خانم شریعتی

جستجو

خانم شریعتی

ترتیب نمایش
پر بینندهپر امتیازجدیدترین
روزها
امروزهفته اخیرماه اخیرسال اخیرهمه روزها
تابلوی نقش برجسته (1)
11':45''
245480 0
تابلوی نقش برجسته (1)
کانال :
آموزش ساخت تابلوی نقش برجسته توسط خانم شریعتی در بخش هنری برنامه کاشانه مهر از شبکه فارس / قسمت اول
گل رز کریستالی
15':57''
230384 0
گل رز کریستالی
کانال :
آموزش ساخت گل رز کریستالی توسط خانم شریعتی در بخش هنری برنامه کاشانه مهر از شبکه فارس
انگور کریستالی - خانم شریعتی
10':14''
195764 0
انگور کریستالی - خانم شریعتی
کانال :
آموزش ساخت انگور کریستالی توسط خانم شریعتی در بخش هنری برنامه کاشانه مهر از شبکه فارس
رنگ آمیزی ظروف سفالی برای هفت سین
16':44''
169331 0
رنگ آمیزی ظروف سفالی برای هفت سین
کانال :
آموزش رنگ آمیزی ظروف سفالی برای هفت سین توسط خانم شریعتی در بخش هنری برنامه کاشانه مهر از شبکه فارس
گل کریستالی لیلیوم
10':28''
165022 0
گل کریستالی لیلیوم
کانال :
آموزش ساخت گل کریستالی لیلیوم توسط خانم شریعتی در بخش هنری برنامه کاشانه مهر از شبکه فارس
آویزهای تزیینی
07':14''
150085 0
آویزهای تزیینی
کانال :
آموزش ساخت آویزهای تزیینی توسط خانم شریعتی در بخش هنری برنامه کاشانه مهر از شبکه فارس
خمیر  عروسک سازی
13':39''
113093 0
خمیر عروسک سازی
کانال :
معرفی ابزار عروسک سازی توسط خانم شریعتی در بخش هنری برنامه کاشانه مهر از شبکه فارس
تابلوی سه بعدی _ خانم شریعتی
12':52''
107387 0
تابلوی سه بعدی _ خانم شریعتی
کانال :
آموزش ساخت تابلوی سه بعدی توسط خانم شریعتی در بخش هنری برنامه کاشانه مهر از شبکه فارس.
شکوفه های کریستالی
13':43''
93163 0
شکوفه های کریستالی
کانال :
آموزش ساخت شکوفه های کریستالی توسط خانم شریعتی در بخش هنری برنامه کاشانه مهر از شبکه فارس
درختچه کریستالی
08':11''
90155 0
درختچه کریستالی
کانال :
آموزش ساخت درختچه کریستالی توسط خانم شریعتی در بخش هنری برنامه کاشانه مهر از شبکه فارس
گل مریم کریستالی
09':28''
88022 0
گل مریم کریستالی
کانال :
آموزش ساخت گل مریم کریستالی توسط خانم شریعتی در بخش هنری برنامه کاشانه مهر از شبکه فارس
تابلوی یونولیت (1)
10':26''
87630 0
تابلوی یونولیت (1)
کانال :
قسمت اول آموزش تابلوی یونولیت برجسته با حضور خانم شریعتی در بخش هنری برنامه کاشانه مهر از شبکه فارس
تاج عروس 2 ـ خانم شریعتی
13':41''
81880 0
تاج عروس 2 ـ خانم شریعتی
کانال :
ادامه آموزش گلهای سنگ کریستال برای تبدیل به تاج عروس با حضور خانم شریعتی در بخش هنری از برنامه کاشانه مهر از شبکه فارس
تاج عروس 1ـ خانم شریعتی
13':30''
80913 0
تاج عروس 1ـ خانم شریعتی
کانال :
آموزش گلهای سنگ کریستال با حضور خانم شریعتی در بخش هنری از برنامه کاشانه مهر از شبکه فارس
