خانم محمدپور

جستجو

خانم محمدپور

ترتیب نمایش
پر بینندهپر امتیازجدیدترین
روزها
امروزهفته اخیرماه اخیرسال اخیرهمه روزها
رزین | تکنیک گل خشک
09':32''
4102 0
رزین | تکنیک گل خشک
کانال :
آموزش رزین تکنیک گل خشک توسط خانم رزیتا محمدپور در بخش هنری برنامه سیمای خانواده شبکه اول سیما تاریخ 99/3/20.
طرح بشقاب در چهل تکه دوزی
13':57''
25191 0
طرح بشقاب در چهل تکه دوزی
کانال :
آموزش دوخت طرح بشقاب در چهل تکه دوزی توسط خانم محمدپور در بخش هنری برنامه کاشانه مهر از شبکه فارس
چهل تکه
12':25''
15753 0
چهل تکه
کانال :
آموزش چهل تکه توسط خانم محمدپور در بخش هنری برنامه کاشانه مهر از شبکه فارس
روکش کردن جعبه ها
12':14''
57335 0
روکش کردن جعبه ها
کانال :
آموزش روکش کردن جعبه ها توسط خانم محمدپور در بخش هنری برنامه کاشانه مهر از شبکه فارس
چهل تکه کودک
11':49''
31362 0
چهل تکه کودک
کانال :
آموزش دوخت چهل تکه کودک توسط خانم محمدپور در بخش هنری برنامه کاشانه مهر از شبکه فارس
چهل تکه به شکل کاج
12':09''
9581 0
چهل تکه به شکل کاج
کانال :
آموزش دوخت چهل تکه به شکل کاج توسط خانم محمدپور در بخش هنری برنامه کاشانه مهر از شبکه فارس
چهل تکه
09':32''
15159 0
چهل تکه
کانال :
آموزش چهل تکه توسط خانم محمدپور در بخش هنری برنامه کاشانه مهر از شبکه فارس
نکته های چهل تکه دوزی
10':26''
42828 0
نکته های چهل تکه دوزی
کانال :
آموزش نکته های مربوط به چهل تکه دوزی و معرفی ابزار مورد نیاز آن توسط خانم محمدپور در بخش هنری برنامه کاشانه مهر از شبکه فارس
چهل تکه
07':18''
11392 0
چهل تکه
کانال :
آموزش دوخت چهل تکه توسط خانم محمدپور در بخش هنری برنامه کاشانه مهر از شبکه فارس
لحاف چهل تکه کودک
09':18''
85376 0
لحاف چهل تکه کودک
کانال :
آموزش دوخت چهل تکه مناسب لحاف کودک توسط خانم محمد پور در بخش هنری برنامه کاشانه مهر از شبکه فارس
یک مدل کوسن گریت
11':12''
61928 0
یک مدل کوسن گریت
کانال :
آموزش دوخت یک مدل کوسن گریت توسط خانم محمدپور در بخش هنری برنامه کاشانه مهر از شبکه فارس
روبان دوزی / گل گوشواره
10':59''
15292 0
روبان دوزی / گل گوشواره
کانال :
آموزش دوخت گل گوشواره با روبان توسط خانم محمدپور در بخش هنری برنامه کاشانه مهر از شبکه فارس
سه مدل گل رز روبانی (2)
09':21''
24821 0
سه مدل گل رز روبانی (2)
کانال :
بخش دوم آموزش دوخت سه مدل گل رز با روبان توسط خانم محمدپور در بخش هنری برنامه کاشانه مهر از شبکه فارس
سه مدل گل رز روبانی (1)
11':10''
44031 0
سه مدل گل رز روبانی (1)
کانال :
بخش اول آموزش دوخت سه مدل گل رز با روبان توسط خانم محمدپور در بخش هنری برنامه کاشانه مهر از شبکه فارس