خانم قمری

جستجو

خانم قمری

ترتیب نمایش
پر بینندهپر امتیازجدیدترین
روزها
امروزهفته اخیرماه اخیرسال اخیرهمه روزها
پادری با وسایل بازیافتی _ 2
05':32''
7130 0
پادری با وسایل بازیافتی _ 2
کانال :
ادامه آموزش تهیه پادری با وسایل بازیافتی با حضور خانم قمری در بخش هنری برنامه رنگ زندگی از شبکه قزوین
پادری با وسایل بازیافتی _1
07':15''
6838 0
پادری با وسایل بازیافتی _1
کانال :
آموزش تهیه پادری با وسایل بازیافتی با حضور خانم قمری در بخش هنری برنامه رنگ زندگی از شبکه قزوین
جای حوله و برس
05':25''
6501 0
جای حوله و برس
کانال :
آموزش جای حوله و برس با حضور خانم قمری در بخش هنری برنامه رنگ زندگی از شبکه قزوین
گلدان آویز
07':41''
20802 0
گلدان آویز
کانال :
آموزش گلدان آویز حضور خانم قمری در بخش هنری برنامه رنگ زندگی از شبکه قزوین
مگنت رو یخچالی با نمد
06':12''
72189 0
مگنت رو یخچالی با نمد
کانال :
آموزش مگنت رو یخچالی با نمد با حضور خانم قمری در بخش هنری برنامه رنگ زندگی از شبکه قزوین
حلقه جای حوله
08':21''
7081 0
حلقه جای حوله
کانال :
آموزش حلقه جای حوله با حضور خانم قمری در بخش هنری برنامه رنگ زندگی از شبکه قزوین
آویز حلقه چوبی
07':28''
2969 0
آویز حلقه چوبی
کانال :
آموزش آویز حلقه چوبی با حضور خانم قمری در بخش هنری برنامه رنگ زندگی از شبکه قزوین
جامدادی رومیزی
05':58''
4192 0
جامدادی رومیزی
کانال :
آموزش جامدادی رومیزی با حضور خانم قمری در بخش هنری برنامه رنگ زندگی از شبکه قزوین.
جامدادی
06':14''
14371 0
جامدادی
کانال :
آموزش دوخت جامدادی با حضور خانم قمری در بخش هنری برنامه رنگ زندگی از شبکه قزوین.
کوله پشتی _ خانم قمری (2)
07':31''
70807 0
کوله پشتی _ خانم قمری (2)
کانال :
ادامه آموزش دوخت کوله پشتی با حضور خانم قمری در بخش هنری برنامه رنگ زندگی از شبکه قزوین.
کوله پشتی_خانم قمری(1)
08':58''
18453 0
کوله پشتی_خانم قمری(1)
کانال :
آموزش دوخت کوله پشتی با حضور خانم قمری در بخش هنری برنامه رنگ زندگی از شبکه قزوین.
تغییر دادن شال و روسریهای ساده (2)
06':01''
8611 0
تغییر دادن شال و روسریهای ساده (2)
کانال :
آموزش تغییر دادن شال و روسریهای ساده با حضور خانم قمری در بخش هنری برنامه رنگ زندگی از شبکه قزوین.
تغییر دادن شال و روسریهای ساده (1)
05':56''
4861 0
تغییر دادن شال و روسریهای ساده (1)
کانال :
آموزش تغییر دادن شال و روسریهای ساده با حضور خانم قمری در بخش هنری برنامه رنگ زندگی از شبکه قزوین.
روسری سه گوش
05':19''
15534 0
روسری سه گوش
کانال :
آموزش تبدیل روسری های قدیمی به روسری سه گوش با حضور خانم قمری در بخش هنری برنامه رنگ زندگی از شبکه قزوین.
کیف پارچه ای دو رویه
07':51''
43134 0
کیف پارچه ای دو رویه
کانال :