ساخت پروانه با خمیر فرانز
08':51''
79701 0
ساخت پروانه با خمیر فرانز
کانال :
طرز تهیه خمیر فرانز و ساخت پروانه خمیری توسط خانم شریعتی در بخش هنری برنامه کاشانه مهر از شبکه فارس
تابلو برجسته با پوستر(3)
11':52''
68334 0
تابلو برجسته با پوستر(3)
کانال :
تکمیل آموزش ساخت تابلو برجسته با پوستر توسط خانم شریعتی در بخش هنری برنامه کاشانه مهر از شبکه فارس
تابلو برجسته با پوستر (2)
13':09''
64811 0
تابلو برجسته با پوستر (2)
کانال :
ادامه آموزش ساخت تابلو برجسته با پوستر توسط خانم شریعتی در بخش هنری برنامه کاشانه مهر از شبکه فارس
تاج عروس
10':35''
63211 0
تاج عروس
کانال :
آموزش تاج عروس توسط خانم شریعتی در بخش هنری برنامه کاشانه مهر از شبکه فارس
خمیر جسو
03':36''
59780 0
خمیر جسو
کانال :
آموزش ساخت خمیر جسو برای تهیه خمیر فرانز توسط خانم شریعتی در بخش هنری برنامه کاشانه مهر از شبکه فارس
گل های وحشی کریستالی
13':38''
57524 0
گل های وحشی کریستالی
کانال :
آموزش گل وحشی کریستالی توسط خانم شریعتی در بخش هنری برنامه کاشانه مهر از شبکه فارس
تزیین آینه
10':41''
53706 0
تزیین آینه
کانال :
تزیین آینه به صورت سنتی توسط خانم شریعتی در بخش هنری برنامه کاشانه مهر از شبکه فارس
گل منجوقی _ 1
15':27''
49921 0
گل منجوقی _ 1
کانال :
بخش اول آموزش گلهای منجوقی توسط خانم شریعتی دربخش هنری برنامه کاشانه مهر از شبکه فارس
درختچه کریستال
07':53''
49245 0
درختچه کریستال
کانال :
آموزش ساخت درختچه کریستال توسط خانم شریعتی در بخش هنری برنامه کاشانه مهر از شبکه فارس
تابلو برجسته با پوستر(1)
14':21''
49005 0
تابلو برجسته با پوستر(1)
کانال :
آموزش ساخت تابلو برجسته با پوستر توسط خانم شریعتی در بخش هنری برنامه کاشانه مهر از شبکه فارس
ویترای روی آینه
08':41''
47935 0
ویترای روی آینه
کانال :
آموزش ویترای روی آینه توسط خانم شریعتی در بخش هنری برنامه کاشانه مهر از شبکه فارس
تابلوی نقش برجسته (2)
13':06''
46238 0
تابلوی نقش برجسته (2)
کانال :
آموزش ساخت تابلوی نقش برجسته توسط خانم شریعتی در بخش هنری برنامه کاشانه مهر از شبکه فارس / قسمت دوم
ملیله شیشه
09':53''
46223 0
ملیله شیشه
کانال :
آموزش هنر ملیله شیشه برای تزیین سفره هفت سین توسط خانم شریعتی در بخش هنری برنامه کاشانه مهر از شبکه فارس
لاله واژگون ـ خانم شریعتی
11':10''
45914 0
لاله واژگون ـ خانم شریعتی
کانال :
آموزش ساخت گل لاله واژگون کریستالی در بخش هنری برنامه کاشانه مهر از شبکه فارس
تاج عروس 1
15':59''
45136 0
تاج عروس 1
کانال :
قسمت اول ساخت تاج عروس توسط خانم شریعتی در بخش هنری برنامه کاشانه مهر از شبکه فارس
گل نرگس
11':08''
43268 0
گل نرگس
کانال :
آموزش ساخت گل نرگس با منجوق توسط خانم شریعتی در بخش هنری برنامه کاشانه مهر از شبکه فارس