خانم خوشبخت

جستجو

خانم خوشبخت

ترتیب نمایش
پر بینندهپر امتیازجدیدترین
روزها
امروزهفته اخیرماه اخیرسال اخیرهمه روزها
سرمه دوزی رانر جلو مبلی
10':01''
25008 0
سرمه دوزی رانر جلو مبلی
کانال :
آموزش سرمه دوزی رانر جلو مبلی با حضور خانم خوشبخت در هنری برنامه خانه مهر از شبکه جام جم
توری دوزی با سرمه بلرسان (2)
10':18''
26158 0
توری دوزی با سرمه بلرسان (2)
کانال :
ادامه آموزش دوخت توری دوزی با سرمه بلرسان و دوخت برگ با حضور خانم خوشبخت در بخش هنری برنامه خانه مهر از شبکه جام جم
توری دوزی با سرمه بلرسان (1)
07':57''
25119 0
توری دوزی با سرمه بلرسان (1)
کانال :
آموزش دوخت توری دوزی با سرمه بلرسان با حضور خانم خوشبخت در بخش هنری برنامه خانه مهر از شبکه جام جم
گلبرگ به شکل قلب
09':51''
13030 0
گلبرگ به شکل قلب
کانال :
آموزش دوخت گلبرگ به شکل قلب با سرمه توسط خانم خوشبخت در بخش هنری برنامه همیشه خونه از شبکه فارس
زقره خطی
08':17''
5473 0
زقره خطی
کانال :
آموزش سرمه دوزی زقره خطی با حضور خانم خوشبخت در بخش هنری برنامه خانه مهر از شبکه جام جم
گلبرگ تیز
09':05''
7473 0
گلبرگ تیز
کانال :
آموزش دوخت گلبرگ تیز و سرمه تراش توسط خانم خوشبخت در بخش هنری برنامه همیشه خونه از شبکه آموزش
دوخت گیسو و دوخت حلقه
08':46''
14049 0
دوخت گیسو و دوخت حلقه
کانال :
آموزش دوخت گیسو و دوخت حلقه توسط خانم خوشبخت در بخش هنری برنامه همیشه خونه از شبکه آموزش
دوخت ذوالنار (2)
01':52''
7211 0
دوخت ذوالنار (2)
کانال :
قسمت دوم آموزش دوخت ذوالنار توسط خانم خوشبخت در بخش هنری برنامه همیشه خونه از شبکه آموزش
زقره مدور (2)
08':20''
3353 0
زقره مدور (2)
کانال :
آموزش دوخت دایره در سرمه دوزی با حضور خانم خوشبخت در بخش هنری برنامه خانه مهر از شبکه جام جم
زقره مدور (1)
08':57''
3904 0
زقره مدور (1)
کانال :
آموزش دوخت زقره مدور در سرمه دوزی با حضور خانم خوشبخت در بخش هنری برنامه خانه مهر از شبکه جام جم
دوخت ذوالنار (1)
09':30''
5302 0
دوخت ذوالنار (1)
کانال :
قسمت اول آموزش دوخت ذوالنار توسط خانم خوشبخت در بخش هنری برنامه همیشه خونه از شبکه آموزش
سرمه دوزی 2
06':14''
3218 0
سرمه دوزی 2
کانال :
آموزش هنری ادامه کار سرمه دوزی جلسه قبل توسط خانم خوشبخت در بخش هنری برنامه به خانه برمی گردیم از شبکه پنج سیما
آموزش سرمه دوزی با حضور خانم خوشبخت
08':01''
16301 0
آموزش سرمه دوزی با حضور خانم خوشبخت
کانال :
آموزش سرمه دوزی با حضور خانم خوشبخت در بخش هنری برنامه به خانه بر میگردیم از شبکه پنج سیما
تکنیک قیطان دوزی
10':51''
23754 0
تکنیک قیطان دوزی
کانال :
آموزش تکنیک قیطان دوزی با حضور خانم خوشبخت در بخش هنری برنامه یه خانه برمی گردیم از شبکه پنج سیما
دوخت  پیچ _ خانم خوشبخت
09':42''
74653 0
دوخت پیچ _ خانم خوشبخت
کانال :
آموزش دوخت پیچ در سرمه دوزی با حضور خانم خوشبخت در بخش هنری برنامه به خانه برمی گردیم از شبکه پنج
دوخت گیسو _ خانم خوشبخت
06':37''
65375 0
دوخت گیسو _ خانم خوشبخت
کانال :
آموزش سرمه دوزی با دوخت گیسو با حضور خانم خوشبخت در بخش هنری برنامه به خانه بر می گردیم از شبکه پنج سیما
