خانم خوشبخت

جستجو

خانم خوشبخت

ترتیب نمایش
پر بینندهپر امتیازجدیدترین
روزها
امروزهفته اخیرماه اخیرسال اخیرهمه روزها
قیطان دوزی روی سرمه (1)
05':46''
27688 0
قیطان دوزی روی سرمه (1)
کانال :
آموزش قیطان دوزی روی سرمه با حضور خانم خوشبخت در بخش هنری برنامه به خانه بر می گردیم از شبکه پنج سیما
سرمه دوزی بقچه (1)
08':33''
8888 0
سرمه دوزی بقچه (1)
کانال :
آموزش سرمه دوزی بقچه با حضور خانم خوشبخت در بخش هنری برنامه خانه مهر از شبکه جام جم
سرمه دوزی (3) ـ خانم خوشبخت
07':43''
31291 0
سرمه دوزی (3) ـ خانم خوشبخت
کانال :
آموزش سرمه دوزی روی سجاده با حضور خانم خوشبخت مربی هنری در بخش هنری برنامه به خانه برمی گردیم از شبکه پنج
سرمه دوزی (2) ـ خانم خوشبخت
06':45''
24040 0
سرمه دوزی (2) ـ خانم خوشبخت
کانال :
ادامه آموزش سرمه دوزی روی جانماز با حضور خانم خوشبخت مربی هنری در بخش هنری برنامه به خانه برمی گردیم از شبکه پنج
سرمه دوزی (1) ـ خانم خوشبخت
18':36''
147556 0
سرمه دوزی (1) ـ خانم خوشبخت
کانال :
آموزش سرمه دوزی روی جانماز با حضور خانم خوشبخت مربی هنری در بخش هنری برنامه به خانه برمی گردیم از شبکه پنج
آماده سازی پارچه ترمه برای دوخت
10':08''
119807 0
آماده سازی پارچه ترمه برای دوخت
کانال :
آماده سازی پارچه ترمه و آسترکشی و با لایی چسب با حضور خانم خوشبخت مربی هنری در بخش هنری برنامه به خانه برمی گردیم از شبکه پنج
دایره دوزی
06':38''
18040 0
دایره دوزی
کانال :
آموزش دایره دوزی در هنر سرمه دوزی طرحی برای مرکز گل دوزی یا طرح های اسلیمی با حضور خانم خوشبخت در بخش هنری در برنامه به خانه بر می گردیم از شبکه پنج سیما
کیف پول (1) - خانم خوش صحبت
09':14''
179799 0
کیف پول (1) - خانم خوش صحبت
کانال :
آموزش یک مدل کیف پول ساده با حضورخانم خوش صحبت در بخش هنری در برنامه به خانه بر می گردیم از شبکه پنج سیما
دوخت زونار با سرمه تراش
10':02''
17101 0
دوخت زونار با سرمه تراش
کانال :
آموزش سرمه دوزی و دوخت زونار با سرمه تراش با حضور خانم خوشبخت در بخش هنری برنامه خانه مهر از شبکه جام جم
دوخت زونار ـ سرمه دوزی
08':19''
31345 0
دوخت زونار ـ سرمه دوزی
کانال :
آموزش دوخت زونار از هنر سرمه دوزی با حضور خانم خوشبخت در بخش هنری در برنامه به خانه بر می گردیم از شبکه پنج سیما
سرمه دوزی بته جقه
09':53''
41462 0
سرمه دوزی بته جقه
کانال :
ادامه دوخت سرمه دوزی طرح بته جقه قهر و آشتی با حضور خانم خوشبخت در بخش هنری برنامه خانه مهر از شبکه جام جم
سرمه دوزی ـ دوخت بته جقه
15':23''
44455 0
سرمه دوزی ـ دوخت بته جقه
کانال :
ادامه دوخت جقه در آموزش سرمه دوزی و خانم خوشبخت مربی هنری در بخش هنری برنامه خانه مهر از شبکه جام جم