خانم شریعتی

جستجو

خانم شریعتی

ترتیب نمایش
پر بینندهپر امتیازجدیدترین
روزها
امروزهفته اخیرماه اخیرسال اخیرهمه روزها
تاج عروس _ خانم شریعتی
10':11''
33441 0
تاج عروس _ خانم شریعتی
کانال :
آموزش تاج عروس با سنگ های تزئینی و خمیر سیلکونی با حضور خانم شریعتی در بخش هنری برنامه کاشانه مهر از شبکه فارس
فرانز پروانه (3)
10':13''
20457 0
فرانز پروانه (3)
کانال :
قسمت سوم آموزش ساخت پروانه با خمیر فرانز توسط خانم شریعتی در بخش هنری برنامه کاشانه مهر از شبکه فارس
فرانز پروانه (2)
08':48''
18595 0
فرانز پروانه (2)
کانال :
قسمت دوم آموزش ساخت پروانه با خمیر فرانز توسط خانم شریعتی در بخش هنری برنامه کاشانه مهر از شبکه فارس
فرانز پروانه (1)
05':03''
19008 0
فرانز پروانه (1)
کانال :
قسمت اول آموزش ساخت پروانه با خمیر فرانز توسط خانم شریعتی در بخش هنری برنامه کاشانه مهر از شبکه فارس
خمیر جسو
03':36''
59780 0
خمیر جسو
کانال :
آموزش ساخت خمیر جسو برای تهیه خمیر فرانز توسط خانم شریعتی در بخش هنری برنامه کاشانه مهر از شبکه فارس
پتینه روی جعبه
07':09''
13445 0
پتینه روی جعبه
کانال :
آموزش ساخت پتینه روی جعبه توسط خانم شریعتی در بخش هنری برنامه کاشانه مهر از شبکه فارس
گل رز با نوار تیتانیوم
09':32''
11062 0
گل رز با نوار تیتانیوم
کانال :
آموزش ساخت گل رز با نوار تیتانیوم توسط خانم شریعتی در بخش هنری برنامه کاشانه مهر از شبکه فارس
ویترای روی آینه
08':41''
47935 0
ویترای روی آینه
کانال :
آموزش ویترای روی آینه توسط خانم شریعتی در بخش هنری برنامه کاشانه مهر از شبکه فارس
جای دستمال آشپزخانه
08':15''
25733 0
جای دستمال آشپزخانه
کانال :
آموزش ساخت جای دستمال آشپزخانه توسط خانم شریعتی در بخش هنری برنامه کاشانه مهر از شبکه فارس
نما آینه (2)
10':39''
19103 0
نما آینه (2)
کانال :
قسمت دوم آموزش نما آینه توسط خانم شریعتی در بخش هنری برنامه کاشانه مهر از شبکه فارس
نما آینه (1)
09':30''
22454 0
نما آینه (1)
کانال :
قسمت اول آموزش نما آینه توسط خانم شریعتی در بخش هنری برنامه کاشانه مهر از شبکه فارس
تابلوی سه بعدی _ خانم شریعتی
12':52''
107387 0
تابلوی سه بعدی _ خانم شریعتی
کانال :
آموزش ساخت تابلوی سه بعدی توسط خانم شریعتی در بخش هنری برنامه کاشانه مهر از شبکه فارس.
تابلوی سه بعدی
12':20''
38157 0
تابلوی سه بعدی
کانال :
آموزش ساخت تابلوی سه بعدی توسط خانم شریعتی در بخش هنری برنامه کاشانه مهر از شبکه فارس
ساخت پروانه با خمیر فرانز
08':51''
79701 0
ساخت پروانه با خمیر فرانز
کانال :
طرز تهیه خمیر فرانز و ساخت پروانه خمیری توسط خانم شریعتی در بخش هنری برنامه کاشانه مهر از شبکه فارس
درختچه کریستالی
08':11''
90155 0
