خطاطی

جستجو

خطاطی

ترتیب نمایش
پر بینندهپر امتیازجدیدترین
روزها
امروزهفته اخیرماه اخیرسال اخیرهمه روزها
آموزش تراش صحیح  قلم نی
05':26''
366 0
آموزش تراش صحیح قلم نی
کانال :
همه نکات و فوت و فن های تراش درست قلم نی خوشنویسی
شعر بیان قلم  خطاطی | سلطان علی مشهدی
00':45''
235 0
شعر بیان قلم خطاطی | سلطان علی مشهدی
کانال :
شعر مشهور بیان قلم از استاد سلطان علی مشهدی که به توصیف قلم خوشنویسی خوب و ممتاز می پردازد.
خط نویسی
01':03''
593 0
خط نویسی
کانال :
تمرین خطاطی استاد دیزرانی روی پوست با سبک شکسته و گرافیکی
رقص قلم
02':00''
668 0
رقص قلم
کانال :
تمرین خط رقاع استاد دیزرانی بسیار جذاب
عصرجدید 2 مرحله اول | خطاطی و نقاشی
12':18''
787 0
عصرجدید 2 مرحله اول | خطاطی و نقاشی
کانال :
قسمت هشتم فصل دوم عصر جدید در مرحله اول بخش چهارم خطاطی و نقاشی توسط بهروز رحیمیان.
عصرجدید 2 مرحله اول | خطاطی و نقاشی متفاوت
14':04''
336 0
عصرجدید 2 مرحله اول | خطاطی و نقاشی متفاوت
کانال :
قسمت پنجم فصل دوم عصر جدید در مرحله اول بخش هفتم خطاطی و نقاشی متفاوت از سید احمد موسوی
آموزش دستخط آسان با خودکار
06':59''
3227 0
آموزش دستخط آسان با خودکار
کانال :
آموزش دستخط آسان با خودکار توسط آقای فتحی خطاط در بخش هنری به خانه بر می گردیم شبکه پنج سیما .
آموزش دستخط آسان با خودکار
08':55''
13666 0
آموزش دستخط آسان با خودکار
کانال :
آموزش دستخط آسان با خودکار توسط آقای فتحی خطاط در بخش هنری برنامه به خانه بر می گردیم شبکه پنج سیما .
نقاشی خط
14':06''
6738 0
نقاشی خط
کانال :
آموزش نقاشی خط توسط آقای مینایی فرد هنرمند خطاط در بخش هنری برنامه به خانه بر می گردیم شبکه پنج سیما .
آموزش دستخط آسان با خودکار
06':18''
3405 0
آموزش دستخط آسان با خودکار
کانال :
آموزش دستخط آسان با خودکار توسط آقای فتحی خطاط در بخش هنری برنامه به خانه بر می گردیم شبکه پنج سیما .
آموزش دستخط آسان با خودکار
10':36''
26210 0
آموزش دستخط آسان با خودکار
کانال :
ادامه آموزش دستخط آسان با خودکار توسط آقای فتحی خیاط در بخش هنری برنامه به خانه بر می گردیم شبکه پنج سیما .
قسمت دوم هنر کهن خط
00':59''
652 0
قسمت دوم هنر کهن خط
کانال :
قطعاتی از خط های استاد کاظم تهرانی قسمت دوم
خط خوش
02':00''
308 0
خط خوش
کانال :
دربیان استاد عبدالله زاده فوق ممتاز انجمن خوشنویسان
آموزش خط کوفی در برنامه ورد
01':58''
1283 0
آموزش خط کوفی در برنامه ورد
کانال :
آموزش خط کوفی در برنامه ورد
آموزش خطاطی ، زهره اعتضاد السلطنه
10':27''
3609 0
آموزش خطاطی ، زهره اعتضاد السلطنه
کانال :
برنامه خانه مهر، شبکه جهانی جام جم، موضوع: آموزش خطاطی کارشناس: زهره اعتضاد السلطنه (کارشناس هنری) ، تاریخ پخش: 970912
حروف دوائری
11':53''
2674 0
حروف دوائری
کانال :
آموزش خطاطی توسط آقای خانی در بخش هنری برنامه سیمای خانواده از شبکه یک (حروف دوائری)
نکات خوشنویسی
09':16''
12887 0
نکات خوشنویسی
کانال :
آموزش نکات خوشنویسی توسط آقای نجف پور در بخش هنری برنامه به خانه برمی گردیم از شبکه پنج
نوشتن "ع" وسط در خطاطی
12':44''
41833 0
نوشتن "ع" وسط در خطاطی
کانال :
آموزش نوشتن " ع " وسط در هنر خوشنویسی توسط آقای نجف پور در بخش هنری برنامه به خانه برمی گردیم از شبکه پنج
آموزش خطاطی برای چپ دست ها
10':57''
25554 0
آموزش خطاطی برای چپ دست ها
کانال :
آموزش خطاطی برای چپ دست ها توسط آقای نجف پور در بخش هنری برنامه به خانه برمی گردیم از شبکه پنج
حرف "م "
02':28''
19695 0
حرف "م "
کانال :
آموزش نوشتن حرف میم توسط آقای نجف پور در بخش هنری برنامه به خانه برمی گردیم از شبکه پنج
خطاطی (تراشیدن قلم)
07':02''
21719 0
خطاطی (تراشیدن قلم)
کانال :
آموزش تراشیدن قلم توسط آقای نجف پور در بخش هنری برنامه به خانه برمی گردیم از شبکه پنج
خطاطی
24':17''
23168 0
خطاطی
کانال :
آموزش خطاطی توسط آقای نجف پور در بخش هنری برنامه به خانه برمی گردیم از شبکه پنج
سیاه مشق
08':33''
12340 0
سیاه مشق
کانال :
آموزش سیاه مشق توسط آقای نجف پور در بخش هنری برنامه به خانه برمی گردیم از شبکه پنج سیما
خط نقاشی
06':41''
13643 0
خط نقاشی
کانال :
آموزش خط نقاسی توسط آقای نجف پور در بخش هنری برنامه به خانه برمی گردیم از شبکه پنج سیما
خطاطی خط تحریر
12':33''
8916 0
خطاطی خط تحریر
کانال :
آموزش هنری خوشنویسی خطاطی خط تحریر روزانه توسط آقای نجف پور در بخش هنری برنامه به خانه برمی گردیم از شبکه پنج سیما
خطاطی 7
08':52''
6962 0
خطاطی 7
کانال :
ادامه آموزش خط تحریری با حضور آقای نجف پور در بخش هنری برنامه به خانه برمی گردیم از شبکه پنج
خطاطی 7
07':09''
5399 0
خطاطی 7
کانال :
ادامه آموزش خط تحریری با حضور آقای نجف پور در بخش هنری برنامه به خانه برمی گردیم از شبکه پنج
خطاطی 6
07':54''
3394 0
خطاطی 6
کانال :
ادامه آموزش خط تحریری با حضور آقای نجف پور در بخش هنری برنامه به خانه برمی گردیم از شبکه پنج
خطاطی5
10':40''
2760 0
خطاطی5
کانال :
آموزش خط تحریری با حضور آقای نجف پور در بخش هنری برنامه به خانه برمی گردیم از شبکه پنج
خطاطی 4
10':07''
3114 0
خطاطی 4
کانال :
آموزش هنری خوشنویسی توسط آقای نجف پور در بخش هنری برنامه به خانه برمی گردیم از شبکه پنج سیما