خورش

جستجو

خورش

ترتیب نمایش
پر بینندهپر امتیازجدیدترین
روزها
امروزهفته اخیرماه اخیرسال اخیرهمه روزها
خورش اناب و بادام
17':30''
1310 0
خورش اناب و بادام
کانال :
آموزش خورش اناب و بادام توسط آقای مالکی در بخش آشپزی برنامه به خانه بر می گردیم شبکه پنج سیما .
خورش نخود آله کاشان
12':30''
3813 0
خورش نخود آله کاشان
کانال :
آموزش خورش نخود آله کاشان در بخش آشپزی برنامه به خانه بر می گردیم شبکه پنج سیما .
خورش مرغ و زیتون
12':42''
8265 0
خورش مرغ و زیتون
کانال :
آموزش پخت خورش مرغ و زیتون توسط آقای حسینی در بخش آشپزی برنامه به خانه بر می گردیم شبکه پنج سیما .
خورش ماهی
10':16''
2071 0
خورش ماهی
کانال :
آموزش خورش ماهی توسط خانم بهجویان در بخش آشپزی برنامه به خانه بر می گردیم شبکه پنج سیما .
خورش لوبیا سبز
14':50''
22878 0
خورش لوبیا سبز
کانال :
آموزش پخت خورش لوبیا سبز با حضور خانم عیوضی در بخش آشپزی برنامه خانه مهر از شبکه جام جم
خورش آلو مسما
06':32''
25674 0
خورش آلو مسما
کانال :
آموزش پخت خورش آلو مسما توسط خانم نجاتی در بخش آشپزی برنامه خانه مهر از شبکه باران.
خورش کنگر
15':11''
37053 0
خورش کنگر
کانال :
آموزش خورش کنگر با حضور خانم گلاور در بخش آشپزی برنامه به خانه بر می گردیم از شبکه پنج سیما
خورشت زغال اخته
12':35''
7227 0
خورشت زغال اخته
کانال :
طرز پخت خورشت زغال اخته توسط آقای شجاعی در بخش آشپزی برنامه خانه مهر از شبکه جام جم