خانم سیدی

جستجو

خانم سیدی

ترتیب نمایش
پر بینندهپر امتیازجدیدترین
روزها
امروزهفته اخیرماه اخیرسال اخیرهمه روزها
سوزن دوزی | خانم سیدی
12':41''
2881 0
سوزن دوزی | خانم سیدی
کانال :
ادامه آموزش سوزن دوزی توسط خانم سیدی در بخش هنری برنامه به خانه بر می گردیم شبکه پنج سیما تاریخ 99/7/15
آموزش سوزن دوزی (کمه دوزی) | خانم سیدی
11':18''
2251 0
آموزش سوزن دوزی (کمه دوزی) | خانم سیدی
کانال :
آموزش سوزن دوزی توسط خانم سیدی در بخش هنری برنامه به خانه بر می گردیم شبکه پنج سیما تاریخ 99/6/17
آموزش سوزن دوزی (کمه دوزی) | خانم سیدی
12':33''
1686 0
آموزش سوزن دوزی (کمه دوزی) | خانم سیدی
کانال :
آموزش سوزن دوزی (کمه دوزی) توسط خانم سیدی در بخش هنری برنامه به خانه بر می گردیم شبکه پنج سیما تاریخ 99/6/3
پتک دوزی
09':11''
110406 0
پتک دوزی
کانال :
آموزش پته دوزی دوخت پتک توسط خانم سیدی در بخش هنری برنامه به خانه بر می گردیم شبکه پنج سیما
پته دوزی | متن دوزی
08':00''
50996 0
پته دوزی | متن دوزی
کانال :
آموزش پته دوزی متن دوزی توسط خانم سیدی در بخش هنری برنامه به خانه بر می گردیم شبکه پنج سیما
هفت سین سوزن دوزی
09':35''
7919 0
هفت سین سوزن دوزی
کانال :
آموزش هفت سین سوزن دوزی - فاطمه سیدی در برنامه خانه مهر ، شبکه جهانی جام جم ، تاریخ پخش : 20 اسفند 97
پته دوزی | دوخت پتک
13':22''
73338 0
پته دوزی | دوخت پتک
کانال :
دوخت پتک در پته دوزی توسط خانم سیدی در برنامه به خانه بر می گردیم شبکه پنج سیما
دوخت در پته دوزی
08':18''
29193 0
دوخت در پته دوزی
کانال :
دوخت در پته دوزی توسط خانم سیدی در برنامه به خانه بر می گردیم شبکه پنج سیما
چاپ روی پته
06':22''
6948 0
چاپ روی پته
کانال :
چاپ روی پته توسط خانم سیدی در برنامه به خانه بر می گردیم شبکه پنج سیما
سوزن دوزی
08':21''
39275 0
سوزن دوزی
کانال :
برنامه خانه مهر، شبکه جهانی جام جم، موضوع: سوزن دوزی کارشناس: فاطمه سیدی (کارشناس هنری) ، تاریخ پخش: 970928
دوخت های مقدماتی-کوک و شلال
07':28''
21872 0
دوخت های مقدماتی-کوک و شلال
کانال :
برنامه خانه مهر، شبکه جهانی جام جم، موضوع: دوخت های مقدماتی-کوک و شلال کارشناس: فاطمه سیدی (کارشناس هنری) ، تاریخ پخش: 970902 ،
سوزن دوزی سریع
07':01''
5332 0
سوزن دوزی سریع
کانال :
برنامه خانه مهر، شبکه جهانی جام جم، موضوع: سوزن دوزی سریع کارشناس: فاطمه سیدی (کارشناس هنری) ، تاریخ پخش: 970723
آموزش دوخت های مقدماتی کوک و شلال
14':08''
23258 0
آموزش دوخت های مقدماتی کوک و شلال
کانال :
برنامه خانه مهر، شبکه جهانی جام جم، موضوع: دوخت های مقدماتی کوک و شلال کارشناس: فاطمه سیدی (کارشناس هنری) ، تاریخ پخش: 970605 ،
آموزش کوک و شلال
11':23''
13116 0
آموزش کوک و شلال
کانال :
برنامه خانه مهر، شبکه جهانی جام جم، موضوع: آموزش کوک و شلال کارشناس: فاطمه سیدی (کارشناس هنری) ، تاریخ پخش: 970522 ،
پته دوزی
