خانم شریعتی

جستجو

خانم شریعتی

ترتیب نمایش
پر بینندهپر امتیازجدیدترین
روزها
امروزهفته اخیرماه اخیرسال اخیرهمه روزها
انگور کریستالی - خانم شریعتی
10':14''
195774 0
انگور کریستالی - خانم شریعتی
کانال :
آموزش ساخت انگور کریستالی توسط خانم شریعتی در بخش هنری برنامه کاشانه مهر از شبکه فارس
رنگ آمیزی ظروف سفالی برای هفت سین
16':44''
169331 0
رنگ آمیزی ظروف سفالی برای هفت سین
کانال :
آموزش رنگ آمیزی ظروف سفالی برای هفت سین توسط خانم شریعتی در بخش هنری برنامه کاشانه مهر از شبکه فارس
گل رز کریستالی
15':57''
230384 0
گل رز کریستالی
کانال :
آموزش ساخت گل رز کریستالی توسط خانم شریعتی در بخش هنری برنامه کاشانه مهر از شبکه فارس
تابلوی یونولیت (1)
10':26''
87630 0
تابلوی یونولیت (1)
کانال :
قسمت اول آموزش تابلوی یونولیت برجسته با حضور خانم شریعتی در بخش هنری برنامه کاشانه مهر از شبکه فارس
خمیر  عروسک سازی
13':39''
113093 0
خمیر عروسک سازی
کانال :
معرفی ابزار عروسک سازی توسط خانم شریعتی در بخش هنری برنامه کاشانه مهر از شبکه فارس
تابلوی نقش برجسته (1)
11':45''
245480 0
تابلوی نقش برجسته (1)
کانال :
آموزش ساخت تابلوی نقش برجسته توسط خانم شریعتی در بخش هنری برنامه کاشانه مهر از شبکه فارس / قسمت اول
تاج عروس 1ـ خانم شریعتی
13':30''
80913 0
تاج عروس 1ـ خانم شریعتی
کانال :
آموزش گلهای سنگ کریستال با حضور خانم شریعتی در بخش هنری از برنامه کاشانه مهر از شبکه فارس
تاج عروس 2 ـ خانم شریعتی
13':41''
81880 0
تاج عروس 2 ـ خانم شریعتی
کانال :
ادامه آموزش گلهای سنگ کریستال برای تبدیل به تاج عروس با حضور خانم شریعتی در بخش هنری از برنامه کاشانه مهر از شبکه فارس
تابلوی سه بعدی _ خانم شریعتی
12':52''
107387 0
تابلوی سه بعدی _ خانم شریعتی
کانال :
آموزش ساخت تابلوی سه بعدی توسط خانم شریعتی در بخش هنری برنامه کاشانه مهر از شبکه فارس.
تزیین آینه
10':41''
53706 0
تزیین آینه
کانال :
تزیین آینه به صورت سنتی توسط خانم شریعتی در بخش هنری برنامه کاشانه مهر از شبکه فارس
تاج عروس 1
15':59''
45136 0
تاج عروس 1
کانال :
قسمت اول ساخت تاج عروس توسط خانم شریعتی در بخش هنری برنامه کاشانه مهر از شبکه فارس
درختچه جواهرات
10':10''
18961 0
درختچه جواهرات
کانال :
آموزش درختچه جواهرات توسط خانم شریعتی در بخش هنری برنامه کاشانه مهر از شبکه فارس
تاج عروس
10':35''
63211 0
تاج عروس
کانال :
آموزش تاج عروس توسط خانم شریعتی در بخش هنری برنامه کاشانه مهر از شبکه فارس
گل کریستالی لیلیوم
10':28''
165022 0
گل کریستالی لیلیوم
کانال :
آموزش ساخت گل کریستالی لیلیوم توسط خانم شریعتی در بخش هنری برنامه کاشانه مهر از شبکه فارس
گل رز با روبان تیتانیوم
12':44''
26524 0
گل رز با روبان تیتانیوم
کانال :
