خانم شریعتی

جستجو

خانم شریعتی

ترتیب نمایش
پر بینندهپر امتیازجدیدترین
روزها
امروزهفته اخیرماه اخیرسال اخیرهمه روزها
شکوفه های کریستالی
13':43''
93163 0
شکوفه های کریستالی
کانال :
آموزش ساخت شکوفه های کریستالی توسط خانم شریعتی در بخش هنری برنامه کاشانه مهر از شبکه فارس
تاج عروس 2
13':47''
38957 0
تاج عروس 2
کانال :
قسمت دوم ساخت تاج عروس توسط خانم شریعتی در بخش هنری برنامه کاشانه مهر از شبکه فارس
تاج عروس 1
15':59''
45136 0
تاج عروس 1
کانال :
قسمت اول ساخت تاج عروس توسط خانم شریعتی در بخش هنری برنامه کاشانه مهر از شبکه فارس
نقل و هدیه عروس
12':24''
38402 0
نقل و هدیه عروس
کانال :
آموزش ساخت نقل و هدیه عروس توسط خانم شریعتی در بخش هنری برنامه کاشانه مهر از شبکه فارس
تابلوی یونولیت (2)
11':09''
42229 0
تابلوی یونولیت (2)
کانال :
قسمت دوم آموزش تابلوی یونولیت برجسته با حضور خانم شریعتی در بخش هنری برنامه کاشانه مهر از شبکه فارس
تابلوی یونولیت (1)
10':26''
87625 0
تابلوی یونولیت (1)
کانال :
قسمت اول آموزش تابلوی یونولیت برجسته با حضور خانم شریعتی در بخش هنری برنامه کاشانه مهر از شبکه فارس
لاله واژگون ـ خانم شریعتی
11':10''
45914 0
لاله واژگون ـ خانم شریعتی
کانال :
آموزش ساخت گل لاله واژگون کریستالی در بخش هنری برنامه کاشانه مهر از شبکه فارس
گل ارکیده پا اردکی
11':15''
31700 0
گل ارکیده پا اردکی
کانال :
آموزش ساخت گل ارکیده کریستالی در بخش هنری برنامه کاشانه مهر از شبکه فارس
شقایق وحشی با روبان تیتانیوم
14':35''
14728 0
شقایق وحشی با روبان تیتانیوم
کانال :
آموزش ساخت گل شقایق وحشی با روبان تیتانیوم توسط خانم شریعتی در بخش هنری برنامه کاشانه مهر از شبکه فارس
گل رز با روبان تیتانیوم (2)
15':26''
29728 0
گل رز با روبان تیتانیوم (2)
کانال :
قسمت دوم آموزش ساخت گل رز با روبان تیتانیوم توسط خانم شریعتی در بخش هنری برنامه کاشانه مهر از شبکه فارس
گل رز با روبان تیتانیوم (1)
15':51''
10253 0
گل رز با روبان تیتانیوم (1)
کانال :
قسمت اول آموزش ساخت گل رز با روبان تیتانیوم توسط خانم شریعتی در بخش هنری برنامه کاشانه مهر از شبکه فارس
تابلو برجسته با پوستر(3)
11':52''
68334 0
تابلو برجسته با پوستر(3)
کانال :
تکمیل آموزش ساخت تابلو برجسته با پوستر توسط خانم شریعتی در بخش هنری برنامه کاشانه مهر از شبکه فارس
تابلو برجسته با پوستر (2)
13':09''
64811 0
تابلو برجسته با پوستر (2)
کانال :
ادامه آموزش ساخت تابلو برجسته با پوستر توسط خانم شریعتی در بخش هنری برنامه کاشانه مهر از شبکه فارس
تابلو برجسته با پوستر(1)
14':21''
49005 0
تابلو برجسته با پوستر(1)
کانال :
آموزش ساخت تابلو برجسته با پوستر توسط خانم شریعتی در بخش هنری برنامه کاشانه مهر از شبکه فارس