درختچه کریستالی
کانال :
آموزش ساخت درختچه کریستالی توسط خانم شریعتی در بخش هنری برنامه کاشانه مهر از شبکه فارس
درختچه کریستال
07':53''
49245 0
درختچه کریستال
کانال :
آموزش ساخت درختچه کریستال توسط خانم شریعتی در بخش هنری برنامه کاشانه مهر از شبکه فارس
تابلوی نقش برجسته (2)
13':06''
46238 0
تابلوی نقش برجسته (2)
کانال :
آموزش ساخت تابلوی نقش برجسته توسط خانم شریعتی در بخش هنری برنامه کاشانه مهر از شبکه فارس / قسمت دوم
تابلوی نقش برجسته (1)
11':45''
245480 0
تابلوی نقش برجسته (1)
کانال :
آموزش ساخت تابلوی نقش برجسته توسط خانم شریعتی در بخش هنری برنامه کاشانه مهر از شبکه فارس / قسمت اول
گل نرگس
11':08''
43268 0
گل نرگس
کانال :
آموزش ساخت گل نرگس با منجوق توسط خانم شریعتی در بخش هنری برنامه کاشانه مهر از شبکه فارس
گل ادریس
11':44''
17114 0
گل ادریس
کانال :
آموزش ساخت گل ادریس در هنر منجوق دوزی توسط خانم شریعتی در بخش هنری برنامه کاشانه مهر از شبکه فارس
گل منجوقی _ 2
10':14''
43031 0
گل منجوقی _ 2
کانال :
بخش دوم آموزش گلهای منجوقی توسط خانم شریعتی دربخش هنری برنامه کاشانه مهر از شبکه فارس
گل منجوقی _ 1
15':27''
49921 0
گل منجوقی _ 1
کانال :
بخش اول آموزش گلهای منجوقی توسط خانم شریعتی دربخش هنری برنامه کاشانه مهر از شبکه فارس
تزیین آینه
11':24''
32417 0
تزیین آینه
کانال :
تزیین آینه توسط خانم شریعتی در بخش هنری برنامه کاشانه مهر از شبکه فارس
آویزهای تزیینی
07':14''
150085 0
آویزهای تزیینی
کانال :
آموزش ساخت آویزهای تزیینی توسط خانم شریعتی در بخش هنری برنامه کاشانه مهر از شبکه فارس
تزیین تنگ ماهی
13':07''
41470 0
تزیین تنگ ماهی
کانال :
آموزش تزیین تنگ ماهی توسط خانم شریعتی در بخش هنری برنامه کاشانه مهر از شبکه فارس
گل رز با روبان تیتانیوم
14':53''
24430 0
گل رز با روبان تیتانیوم
کانال :
آموزش ساخت گل رز با روبان تیتانیوم توسط خانم شریعتی در بخش هنری برنامه کاشانه مهر از شبکه فارس
ملیله شیشه
09':53''
46223 0
ملیله شیشه
کانال :
آموزش هنر ملیله شیشه برای تزیین سفره هفت سین توسط خانم شریعتی در بخش هنری برنامه کاشانه مهر از شبکه فارس
رنگ آمیزی ظروف سفالی برای هفت سین
16':44''
169331 0
رنگ آمیزی ظروف سفالی برای هفت سین
کانال :
آموزش رنگ آمیزی ظروف سفالی برای هفت سین توسط خانم شریعتی در بخش هنری برنامه کاشانه مهر از شبکه فارس
گل آفتابگردان
15':49''
32805 0
گل آفتابگردان
کانال :
آموزش ساخت گل آفتابگردان توسط خانم شریعتی در بخش هنری برنامه کاشانه مهر از شبکه فارس
گل رز کریستالی
15':57''
230384 0
گل رز کریستالی
کانال :
آموزش ساخت گل رز کریستالی توسط خانم شریعتی در بخش هنری برنامه کاشانه مهر از شبکه فارس