خانم فصیح مطلب

جستجو

خانم فصیح مطلب

ترتیب نمایش
پر بینندهپر امتیازجدیدترین
روزها
امروزهفته اخیرماه اخیرسال اخیرهمه روزها
تزیین ساق دست با پولک و منجوق | خانم فصیح مطلب
11':51''
11346 0
تزیین ساق دست با پولک و منجوق | خانم فصیح مطلب
کانال :
آموزش تزیین ساق دست با پولک و منجوق توسط خانم فصیح مطلب در بخش هنری برنامه به خانه بر می گردیم شبکه پنج سیما تاریخ 99/4/24
سرمه دوزی تزئینی | خانم فصیح مطلب
13':09''
7535 0
سرمه دوزی تزئینی | خانم فصیح مطلب
کانال :
آموزش سرمه دوزی تزئینی توسط خانم فصیح مطلب در بخش هنری برنامه به خانه بر می گردیم شبکه پنج سیما تاریخ 99/4/9
تزیین با روبان
09':04''
34858 0
تزیین با روبان
کانال :
آموزش تزیین با روبان توسط خانم فصیح مطلب در بخش آشپزی برنامه به خانه بر میگردیم شبکه پنج سیما .
سرمه دوزی | طرح علی ولی الله | بخش دوم
13':57''
9931 0
سرمه دوزی | طرح علی ولی الله | بخش دوم
کانال :
ادامه آموزش سرمه دوزی طرح علی ولی الله توسط خانم فصیح مطلب در بخش هنری برنامه به خانه بر میگردیم شبکه پنج سیما .
سرمه دوزی | طرح علی ولی الله | بخش اول
09':47''
7853 0
سرمه دوزی | طرح علی ولی الله | بخش اول
کانال :
آموزش سرمه دوزی طرح علی ولی الله توسط خانم فصیح مطلب در بخش هنری برنامه به خانه بر میگردیم شبکه پنج سیما .
گل سازی با سرمه
09':59''
8377 0
گل سازی با سرمه
کانال :
آموزش گل سازی با سرمه توسط خانم فصیح مطلب در بخش هنری برنامه به خانه بر میگردیم شبکه پنج سیما .
روبان دوزی روی سبد
07':48''
12953 0
روبان دوزی روی سبد
کانال :
آموزش روبان دوزی روی سبد توسط خانم فصیح مطلب در بخش هنری برنامه به خانه بر می گردیم شبکه پنج سیما .
تزیین سفره هفت سین
11':41''
26757 0
تزیین سفره هفت سین
کانال :
آموزش تزیین سفره هفت سین توسط خانم فصیح مطلب در بخش هنری برنامه به خانه بر می گردیم شبکه پنج سیما .
ادامه آموزش بافت پتو
11':16''
52027 0
ادامه آموزش بافت پتو
کانال :
ادامه آموزش بافت پتو توسط خانم فصیح مطلب در بخش هنری برنامه به خانه بر می گردیم شبکه پنج سیما .
بافت پتو نوزاد
10':15''
9185 0
بافت پتو نوزاد
کانال :
ادامه آموزش بافت پتو نوزاد توسط خانم فصیح مطلب در بخش هنری برنامه به خانه بر می گردیم شبکه پنج سیما .
آموزش مقدماتی بافت پتو نوزاد
09':05''
62889 0
آموزش مقدماتی بافت پتو نوزاد
کانال :
آموزش مقدماتی بافت پتو نوزاد توسط خانم فصیح مطلب در بخش هنری برنامه به خانه بر می گردیم شبکه پنج سیما .
آموزش مقدماتی بافت پتو
17':03''
78031 0
آموزش مقدماتی بافت پتو
کانال :
آموزش مقدماتی بافت پتو توسط خانم فصیح مطلب در بخش هنری برنامه به خانه بر می گردیم شبکه پنج سیما .
ادامه تزیین لباس با سرمه و ملیله و روبان
11':47''
26274 0
ادامه تزیین لباس با سرمه و ملیله و روبان
کانال :
ادامه تزیین لباس با سرمه و ملیله و روبان در بخش هنری برنامه به خانه برمیگردیم شبکه پنج سیما .
تزیین لباس با سرمه و ملیله و روبان
10':09''
17744 0
تزیین لباس با سرمه و ملیله و روبان
کانال :
تزیین لباس با سرمه و ملیله و روبان توسط خانم فصیح مطلب در بخش هنری برنامه به خانه برمیگردیم شبکه پنج سیما .
