دوخت برزیلی

جستجو

دوخت برزیلی

ترتیب نمایش
پر بینندهپر امتیازجدیدترین
روزها
امروزهفته اخیرماه اخیرسال اخیرهمه روزها
دکوپاژ با دستمال کاغذی
09':46''
237158 0
دکوپاژ با دستمال کاغذی
کانال :
آموزش دکوپاژ با دستمال کاغذی روی ظروف با حضور خانم عقابی در بخش هنری برنامه خانه مهر از شبکه جام جم
سوسیس خانگی
08':36''
158004 0
سوسیس خانگی
کانال :
آموزش سوسیس خانگی با حضور خانم نبی دوست در بخش آشپزی در برنامه به خانه بر می گردیم از شبکه پنج سیما
گلهای برجسته _خانم امیریان
13':33''
58006 0
گلهای برجسته _خانم امیریان
کانال :
آموزش گلهای برجسته و دو طرفه از سری دوخت های برزیلی با حضور خانم امیریان در بخش هنری برنامه خانه مهر از شبکه جام جم
گل ساعت ـ دوخت برزیلی
13':04''
40394 0
گل ساعت ـ دوخت برزیلی
کانال :
آموزش گل ساعت از سری دوخت های برزیلی با حضور خانم امیریان در بخش هنری برنامه خانه مهر از شبکه جام جم
گل رز روبانی
10':51''
28413 0
گل رز روبانی
کانال :
آموزش یک مدل گل رز ساده با روبان های پارچه ای با حضور خانم امیریان در بخش هنری برنامه به خانه بر می گردیم از شبکه پنج سیما
گل آفتابگردان ـ خانم امیریان
12':50''
44339 0
گل آفتابگردان ـ خانم امیریان
کانال :
آموزش دوخت گل آفتابگردان به سبک دوخت برزیلی خانم امیریان در بخش هنری از برنامه خانه مهر از شبکه جام جم
گل  مارگریت
10':43''
39095 0
گل مارگریت
کانال :
آموزش دوخت گل مارگریت به سبک دوخت برزیلی خانم امیریان در بخش هنری از برنامه خانه مهر از شبکه جام جم
رز مینیاتوری
10':49''
26231 0
رز مینیاتوری
کانال :
آموزش طرح دوخت رز مینیاتوری با روش دوخت برزیلی با حضور خانم امیریان مربی توانای صنایع دستی در برنامه خانه مهر از شبکه جام جم
دوخت گل نسترن
10':44''
31526 0
دوخت گل نسترن
کانال :
آموزش دوخت گل نسترن با طرح دوخت برزیلی و تکمیل کار هفته قبل خانم امیریان در بخش هنری از برنامه خانه مهر از شبکه جام جم
پروانه برجسته (1)
11':15''
57836 0
پروانه برجسته (1)
کانال :
آموزش یک مدل گل با روبان سیم دار و یک پروانه برجسته با طراحی با حضور خانم امیریان در بخش هنری در برنامه به خانه بر می گردیم از شبکه پنج سیما
دوخت برزیلی
09':59''
54433 0
دوخت برزیلی
کانال :
آموزش دوخت برجسته یا برزیلی توسط خانم امیریان در بخش هنری برنامه همیشه خونه از شبکه آموزش
دوخت رز مینیاتوری ـ یوسفی
04':23''
113534 0
دوخت رز مینیاتوری ـ یوسفی
کانال :
آموزش دوخت رز مینیاتوری با روش دوخت برزیلی با حضور خانم یوسفی در بخش هنری در برنامه به خانه بر می گردیم از شبکه پنج سیما
گل ارکیده ـ برجسته دوزی
09':28''
30330 0
گل ارکیده ـ برجسته دوزی
کانال :
آموزش گل ارکیده با روش برجسته دوزی با حضور خانم امیریان در بخش هنری برنامه خانه مهر از شبکه جام جم
دوخت یک طرفه ـ امیریان
14':58''
16895 0
دوخت یک طرفه ـ امیریان
کانال :
آموزش دوخت برزیلی مدل دوخت یک طرفه از برجسته دوزی با حضور خانم امیریان در بخش هنری برنامه خانه مهر از شبکه جام جم
دوخت برزیلی (2) ـ خانم یوسفی
10':27''
46875 0
دوخت برزیلی (2) ـ خانم یوسفی
کانال :
ادامه آموزش دوخت برزیلی با حضور خانم یوسفی در بخش هنری برنامه به خانه برمی گردیم از شبکه پنج سیما
دوخت برزیلی و دوخت زنجیره ای
08':24''
54035 0
دوخت برزیلی و دوخت زنجیره ای
کانال :
آموزش دوخت برزیلی و دوخت زنجیره ای توسط خانم سمندر در بخش هنری برنامه خانه مهر از شبکه باران
دوخت برزیلی (1) ـ خانم یوسفی
14':52''
159423 0
دوخت برزیلی (1) ـ خانم یوسفی
کانال :
آموزش دوخت برزیلی با حضور خانم یوسفی در بخش هنری برنامه به خانه برمی گردیم از شبکه پنج سیما
دوخت برزیلی (2) ـ خانم یوسفی
08':07''
48830 0
دوخت برزیلی (2) ـ خانم یوسفی
کانال :
ادامه آموزش دوخت برزیلی با حضور خانم یوسفی در بخش هنری برنامه به خانه برمی گردیم از شبکه پنج
دوخت برزیلی
07':26''
26224 0
دوخت برزیلی
کانال :
آموزش هنری گلدوزی دوخت برزیلی توسط خانم سمندر در بخش هنری برنامه خانه مهر از شبکه باران
دوخت برجسته
07':02''
54449 0
دوخت برجسته
کانال :
آموزش دوخت برجسته توسط خانم امیریان در بخش هنری برنامه همیشه خونه از شبکه آموزش