در بخش هنری برنامه به خانه بر می گردیم شبکه پنج سیما.
روبان دوزی ترکیبی با منجوق
19':38''
22035 0
روبان دوزی ترکیبی با منجوق
کانال :
آموزش روبان دوزی ترکیبی با منجوق توسط خانم فصیح مطلب در بخش هنری برنامه به خانه بر می گردیم شبکه پنج سیما.
ترکیب روبان دوزی و جواهر دوزی
09':55''
91345 0
ترکیب روبان دوزی و جواهر دوزی
کانال :
آموزش ترکیب روبان دوزی و جواهر دوزی توسط خانم امیریان در بخش هنری برنامه به خانه بر می گردیم شبکه پنج سیما.
روبان دوزی روی مانتو
08':53''
43873 0
روبان دوزی روی مانتو
کانال :
آموزش روبان دوزی روی مانتو توسط خانم قانع در بخش هنری برنامه سیمای خانواده شبکه اول سیما.
روبان دوزی گل رز
07':44''
54842 0
روبان دوزی گل رز
کانال :
آموزش روبان دوزی گل رز توسط خانم امیریان در بخش هنری برنامه به خانه بر می گردیم شبکه پنج سیما
روبان دوزی با پارچه های بازیافتی
09':43''
25465 0
روبان دوزی با پارچه های بازیافتی
کانال :
نقاشی با روبان توسط خانم امیریان در بخش هنری برنامه به خانه بر می گردیم شبکه پنج سیما
دوخت اولیه روبان دوزی
08':03''
15403 0
دوخت اولیه روبان دوزی
کانال :
دوخت اولیه در روبان دوزی توسط خانم امیریان در بخش هنری برنامه به خانه بر می گردیم شبکه پنج سیما
تلفیق سوزن دوزی و روبان دوزی
12':33''
6121 0
تلفیق سوزن دوزی و روبان دوزی
کانال :
آموزش تلفیق سوزن دوزی و روبان دوزی توسط خانم یوسفی در بخش هنری برنامه به خانه بر می گردیم شبکه پنج سیما
آموزش روبان دوزی از پایه
11':26''
204667 0
آموزش روبان دوزی از پایه
کانال :
آموزش روبان دوزی از پایه توسط خانم امیریان در بخش هنری برنامه به خانه بر می گردیم شبکه پنج سیما
گل با روبان
08':36''
25024 0
گل با روبان
کانال :
آموزش گل با روبان توسط خانم عسکری کارشناس هنری در برنامه مهربانو از شبکه استانی قم .
آموزش روبان دوزی
14':11''
15423 0
آموزش روبان دوزی
کانال :
آموزش روبان دوزی توسط خانم عسکری کارشناس هنری در برنامه مهربانو از شبکه استانی قم
روبان دوزی | تزیین لباس
05':39''
67683 0
روبان دوزی | تزیین لباس
کانال :
آموزش روبان دوزی در تزیین لباس توسط خانم امیریان در بخش هنری برنامه به خانه بر می گردیم شبکه پنج سیما .
پاپیون
00':34''
31682 0
پاپیون
کانال :
با روبان خیلی ساده و راحت پاپیون درست کنید ...
گل برجسته بزرگ/2
13':31''
8095 0
گل برجسته بزرگ/2
کانال :
آموزش گل برجسته بزرگ روبانی برای روی اجسام و وسایل با حضور خانم سهیلی مهر در بخش هنری برنامه سیمای خانواده از شبکه یک
گل برجسته بزرگ
11':03''
15129 0
گل برجسته بزرگ
کانال :
آموزش گل برجسته بزرگ با روبان با حضور خانم سهیلی مهر در بخش هنری برنامه سیمای خانواده از شبکه یک
قاب روبان دوزی - به زبان عربی
04':46''
7434 0
قاب روبان دوزی - به زبان عربی
کانال :
آموزش هنری روبان دوزی، قاب روبان دوزی به زبان عربی در برنامه بیت الهنا از شبکه خوزستان
گل بنفشه آفریقایی
06':47''
10827 0
گل بنفشه آفریقایی
کانال :
آموزش دوخت گل بنفشه آفریقایی با روبان توسط خانم افسری در بخش هنری برنامه کاشانه مهر از شبکه فارس
گل برجسته
15':03''
24698 0
گل برجسته
کانال :
آموزش دوخت دوخت گل برجسته با روبان توسط خانم سهیلی مهر در بخش هنری برنامه سیمای خانواده از شبکه یک
گل  روباندوزی شقایق
12':44''
16611 0
گل روباندوزی شقایق
کانال :
آموزش گل شقایق ادامه هنر روباندوزی با حضور خانم سهیلی مهر بخش هنری برنامه سیمای خانواده از شبکه یک
تزیینات با روبان دوزی - به زبان عربی
08':18''
11650 0
تزیینات با روبان دوزی - به زبان عربی
کانال :
آموزش هنری روبان دوزی، تزیینات با روبان دوزی به زبان عربی در برنامه بیت الهنا از شبکه خوزستان
غنچه روباندوزی
07':34''
31667 0
غنچه روباندوزی
کانال :
آموزش غنچه برجسته روبانی و یک مدل برگ با حضور خانم سهیلی مهر در بخش هنری برنامه سیمای خانواده از شبکه یک
گل برجسته روبانی
11':04''
25128 0
گل برجسته روبانی
کانال :
آموزش گل برجسته روبانی با حضور خانم سهیلی مهر در بخش هنری برنامه سیمای خانواده از شبکه یک
رشتی دوزی 1/ خانم کاظمی
11':21''
15826 0
رشتی دوزی 1/ خانم کاظمی
کانال :
آموزش رشتی دوزی هنر اصیل ایرانی با حضور خانم کاظمی در بخش هنری برنامه سیمای خانواده از شبکه یک
گل شب بو
13':21''
6628 0
گل شب بو
کانال :
آموزش دوخت گل شب بو توسط خانم افضلی در بخش هنری برنامه کاشانه مهر از شبکه فارس