دوخت سرویس آشپزخانه
06':44''
286742 0
دوخت سرویس آشپزخانه
کانال :
آموزش شماره دوزی دوخت سرویس آشپزخانه توسط خانم فصیح مطلب در بخش هنری برنامه به خانه بر می گردیم شبکه پنج سیما .
تزیین باکس
09':23''
4970 0
تزیین باکس
کانال :
آموزش تزیین باکس توسط خانم فصیح مطلب در بخش هنری برنامه به خانه بر می گردیم شبکه پنج سیما .
ترکیب روبان و منجوق دوزی
06':55''
45117 0
ترکیب روبان و منجوق دوزی
کانال :
آموزش ترکیب روبان و منجوق دوزی توسط خانم فصیح مطلب در بخش هنری برنامه به خانه بر می گردیم شبکه پنج سیما.
روبان دوزی ترکیبی با منجوق
19':38''
22030 0
روبان دوزی ترکیبی با منجوق
کانال :
آموزش روبان دوزی ترکیبی با منجوق توسط خانم فصیح مطلب در بخش هنری برنامه به خانه بر می گردیم شبکه پنج سیما.
گلدوزی گل رز
08':32''
20281 0
گلدوزی گل رز
کانال :
آموزش گلدوزی گل رز توسط خانم فصیح مطلب در بخش هنری برنامه به خانه بر می گردیم شبکه پنج سیما
گلدوزی گل رز
08':32''
18876 0
گلدوزی گل رز
کانال :
آموزش گلدوزی گل رز توسط خانم فصیح مطلب در بخش هنری برنامه به خانه بر می گردیم شبکه پنج سیما
گلدوزی انار
10':59''
6843 0
گلدوزی انار
کانال :
گلدوزی انار و پولک با ترکیب سرمه و پولک توسط خانم فصیح مطلب در بخش هنری برنامه به خانه بر می گردیم شبکه پنج سیما
تکنیک های گلدوزی
08':17''
5343 0
تکنیک های گلدوزی
کانال :
آموزش تکنیک های گلدوزی توسط خانم فصیح مطلب در بخش هنری برنامه به خانه بر می گردیم شبکه پنج سیما
گلدوزی
12':11''
5800 0
گلدوزی
کانال :
آموزش گلدوزی توسط خانم فصیح مطلب در بخش هنری برنامه به خانه بر می گردیم شبکه پنج سیما
سرمه دوزی پیچ
14':11''
10960 0
سرمه دوزی پیچ
کانال :
آموزش سرمه دوزی پیچ توسط خانم فصیح مطلب در بخش هنری برنامه به خانه بر می گردیم شبکه پنج سیما
ساخت کارگاه
06':53''
24844 0
ساخت کارگاه
کانال :
آموزش ساخت کارگاه توسط خانم فصیح مطلب در بخش هنری برنامه به خانه برمی گردیم از شبکه پنج
شبکه دوزی
13':58''
11479 0
شبکه دوزی
کانال :
آموزش شبکه دوزی یا لانه زنبوری توسط خانم فصیح مطلب در بخش هنری برنامه به خانه برمی گردیم از شبکه پنج
ساقه دوزی به روش پیچ
08':59''
20641 0
ساقه دوزی به روش پیچ
کانال :
آموزش ساقه دوزی به روش پیچ توسط خانم فصیح مطلب در بخش هنری برنامه به خانه برمی گردیم از شبکه پنج
ترکیب سرمه دوزی و روبان دوزی و ملیله شکسته (2)
09':22''
39099 0
ترکیب سرمه دوزی و روبان دوزی و ملیله شکسته (2)
کانال :
قسمت دوم آموزش ترکیب سرمه دوزی و روبان دوزی و ملیله شکسته توسط خانم فصیح مطلب در بخش هنری برنامه به خانه برمی گردیم از شبکه پنج
ترکیب سرمه دوزی و روبان دوزی و ملیله شکسته (1)
11':12''
23943 0
ترکیب سرمه دوزی و روبان دوزی و ملیله شکسته (1)
کانال :
قسمت اول آموزش ترکیب سرمه دوزی و روبان دوزی و ملیله شکسته توسط خانم فصیح مطلب در بخش هنری برنامه به خانه برمی گردیم از شبکه پنج
سرمه دوزی - خانم فصیح مطلب
10':08''
19370 0
سرمه دوزی - خانم فصیح مطلب
کانال :
آموزش سرمه دوزی توسط خانم قصیح مطلب در بخش هنری برنامه به خانه برمی گردیم از شبکه پنج