خانم مسگری

جستجو

خانم مسگری

ترتیب نمایش
پر بینندهپر امتیازجدیدترین
روزها
امروزهفته اخیرماه اخیرسال اخیرهمه روزها
گلدان گل رز
08':47''
24100 0
گلدان گل رز
کانال :
آموزش دوخت گل رز روبانی توسط خانم مسگری در بخش هنری برنامه رنگ زندگی از شبکه قزوین
روبان دوزی نام امام حسین ( ع )
07':37''
16882 0
روبان دوزی نام امام حسین ( ع )
کانال :
روبان دوزی نام امام حسین علیه السلام با رز مینیاتوری توسط خانم مسگری در بخش هنری برنامه رنگ زندگی از شبکه قزوین.
روبان دوزی سبد _ 2
06':59''
24901 0
روبان دوزی سبد _ 2
کانال :
آموزش روبان دوزی سبد توسط خانم مسگری در بخش هنری برنامه رنگ زندگی از شبکه قزوین.
روبان دوزی سبد _ 2
06':01''
23077 0
روبان دوزی سبد _ 2
کانال :
آموزش یک مدل روبان دوزی سبد توسط خانم مسگری در بخش هنری برنامه رنگ زندگی از شبکه قزوین.
یک مدل گل رز
08':05''
25179 0
یک مدل گل رز
کانال :
اموزش یگ مدل گل رز از سری گلهای روبانی توسط خانم مسگری در بخش هنری برنامه رنگ زندگی از شبکه قزوین.
گل کوکب
07':28''
11857 0
گل کوکب
کانال :
آموزش گل کوکب از سری گلهای روبانی توسط خانم مسگری در بخش هنری برنامه رنگ زندگی از شبکه قزوین.
گل رز
06':01''
30335 0
گل رز
کانال :
آموزش یک مدل گل رز با استفاده از روبان توسط خانم مسگری در بخش هنری برنامه رنگ زندگی از شبکه قزوین.
گل نرگس برجسته
07':55''
14941 0
گل نرگس برجسته
کانال :
آموزش گل نرگس برجسته با استفاده از روبان توسط خانم مسگری در بخش هنری برنامه رنگ زندگی از شبکه قزوین.
گل نرگس
05':36''
12668 0
گل نرگس
کانال :
آموزش گل نرگس با استفاده از روبان توسط خانم مسگری در بخش هنری برنامه رنگ زندگی از شبکه قزوین.
گل سنبل
07':28''
21087 0
گل سنبل
کانال :
آموزش گل سنبل با استفاده از روبان توسط خانم مسگری در بخش هنری برنامه رنگ زندگی از شبکه قزوین.
گل شقایق _ 2
08':59''
9373 0
گل شقایق _ 2
کانال :
آموزش گل شقایق با استفاده از روبان توسط خانم مسگری در بخش هنری برنامه رنگ زندگی از شبکه قزوین.
گل شقایق _ 1
08':20''
8725 0
گل شقایق _ 1
کانال :
آموزش گل شقایق با استفاده از روبان توسط خانم مسگری در بخش هنری برنامه رنگ زندگی از شبکه قزوین.
گل آفتابگردان
06':54''
10857 0
گل آفتابگردان
کانال :
آموزش گل آفتابگردان روبانی توسط خانم مسگری در بخش هنری برنامه رنگ زندگی از شبکه قزوین.
برگ های روبانی
07':12''
56313 0
برگ های روبانی
کانال :
آموزش چند مدل برگهای روبانی توسط خانم مسگری در بخش هنری برنامه رنگ زندگی از شبکه قزوین.
توت فرنگی روبانی
08':33''
14278 0
توت فرنگی روبانی
کانال :
آموزش دوخت توت فرنگی با استفاده از روبان توسط خانم مسگری در بخش هنری برنامه رنگ زندگی از شبکه قزوین
دسته گل روبانی عروس
05':43''
43737 0
دسته گل روبانی عروس
کانال :
آموزش دسته گل روبانی عروس توسط خانم مسگری در بخش هنری برنامه رنگ زندگی از شبکه قزوین
گل لیلیوم
06':43''
17190 0
گل لیلیوم
کانال :
آموزش گل لیلیوم با استفاده از روبان توسط خانم مسگری در بخش هنری برنامه رنگ زندگی از شبکه قزوین
گل میخک
06':13''
16014 0
گل میخک
کانال :
آموزش گل میخک با استفاده از روبان توسط خانم مسگری در بخش هنری برنامه رنگ زندگی از شبکه قزوین
طاووس ( 2 )
05':32''
27159 0
طاووس ( 2 )
کانال :
آموزش طاووس با استفاده از روبان توسط خانم مسگری در بخش هنری برنامه رنگ زندگی از شبکه قزوین
طاووس ( 1 )
03':59''
29904 0
طاووس ( 1 )
کانال :
آموزش طاووس با استفاده از روبان توسط خانم مسگری در بخش هنری برنامه رنگ زندگی از شبکه قزوین
گل آفتابگردان
06':50''
14093 0
گل آفتابگردان
کانال :
آموزش یک مدل گل آفتابگردان با استفاده از روبان توسط خانم مسگری در بخش هنری برنامه رنگ زندگی از شبکه قزوین
یک مدل گل رز
03':49''
12785 0
یک مدل گل رز
کانال :
آموزش یک مدل گل رز با استفاده از روبان توسط خانم مسگری در بخش هنری برنامه رنگ زندگی از شبکه قزوین
4 نوع گل رز
07':19''
134579 0
4 نوع گل رز
کانال :
آموزش 4 نوع گل رز با استفاده از روبان توسط خانم مسگری در بخش هنری برنامه رنگ زندگی از شبکه قزوین
گل بنفشه روی جعبه
09':24''
8292 0
گل بنفشه روی جعبه
کانال :
آموزش گل بنفشه روی جعبه با حضور خانم مسگری در بخش هنری برنامه رنگ زندگی از شبکه قزوین
نقاشی و روبان دوزی روی کوسن (1)
08':20''
29294 0
نقاشی و روبان دوزی روی کوسن (1)
کانال :
بخش اول نقاشی و روبان دوزی روی کوسن توسط خانم مسگری در بخش هنری برنامه رنگ زندگی از شبکه قزوین
نقاشی و روبان دوزی روی کوسن (2)
07':44''
51863 0
نقاشی و روبان دوزی روی کوسن (2)
کانال :
بخش دوم نقاشی و روبان دوزی روی کوسن و دوخت پروانه روبانی توسط خانم مسگری در بخش هنری برنامه رنگ زندگی از شبکه قزوین
گل رز با روبان 2 سانتی
10':41''
87031 0
گل رز با روبان 2 سانتی
کانال :
گل دوزی با روبان دوسانتی و آموزش گل رز توسط خانم مسگری در بخش هنری برنامه رنگ زندگی از شبکه قزوین
گل کوکب
12':23''
20844 0
گل کوکب
کانال :
آموزش گل کوکب روبانی توسط خانم مسگری در بخش هنری برنامه رنگ زندگی از شبکه قزوین
حلقه گل
09':00''
15885 0
حلقه گل
کانال :
آموزش حلقه گل با گل های روبانی توسط خانم مسگری در بخش هنری برنامه رنگ زندگی از شبکه قزوین
گل آفتابگردان_خانم مسگری
12':28''
8478 0
گل آفتابگردان_خانم مسگری
کانال :
آموزش گل آفتابگردان با روبان پارچه ای 4 سانتی و رنگی با حضور خانم مسگری در بخش هنری برنامه رنگ زندگی از شبکه قزوین