خانم محصص

جستجو

خانم محصص

ترتیب نمایش
پر بینندهپر امتیازجدیدترین
روزها
امروزهفته اخیرماه اخیرسال اخیرهمه روزها
آستین دوتکه برای کت و پالتو
09':27''
77035 0
آستین دوتکه برای کت و پالتو
کانال :
آموزش آستین دوتکه مناسب برای کت و پالتو توسط خانم محصص در بخش هنری برنامه رنگ زندگی از شبکه قزوین.
کت با برش های برجسته
04':18''
183070 0
کت با برش های برجسته
کانال :
آموزش دوخت کت با برش های برجسته توسط خانم محصص در بخش هنری برنامه رنگ زندگی از شبکه قزوین.
یقه شکاری _ خانم محصص
05':38''
74362 0
یقه شکاری _ خانم محصص
کانال :
آموزش یقه شکاری توسط خانم محصص در بخش هنری برنامه رنگ زندگی از شبکه قزوین.
یقه بال ماهی  _ خانم محصص
07':51''
22786 0
یقه بال ماهی _ خانم محصص
کانال :
آموزش دوخت یقه بال ماهی توسط خانم محصص در بخش هنری برنامه رنگ زندگی از شبکه قزوین.
انواع جیب برای بارانی
07':38''
39339 0
انواع جیب برای بارانی
کانال :
آموزش دوخت انواع جیب بارانی توسط خانم محصص در بخش هنری برنامه رنگ زندگی از شبکه قزوین.
پالتو برش دار _ خانم محصص
06':13''
18043 0
پالتو برش دار _ خانم محصص
کانال :
آموزش دوخت یک مدل پالتو برش دار توسط خانم محصص در بخش هنری برنامه رنگ زندگی از شبکه قزوین.
شنل آستر دار _ خانم محصص
10':23''
132082 0
شنل آستر دار _ خانم محصص
کانال :
آموزش شنل آستردار با حضور خانم محصص در بخش هنری برنامه رنگ زندگی از شبکه قزوین
یقه انگلیسی کلاه دار  _ خانم محصص (2)
05':18''
30913 0
یقه انگلیسی کلاه دار _ خانم محصص (2)
کانال :
ادامه آموزش یقه انگلیسی کلاه دار توسط خانم محصص در بخش هنری برنامه رنگ زندگی از شبکه قزوین.
یقه انگلیسی کلاه دار  _ خانم محصص (1)
08':51''
24486 0
یقه انگلیسی کلاه دار _ خانم محصص (1)
کانال :
آموزش یقه انگلیسی کلاه دار توسط خانم محصص در بخش هنری برنامه رنگ زندگی از شبکه قزوین.
لباس کلاه سرخود
07':58''
26233 0
لباس کلاه سرخود
کانال :
آموزش دوخت لباس کلاه سرخود توسط خانم محصص در بخش هنری برنامه رنگ زندگی از شبکه قزوین.
سارافون و کت دخترانه
04':41''
109782 0
سارافون و کت دخترانه
کانال :
آموزش دوخت سارافون و کت دخترانه توسط خانم محصص در بخش هنری برنامه رنگ زندگی از شبکه قزوین.
بارانی _ خانم محصص
05':59''
21561 0
بارانی _ خانم محصص
کانال :
آموزش دوخت بارانی توسط خانم محصص در بخش هنری برنامه رنگ زندگی از شبکه قزوین.
سویشرت _ خانم محصص
10':17''
30471 0
سویشرت _ خانم محصص
کانال :
آموزش دوخت سویشرت توسط خانم محصص در بخش هنری برنامه رنگ زندگی از شبکه قزوین.
بارانی دو یقه _ خانم محصص
07':46''
30523 0
بارانی دو یقه _ خانم محصص
کانال :
آموزش دوخت بارانی دو یقه توسط خانم محصص در بخش هنری برنامه رنگ زندگی از شبکه قزوین.
بارانی _ خانم محصص
07':40''
25298 0
بارانی _ خانم محصص
کانال :