خمیر  عروسک سازی
13':39''
113073 0
خمیر عروسک سازی
کانال :
معرفی ابزار عروسک سازی توسط خانم شریعتی در بخش هنری برنامه کاشانه مهر از شبکه فارس
خرس خمیری 2
13':51''
30167 0
خرس خمیری 2
کانال :
قسمت دوم آموزش ساخت خرس خمیری توسط خانم شریعتی در بخش هنری برنامه کاشانه مهر از شبکه فارس
خرس خمیری 1
15':04''
25364 0
خرس خمیری 1
کانال :
قسمت اول آموزش ساخت خرس خمیری توسط خانم شریعتی در بخش هنری برنامه کاشانه مهر از شبکه فارس
عروسک خمیری
11':23''
21346 0
عروسک خمیری
کانال :
آموزش ساخت عروسک خمیری توسط خانم شریعتی در بخش هنری برنامه کاشانه مهر از شبکه فارس
گل مریم کریستالی
09':28''
88022 0
گل مریم کریستالی
کانال :
آموزش ساخت گل مریم کریستالی توسط خانم شریعتی در بخش هنری برنامه کاشانه مهر از شبکه فارس
گل کریستالی لیلیوم
10':28''
165022 0
گل کریستالی لیلیوم
کانال :
آموزش ساخت گل کریستالی لیلیوم توسط خانم شریعتی در بخش هنری برنامه کاشانه مهر از شبکه فارس
کریستال بافی- نیلوفر
10':00''
24522 0
کریستال بافی- نیلوفر
کانال :
آموزش گل نیلوفر در هنر کریستال بافی توسط خانم شریعتی در بخش هنری برنامه کاشانه مهر از شبکه فارس
سنجاقک کریستالی
12':47''
34968 0
سنجاقک کریستالی
کانال :
آموزش ساخت سنجاقک کریستالی توسط خانم شریعتی در بخش هنری برنامه کاشانه مهر از شبکه فارس
انگور کریستالی - خانم شریعتی
10':14''
195719 0
انگور کریستالی - خانم شریعتی
کانال :
آموزش ساخت انگور کریستالی توسط خانم شریعتی در بخش هنری برنامه کاشانه مهر از شبکه فارس
کلمبه کرمان
13':40''
14743 0
کلمبه کرمان
کانال :
طرز تهیه کلمبه کرمان توسط خانم فراحی در بخش آشپزی برنامه کاشانه مهر از شبکه فارس
شکوفه های کریستالی
10':03''
27614 0
شکوفه های کریستالی
کانال :
آموزش شکوفه های کریستالی توسط خانم شریعتی در بخش هنری برنامه کاشانه مهر از شبکه فارس
گل های وحشی کریستالی
13':38''
57524 0
گل های وحشی کریستالی
کانال :
آموزش گل وحشی کریستالی توسط خانم شریعتی در بخش هنری برنامه کاشانه مهر از شبکه فارس
روبان دوزی / گل لیلیوم
10':29''
11456 0
روبان دوزی / گل لیلیوم
کانال :
آموزش گل لیلیوم با روبان تیتانیوم توسط خانم شریعتی در برنامه کاشانه مهر از شبکه فارس
گل شقایق با روبان تیتانیوم
09':55''
25765 0
گل شقایق با روبان تیتانیوم
کانال :
آموزش گل شقایق با روبان تیتانیوم توسط خانم شریعتی در برنامه کاشانه مهر از شبکه فارس
گل رز با روبان تیتانیوم
12':44''
26524 0
گل رز با روبان تیتانیوم
کانال :
آموزش گل رز با روبان تیتانیوم توسط خانم شریعتی در بخش هنری برنامه کاشانه مهر از شبکه فارس
تاج عروس
10':35''
63211 0
تاج عروس
کانال :
آموزش تاج عروس توسط خانم شریعتی در بخش هنری برنامه کاشانه مهر از شبکه فارس