سرمه دوزی رومیزی (3)
10':01''
10724 0
سرمه دوزی رومیزی (3)
کانال :
ادامه آموزش سرمه دوزی روی یک مدل رومیزی رانل با گل های گرد و دایره با حضور خانم خوشبخت در بخش هنری برنامه خانه مهر از شبکه جام جم
سرمه دوزی رومیزی (3)
09':48''
13180 0
سرمه دوزی رومیزی (3)
کانال :
ادامه آموزش سرمه دوزی روی یک مدل رومیزی رانل با گل های گرد و دایره با حضور خانم خوشبخت در بخش هنری برنامه خانه مهر از شبکه جام جم
سرمه دوزی رومیزی (2)
09':33''
30423 0
سرمه دوزی رومیزی (2)
کانال :
ادامه آموزش سرمه دوزی روی یک مدل رومیزی رانل با گل های گرد و دایره با حضور خانم خوشبخت در بخش هنری برنامه خانه مهر از شبکه جام جم
دوردوزی بته جقه (3)_ تو پردوزی
09':51''
18521 0
دوردوزی بته جقه (3)_ تو پردوزی
کانال :
ادامه آموزش سرمه دوزی با توپر دوزی با سرمه تراش با حضور خانم خوشبخت در بخش هنری برنامه به خانه بر می گردیم از شبکه پنج سیما
سرمه دوزی رومیزی (1)
09':37''
20556 0
سرمه دوزی رومیزی (1)
کانال :
آموزش سرمه دوزی روی یک مدل رومیزی رانل با گل های گرد و دایره با حضور خانم خوشبخت در بخش هنری برنامه خانه مهر از شبکه جام جم
سرمه دوزی پارچه های پنلی (3)
09':58''
8798 0
سرمه دوزی پارچه های پنلی (3)
کانال :
ادامه آموزش سرمه دوزی روی پارچه های پنلی با حضور خانم خوشبخت در بخش هنری برنامه خانه مهر از شبکه جام جم
دوردوزی بته جقه (2)
09':45''
9583 0
دوردوزی بته جقه (2)
کانال :
ادامه آموزش سرمه دوزی با دور دوزی بته جقه با حضور خانم خوشبخت در بخش هنری برنامه به خانه بر می گردیم از شبکه پنج سیما
سرمه دوزی روی پارچه های پنلی (2)
09':31''
15538 0
سرمه دوزی روی پارچه های پنلی (2)
کانال :
آموزش سرمه دوزی روی پارچه های پنلی با حضور خانم خوشبخت در بخش هنری برنامه خانه مهر از شبکه جام جم
سرمه دوزی پارچه های پنلی (1)
10':08''
13468 0
سرمه دوزی پارچه های پنلی (1)
کانال :
آموزش سرمه دوزی روی پارچه های پنلی با حضور خانم خوشبخت در بخش هنری برنامه خانه مهر از شبکه جام جم
دوردوزی بته جقه (1)
09':35''
12608 0
دوردوزی بته جقه (1)
کانال :
آموزش سرمه دوزی با دور دوزی بته جقه با حضور خانم خوشبخت در بخش هنری برنامه به خانه بر می گردیم از شبکه پنج سیما
سرمه دوزی چقه
11':40''
25431 0
سرمه دوزی چقه
کانال :
آموزش انواع دوختهای سرمه روی چقه با حضور خانم خوشبخت در بخش هنری برنامه به خانه بر می گردیم از شبکه پنج سیما
قیطان دوزی روی سرمه (3)
11':50''
28652 0
قیطان دوزی روی سرمه (3)
کانال :
ادامه آموزش قیطان دوزی روی سرمه و کیسه های هدیه ترمه با حضور خانم خوشبخت در بخش هنری برنامه به خانه بر می گردیم از شبکه پنج سیما
سرمه دوزی بقچه (2)
08':12''
6976 0
سرمه دوزی بقچه (2)
کانال :
ادامه آموزش سرمه دوزی بقچه با حضور خانم خوشبخت در بخش هنری برنامه خانه مهر از شبکه جام جم
قیطان دوزی روی سرمه (2)
11':15''
17049 0
قیطان دوزی روی سرمه (2)
کانال :
ادامه آموزش قیطان دوزی روی سرمه با حضور خانم خوشبخت در بخش هنری برنامه به خانه بر می گردیم از شبکه پنج سیما