خانم ماهر

جستجو

خانم ماهر

ترتیب نمایش
پر بینندهپر امتیازجدیدترین
روزها
امروزهفته اخیرماه اخیرسال اخیرهمه روزها
کار روی ترک شیشه
08':32''
6440 0
کار روی ترک شیشه
کانال :
کار روی ترک شیشه توسط خانم ماهر در بخش هنری برنامه کاشانه مهر از شبکه فارس
تکنیک رنگ آمیزی روی گلدان
05':23''
7981 0
تکنیک رنگ آمیزی روی گلدان
کانال :
تکنیک رنگ آمیزی روی گلدان توسط خانم ماهر در بخش هنری برنامه کاشانه مهر از شبکه فارس
چیدمان گل های کریستالی
08':36''
20367 0
چیدمان گل های کریستالی
کانال :
آموزش چیدمان گل کریستالی روی تنه درخت توسط خانم ماهر در بخش هنری برنامه کاشانه مهر از شبکه فارس
سایه زدن کریستال
08':14''
16386 0
سایه زدن کریستال
کانال :
آموزش سایه زدن کریستال با دست توسط خانم ماهر در بخش هنری برنامه کاشانه مهر از شبکه فارس
طلا شیشه (2)
06':56''
16626 0
طلا شیشه (2)
کانال :
آموزش طلا شیشه توسط خانم ماهر در بخش هنری برنامه کاشانه مهر از شبکه فارس (قسمت دوم)
طلا شیشه (1)
09':16''
14991 0
طلا شیشه (1)
کانال :
قسمت اول آموزش طلا شیشه توسط خانم ماهر در بخش هنری برنامه کاشانه مهر از شبکه فارس
نقاشی روی شیشه
12':45''
14194 0
نقاشی روی شیشه
کانال :
آموزش نقاشی روی شیشه توسط خانم ماهر در بخش هنری برنامه کاشانه مهر از شبکه فارس
دسته گل عروس
10':26''
61598 0
دسته گل عروس
کانال :
آموزش ساخت دسته گل عروس توسط خانم ماهر در بخش هنری برنامه کاشانه مهر از شبکه فارس
نما برجسته (2)
11':26''
9446 0
نما برجسته (2)
کانال :
آموزش نما برجسته توسط خانم ماهر در بخش هنری برنامه کاشانه مهر از شبکه فارس (قسمت دوم)
نما برجسته (1)
10':35''
11658 0
نما برجسته (1)
کانال :
آموزش نما برجسته توسط خانم ماهر در بخش هنری برنامه کاشانه مهر از شبکه فارس (قسمت اول)
نقطه کوب
10':00''
13773 0
نقطه کوب
کانال :
آموزش نقطه کوب توسط خانم ماهر در بخش هنری برنامه کاشانه مهر از شبکه فارس
فنجان معلق
09':31''
122218 0
فنجان معلق
کانال :
آموزش فنجان معلق با حضور خانم ماهر در بخش هنری برنامه کاشانه مهر از شبکه فارس
نما شیشه
16':01''
29714 0
نما شیشه
کانال :
آموزش نما شیشه توسط خانم ماهر در بخش هنری برنامه کاشانه مهر از شبکه فارس
سنبل کریستال ـ خانم ماهر
09':09''
64702 0
سنبل کریستال ـ خانم ماهر
کانال :
آموزش سنبل کریستالی با حضور خانم ماهر در بخش هنری برنامه کاشانه مهر از شبکه فارس
رنگ آمیزی تخم مرغ
08':36''
19752 0
رنگ آمیزی تخم مرغ
کانال :
آموزش رنگ آمیزی تخم مرغ با حضور خانم ماهر در بخش هنری برنامه کاشانه مهر از شبکه فارس
تزیین سفره هفت سین
11':30''
37763 0
تزیین سفره هفت سین
کانال :
آموزش تزیین سفره هفت سین توسط خانم ماهر در بخش آشپزی برنامه کاشانه مهر از شبکه فارس
هفت سین سفالی
07':45''
34429 0
هفت سین سفالی
کانال :
آموزش هفت سین سفالی توسط خانم ماهر در بخش هنری برنامه کاشانه مهر از شبکه فارس
چیدمان گل های کریستالی
07':02''
52353 0
چیدمان گل های کریستالی
کانال :
چیدمان گل های کریستالی توسط خانم ماهر در بخش هنری برنامه کاشانه مهر از شبکه فارس
گل داوودی صد پر
08':14''
57165 0
گل داوودی صد پر
کانال :
آموزش ساخت و دیزاین گل داوودی صد پر توسط خانم ماهر در بخش هنری برنامه کاشانه مهر از شبکه فارس
یک مدل درختچه
07':44''
35869 0
یک مدل درختچه
کانال :
آموزش ساخت یک مدل درختچه توسط خانم ماهر در بخش هنری برنامه کاشانه مهر از شبکه فارس
درختچه
08':22''
38781 0
درختچه
کانال :
آموزش ساخت توسط خانم ماهر در بخش هنری برنامه کاشانه مهر از شبکه فارس
چیدمان گل های کریستالی
07':58''
151703 0
چیدمان گل های کریستالی
کانال :
آموزش چیدمان گل های کریستالی توسط خانم ماهر در بخش هنری برنامه کاشانه مهر از شبکه فارس
گل آنمان
08':58''
29345 0
گل آنمان
کانال :
آموزش ساخت سبد گل آنمان کریستالی توسط خانم ماهر در بخش هنری برنامه کاشانه مهر از شبکه فارس
نما شیشه (خانم ماهر)
10':45''
42543 0
نما شیشه (خانم ماهر)
کانال :
آموزش نما شیشه توسط خانم ماهر در بخش هنری برنامه کاشانه مهر از شبکه فارس
درختچه (۲)
08':28''
85088 0
درختچه (۲)
کانال :
آموزش ساخت درختچه توسط خانم‌ ماهر در بخش هنری برنامه کاشانه مهر از شبکه فارس / قسمت دوم
درختچه (1)
08':53''
59885 0
درختچه (1)
کانال :
آموزش ساخت درختچه توسط خانم ماهر در بخش هنری برنامه کاشانه مهر از شبکه فارس / قسمت اول
گل مگنولیا
04':30''
40621 0
گل مگنولیا
کانال :
آموزش ساخت گل مگنولیا توسط خانم ماهر در بخش هنری برنامه کاشانه مهر از شبکه فارس
گل کریستالی طلایی
09':48''
81035 0
گل کریستالی طلایی
کانال :
آموزش ساخت گل کریستالی طلایی توسط خانم ماهر در بخش هنری برنامه کاشانه مهر از شبکه فارس
چیدمان گل آفتابگردان
06':00''
26137 0
چیدمان گل آفتابگردان
کانال :
چیدمان گل آفتابگردان توسط خانم ماهر در بخش هنری برنامه کاشانه مهر از شبکه فارس
گل آفتابگردان
09':39''
105869 0
گل آفتابگردان
کانال :
آموزش ساخت گل آفتابگردان با کریستال های مخملی توسط خانم ماهر در بخش هنری برنامه کاشانه مهر از شبکه فارس