آموزش گل رز با روبان تیتانیوم توسط خانم شریعتی در بخش هنری برنامه کاشانه مهر از شبکه فارس
تابلو برجسته با پوستر(3)
11':52''
68334 0
تابلو برجسته با پوستر(3)
کانال :
تکمیل آموزش ساخت تابلو برجسته با پوستر توسط خانم شریعتی در بخش هنری برنامه کاشانه مهر از شبکه فارس
سنجاقک کریستالی
12':47''
34973 0
سنجاقک کریستالی
کانال :
آموزش ساخت سنجاقک کریستالی توسط خانم شریعتی در بخش هنری برنامه کاشانه مهر از شبکه فارس
درختچه کریستالی
08':11''
90155 0
درختچه کریستالی
کانال :
آموزش ساخت درختچه کریستالی توسط خانم شریعتی در بخش هنری برنامه کاشانه مهر از شبکه فارس
تابلو برجسته با پوستر (2)
13':09''
64811 0
تابلو برجسته با پوستر (2)
کانال :
ادامه آموزش ساخت تابلو برجسته با پوستر توسط خانم شریعتی در بخش هنری برنامه کاشانه مهر از شبکه فارس
تابلوی نقش برجسته (2)
13':06''
46238 0
تابلوی نقش برجسته (2)
کانال :
آموزش ساخت تابلوی نقش برجسته توسط خانم شریعتی در بخش هنری برنامه کاشانه مهر از شبکه فارس / قسمت دوم
تابلوی یونولیت (2)
11':09''
42234 0
تابلوی یونولیت (2)
کانال :
قسمت دوم آموزش تابلوی یونولیت برجسته با حضور خانم شریعتی در بخش هنری برنامه کاشانه مهر از شبکه فارس
تزیین تنگ ماهی
13':07''
41470 0
تزیین تنگ ماهی
کانال :
آموزش تزیین تنگ ماهی توسط خانم شریعتی در بخش هنری برنامه کاشانه مهر از شبکه فارس
ساخت پروانه با خمیر فرانز
08':51''
79701 0
ساخت پروانه با خمیر فرانز
کانال :
طرز تهیه خمیر فرانز و ساخت پروانه خمیری توسط خانم شریعتی در بخش هنری برنامه کاشانه مهر از شبکه فارس
لاله واژگون ـ خانم شریعتی
11':10''
45914 0
لاله واژگون ـ خانم شریعتی
کانال :
آموزش ساخت گل لاله واژگون کریستالی در بخش هنری برنامه کاشانه مهر از شبکه فارس
ملیله شیشه
09':53''
46223 0
ملیله شیشه
کانال :
آموزش هنر ملیله شیشه برای تزیین سفره هفت سین توسط خانم شریعتی در بخش هنری برنامه کاشانه مهر از شبکه فارس
تابلو برجسته با پوستر(1)
14':21''
49005 0
تابلو برجسته با پوستر(1)
کانال :
آموزش ساخت تابلو برجسته با پوستر توسط خانم شریعتی در بخش هنری برنامه کاشانه مهر از شبکه فارس
تاج عروس 2
13':47''
38957 0
تاج عروس 2
کانال :
قسمت دوم ساخت تاج عروس توسط خانم شریعتی در بخش هنری برنامه کاشانه مهر از شبکه فارس
گل های وحشی کریستالی
13':38''
57524 0
گل های وحشی کریستالی
کانال :
آموزش گل وحشی کریستالی توسط خانم شریعتی در بخش هنری برنامه کاشانه مهر از شبکه فارس
گل رز با روبان تیتانیوم
14':53''
24430 0
گل رز با روبان تیتانیوم
کانال :
آموزش ساخت گل رز با روبان تیتانیوم توسط خانم شریعتی در بخش هنری برنامه کاشانه مهر از شبکه فارس
عروسک خمیری
11':23''
21346 0
عروسک خمیری
کانال :
آموزش ساخت عروسک خمیری توسط خانم شریعتی در بخش هنری برنامه کاشانه مهر از شبکه فارس