06':55''
6785 0
پته دوزی
کانال :
آموزش پته دوزی توسط خانم سیدی در بخش هنری برنامه به خانه بر می گردیم شبکه پنج سیما
پته دوزی
10':14''
4708 0
پته دوزی
کانال :
آموزش پته دوزی توسط خانم سیدی در بخش هنری برنامه به خانه بر می گردیم شبکه پنج سیما
نم نم دوزی قزوین
11':45''
15132 0
نم نم دوزی قزوین
کانال :
برنامه خانه مهر، شبکه جهانی جام جم، موضوع: نم نم دوزی قزوین کارشناس: فاطمه سیدی (کارشناس هنری) ، تاریخ پخش: 970217
گل لک
13':05''
6862 0
گل لک
کانال :
آموزش هنری پته دوزی گل لک توسط خانم فاطمه سیدی در بخش هنری برنامه خانه مهر از شبکه جام جم
دانستنی هایی در مورد پته
13':38''
3670 0
دانستنی هایی در مورد پته
کانال :
آموزش هنری پته دوزی، دانستنی هایی در مورد پته دوزی و تاریخچه آن توسط سرکار خانم سیدی در بخش هنری برنامه خانه مهر از شبکه جام جم
نگینی دوزی
12':33''
96014 0
نگینی دوزی
کانال :
آموزش پته دوزی، نگینی دوزی در پته توسط خانم سیدی در برنامه خانه مهر از شبکه جام جم
متن دوزی در پته های بزرگ
06':37''
84438 0
متن دوزی در پته های بزرگ
کانال :
آموزش هنری پته دوزی، متن دوزی در پته های بزرگ توسط خانم سیدی در بخش هنری برنامه به خانه برمی گردیم از شبکه پنج سیما
دوخت حاشیه بزرگ - لانه زنبوری
11':01''
118536 0
دوخت حاشیه بزرگ - لانه زنبوری
کانال :
آموزش هنری پته دوزی متن دوزی، دوخت حاشیه بزرگ و لانه زنبوری توسط خانم سیدی در بخش هنری برنامه خانه مهر از شبکه جام جم
برگ دوزی - پته دوزی
12':54''
313059 0
برگ دوزی - پته دوزی
کانال :
آموزش هنری پته دوزی، برگ دوزی توسط خانم فاطمه سیدی در بخش هنری برنامه خانه مهر از شبکه جام جم
پته دوزی
12':37''
14156 0
پته دوزی
کانال :
آموزش پته دوزی توسط خانم سیدی در بخش هنری برنامه به خانه برمی گردیم از شبکه پنج
نوار اریب دوزی در پته
13':10''
16508 0
نوار اریب دوزی در پته
کانال :
آموزش هنری سوزن دوزی (پته دوزی)، دوخت نواراریب در پته توسط خانم سیدی در بخش هنری برنامه خانه مهر از شبکه جام جم
پته دوزی - رنگ آمیزی
09':12''
95249 0
پته دوزی - رنگ آمیزی
کانال :
آموزش تکنیک رنگ آمیزی در هنر پته دوزی توسط خانم سیدی در بخش هنری برنامه به خانه برمی گردیم از شبکه پنج
آسترکشی - پته دوزی
09':47''
55421 0
آسترکشی - پته دوزی
کانال :
آموزش آسترکشی در هنر پته دوزی توسط خانم سیدی در بخش هنری برنامه خانه مهر از شبکه جام جم
آسترکشی پته
08':07''
54054 0
آسترکشی پته
کانال :
آموزش هنری پته دوزی، آسترکشی پته توسط خانم سیدی در بخش هنری برنامه خانه مهر از شبکه جام جم
ساقه دوزی
07':23''
28901 0
ساقه دوزی
کانال :
آموزش ساقه دوزی در هنر پته دوزی توسط خانم سیدی در بخش هنری برنامه به خانه برمی گردیم از شبکه پنج
دوردوزی - پته دوزی 3
08':30''
26405 0
دوردوزی - پته دوزی 3
کانال :
آموزش هنری پته دوزی، دور دوزی توسط خانم سیدی در بخش هنری برنامه خانه مهر از شبکه جام جم