خانم داور پناه

جستجو

خانم داور پناه

ترتیب نمایش
پر بینندهپر امتیازجدیدترین
روزها
امروزهفته اخیرماه اخیرسال اخیرهمه روزها
نما کاشی (3)
19':17''
16686 0
نما کاشی (3)
کانال :
قسمت سوم آموزش نماکاشی توسط خانم داورپناه در بخش هنری برنامه کاشانه مهر از شبکه فارس
نما کاشی (2)
13':30''
11617 0
نما کاشی (2)
کانال :
قسمت دوم آموزش نماکاشی توسط خانم داورپناه در بخش هنری برنامه کاشانه مهر از شبکه فارس
نما کاشی (تهیه خمیر)
12':02''
38675 0
نما کاشی (تهیه خمیر)
کانال :
آموزش نما کاشی (تهیه خمیر) توسط خانم داورپناه در بخش هنری برنامه کاشانه مهر از شبکه فارس
نقاشی سیال (2)
15':02''
10157 0
نقاشی سیال (2)
کانال :
قسمت دوم آموزش نقاشی سیال توسط خانم داورپناه در بخش هنری برنامه کاشانه مهر از شبکه فارس
پتینه روی دیوار (2)
10':51''
28469 0
پتینه روی دیوار (2)
کانال :
قسمت دوم آموزش پتینه روی دیوار توسط خانم داورپناه در بخش هنری برنامه کاشانه مهر از شبکه فارس
پتینه روی دیوار
10':04''
23368 0
پتینه روی دیوار
کانال :
آموزش پتینه روی دیوار توسط خانم داورپناه در بخش هنری برنامه کاشانه مهر از شبکه فارس
نقاشی سیال (1)
15':51''
20824 0
نقاشی سیال (1)
کانال :
قسمت اول آموزش نقاشی سیال توسط خانم داورپناه در بخش هنری برنامه کاشانه مهر از شبکه فارس
دوخت برجسته
06':46''
31834 0
دوخت برجسته
کانال :
آموزش دوخت برجسته توسط خانم داورپناه در بخش هنری برنامه کاشانه مهر از شبکه فارس
زغره دوزی
08':43''
15279 0
زغره دوزی
کانال :
آموزش زغره دوزی توسط خانم داورپناه در بخش هنری برنامه کاشانه مهر از شبکه فارس
دوخت ذوالنار
12':09''
12213 0
دوخت ذوالنار
کانال :
آموزش دوخت ذوالنار توسط خانم داورپناه در بخش هنری برنامه کاشانه مهر از شبکه فارس
نکات اولیه برای سرمه دوزی
07':27''
15816 0
نکات اولیه برای سرمه دوزی
کانال :
آموزش نکات اولیه برای سرمه دوزی توسط خانم داورپناه در بخش هنری برنامه کاشانه مهر از شبکه فارس
سه مدل کیف
13':57''
16153 0
سه مدل کیف
کانال :
آموزش سه مدل کیف توسط خانم داورپناه در بخش هنری برنامه کاشانه مهر از شبکه فارس .
عثمان دوزی
10':33''
35218 0
عثمان دوزی
کانال :
آموزش عثمان دوزی توسط خانم داورپناه در بخش هنری برنامه کاشانه مهر از شبکه فارس
کیف چرم
09':18''
96704 0
کیف چرم
کانال :
آموزش دوخت کیف چرم توسط خانم داورپناه در بخش هنری برنامه کاشانه مهر از شبکه فارس
دستبند
08':26''
9512 0
دستبند
کانال :
آموزش ساخت دستبند توسط خانم داورپناه در بخش هنری برنامه کاشانه مهر از شبکه فارس
کیف نمدی دخترانه
09':21''
203727 0
کیف نمدی دخترانه
کانال :
آموزش دوخت کیف نمدی بچگانه توسط خانم داورپناه در بخش هنری برنامه کاشانه مهر از شبکه فارس
کیف چرم زنانه (2)
09':56''
21327 0
کیف چرم زنانه (2)
کانال :
قسمت دوم آموزش دوخت کیف چرم زنانه توسط خانم داورپناه در بخش هنری برنامه کاشانه مهر از شبکه فارس
کیف چرم زنانه (1)
08':45''
18172 0
کیف چرم زنانه (1)
کانال :
قسمت اول آموزش دوخت کیف چرم زنانه توسط خانم داورپناه در بخش هنری برنامه کاشانه مهر از شبکه فارس
کیف چرم (2)
08':39''
7334 0
کیف چرم (2)
کانال :
قسمت دوم آموزش دوخت کیف چرم توسط خانم داورپناه در بخش هنری برنامه کاشانه مهر از شبکه فارس
کیف چرم
10':29''
13928 0
کیف چرم
کانال :
آموزش دوخت کیف چرم توسط خانم داور پناه در بخش هنری برنامه کاشانه مهر از شبکه فارس
کیف دستی چرم مردانه
10':43''
28221 0
کیف دستی چرم مردانه
کانال :
آموزش دوخت کیف دستی چرم مردانه توسط خانم داورپناه در بخش هنری برنامه کاشانه مهر از شبکه فارس
دستبند
09':40''
9792 0
دستبند
کانال :
آموزش دستبند بندی توسط خانم داور پناه در بخش هنری برنامه کاشانه مهر از شبکه فارس .
کیف چرم (2)
10':05''
18694 0
کیف چرم (2)
کانال :
آموزش دوخت کیف چرم توسط خانم داورپناه در بخش هنری برنامه کاشانه مهر از شبکه فارس (قسمت دوم)
کیف چرم (1)
09':27''
21950 0
کیف چرم (1)
کانال :
آموزش دوخت کیف چرم توسط خانم داورپناه در بخش هنری برنامه کاشانه مهر از شبکه فارس (قسمت اول)
دستبند چرم
06':56''
8563 0
دستبند چرم
کانال :
آموزش ساخت دستبند چرم توسط خانم داور پناه در بخش هنری برنامه کاشانه مهر از شبکه فارس
هفت سین چرم
06':36''
11372 0
هفت سین چرم
کانال :
آموزش هفت سین چرم به شکل گل آفتابگردان توسط خانم داورپناه در بخش هنری برنامه کاشانه مهر از شبکه فارس
کیف دستی چرم
09':18''
68976 0
کیف دستی چرم
کانال :
آموزش دوخت کیف دستی چرم توسط خانم داورپناه در بخش هنری برنامه کاشانه مهر از شبکه فارس
کیف چرم (3)
10':22''
17553 0
کیف چرم (3)
کانال :
قسمت سوم آموزش ساخت کیف چرم توسط خانم داورپناه در بخش هنری برنامه کاشانه مهر از شبکه فارس
کیف چرم (2)
07':44''
19106 0
کیف چرم (2)
کانال :
قسمت دوم آموزش ساخت کیف چرم توسط خانم داورپناه در بخش هنری برنامه کاشانه مهر از شبکه فارس
کیف چرم (1)
10':35''
17451 0
کیف چرم (1)
کانال :
قسمت اول آموزش ساخت کیف چرم توسط خانم داورپناه در بخش هنری برنامه کاشانه مهر از شبکه فارس