آموزش دوخت کیف پارچه ای دو رویه با حضور خانم قمری در بخش هنری برنامه رنگ زندگی از شبکه قزوین.
کیف پارچه ای (2) _ خانم قمری
06':39''
109488 0
کیف پارچه ای (2) _ خانم قمری
کانال :
ادامه آموزش دوخت کیف پارچه ای با حضور خانم قمری در بخش هنری برنامه رنگ زندگی از شبکه قزوین.
کیف پارچه ای (1) _ خانم قمری
07':17''
98746 0
کیف پارچه ای (1) _ خانم قمری
کانال :
آموزش دوخت کیف پارچه ای با حضور خانم قمری در بخش هنری برنامه رنگ زندگی از شبکه قزوین.
گلدان گلهای توری
05':50''
16550 0
گلدان گلهای توری
کانال :
آموزش گلدان گلهای توری با حضور خانم قمری در بخش هنری برنامه رنگ زندگی از شبکه قزوین.
تابلوی گلهای چرم اکلیلی _ 2
07':58''
10115 0
تابلوی گلهای چرم اکلیلی _ 2
کانال :
ادامه آموزش تابلوی گلهای چرم اکلیلی با حضور خانم قمری در بخش هنری برنامه رنگ زندگی از شبکه قزوین.
تابلوی گلهای چرم اکلیلی _ 1
07':03''
14976 0
تابلوی گلهای چرم اکلیلی _ 1
کانال :
آموزش تابلوی گلهای چرم اکلیلی با حضور خانم قمری در بخش هنری برنامه رنگ زندگی از شبکه قزوین.
تابلوی گلهای توری
06':19''
13824 0
تابلوی گلهای توری
کانال :
آموزش تابلوی گلهای توری با حضور خانم قمری در بخش هنری برنامه رنگ زندگی از شبکه قزوین.
گل رز توری
05':10''
24523 0
گل رز توری
کانال :
آموزش تهیه گل رز توری با حضور خانم قمری در بخش هنری برنامه رنگ زندگی از شبکه قزوین.
گل رز نمدی
06':21''
31391 0
گل رز نمدی
کانال :
آموزش گل رز نمدی با حضور خانم قمری در بخش هنری برنامه رنگ زندگی از شبکه قزوین.
تکنیک هویه کاری
05':58''
107091 0
تکنیک هویه کاری
کانال :
آموزش تکنیک هویه کاری با حضور خانم قمری در بخش هنری برنامه رنگ زندگی از شبکه قزوین.
زیر بشقاب و زیر لیوانی
06':54''
14387 0
زیر بشقاب و زیر لیوانی
کانال :
آموزش تهیه زیر بشقاب و زیر لیوانی با حضور خانم قمری در بخش هنری برنامه رنگ زندگی از شبکه قزوین.
جا قاشقی با وسایل بازیافتی
07':10''
23633 0
جا قاشقی با وسایل بازیافتی
کانال :
آموزش جا قاشقی با وسایل بازیافتی با حضور خانم قمری در بخش هنری برنامه رنگ زندگی از شبکه قزوین.
کیف پارچه ای _ 2
08':26''
14838 0
کیف پارچه ای _ 2
کانال :
آموزش دوخت کیف پارچه ای با حضور خانم قمری در بخش هنری برنامه رنگ زندگی از شبکه قزوین.
کیف پارچه ای _ 1
05':51''
31473 0
کیف پارچه ای _ 1
کانال :
آموزش دوخت کیف پارچه ای با حضور خانم قمری در بخش هنری برنامه رنگ زندگی از شبکه قزوین.
کیف جین_ خانم قمری ( 2 )
07':54''
28874 0
کیف جین_ خانم قمری ( 2 )
کانال :
آموزش دوخت کیف جین با حضور خانم قمری در بخش هنری برنامه رنگ زندگی از شبکه قزوین.
کیف جین_ خانم قمری ( 1 )
07':27''
28749 0
کیف جین_ خانم قمری ( 1 )
کانال :
آموزش دوخت کیف جین با حضور خانم قمری در بخش هنری برنامه رنگ زندگی از شبکه قزوین.