آموزش دوخت یک مدل بارانی توسط خانم محصص در بخش هنری برنامه رنگ زندگی از شبکه قزوین.
مانتو و تونیک _ خانم محصص
07':37''
44700 0
مانتو و تونیک _ خانم محصص
کانال :
آموزش دوخت یک مدل مانتو و تونیک توسط خانم محصص در بخش هنری برنامه رنگ زندگی از شبکه قزوین.
چند مدل سارافون
07':19''
199675 0
چند مدل سارافون
کانال :
آموزش دوخت چند مدل سارافون توسط خانم محصص در بخش هنری برنامه رنگ زندگی از شبکه قزوین.
مانتو یا پیراهن گره ای
07':27''
30066 0
مانتو یا پیراهن گره ای
کانال :
آموزش دوخت مانتو یا پیراهن گره ای توسط خانم محصص در بخش هنری برنامه رنگ زندگی از شبکه قزوین.
چند مدل یقه ایستاده
08':52''
248679 0
چند مدل یقه ایستاده
کانال :
آموزش چند مدل یقه ایستاده ( دو یو، ستاره، هلال و ... ) مناسب برای کت توسط خانم محصص در بخش هنری برنامه رنگ زندگی از شبکه قزوین.
بلوز یقه شل
08':16''
58727 0
بلوز یقه شل
کانال :
آموزش دوخت بلوز یقه شل با آستین مدل دار توسط خانم محصص در بخش هنری برنامه رنگ زندگی از شبکه قزوین.
چند مدل یقه
10':04''
67670 0
چند مدل یقه
کانال :
آموزش چند مدل یقه ( پروانه ، گلبرگ ، خرگوشی ، شکاری ) با حضور خانم محصص در بخش هنری برنامه رنگ زندگی از شبکه قزوین.
مانتوهای سنتی
06':29''
26776 0
مانتوهای سنتی
کانال :
آموزش دوخت مانتوهای سنتی توسط خانم محصص در بخش هنری برنامه رنگ زندگی از شبکه قزوین
چند مدل پیراهن دخترانه
08':31''
249879 0
چند مدل پیراهن دخترانه
کانال :
آموزش چند مدل پیراهن دخترانه با حضور خانم محصص در بخش هنری برنامه رنگ زندگی از شبکه قزوین.
دامن ترک حلزونی
06':16''
33610 0
دامن ترک حلزونی
کانال :
آموزش دامن ترک حلزونی با حضور خانم محصص در بخش هنری برنامه رنگ زندگی از شبکه قزوین.
مانتو حریر مجلسی
07':54''
155600 0
مانتو حریر مجلسی
کانال :
آموزش دوخت مانتو حریر مجلسی با حضور خانم محصص در بخش هنری برنامه رنگ زندگی از شبکه قزوین.
تی شرت دخترانه و پسرانه
04':45''
62339 0
تی شرت دخترانه و پسرانه
کانال :
آموزش دوخت تی شرت دخترانه و پسرانه با حضور خانم محصص در بخش هنری برنامه رنگ زندگی از شبکه قزوین.
لباس مجلسی
07':53''
35450 0
لباس مجلسی
کانال :
آموزش دو مدل لباس مجلسی با حضور خانم محصص در بخش هنری برنامه رنگ زندگی از شبکه قزوین.
مانتو آستین کیمانو
08':40''
43118 0
مانتو آستین کیمانو
کانال :
آموزش مانتو آستین کیمانو با حضور خانم محصص در بخش هنری برنامه رنگ زندگی از شبکه قزوین.
مانتو خفاشی جلو باز
06':44''
176756 0
مانتو خفاشی جلو باز
کانال :
آموزش دوخت مانتو خفاشی جلو باز با حضور خانم محصص در بخش هنری برنامه رنگ زندگی از شبکه قزوین.
کت دامن رز _ 2
05':12''
21459 0
کت دامن رز _ 2
کانال :
ادامه آموزش دوخت کت دامن رز با حضور خانم محصص در بخش هنری برنامه رنگ زندگی از شبکه قزوین