خانم خوشبخت

جستجو

خانم خوشبخت

ترتیب نمایش
پر بینندهپر امتیازجدیدترین
روزها
امروزهفته اخیرماه اخیرسال اخیرهمه روزها
کیف پول (1) - خانم خوش صحبت
09':14''
179789 0
کیف پول (1) - خانم خوش صحبت
کانال :
آموزش یک مدل کیف پول ساده با حضورخانم خوش صحبت در بخش هنری در برنامه به خانه بر می گردیم از شبکه پنج سیما
آماده سازی پارچه ترمه برای دوخت
10':08''
119807 0
آماده سازی پارچه ترمه برای دوخت
کانال :
آماده سازی پارچه ترمه و آسترکشی و با لایی چسب با حضور خانم خوشبخت مربی هنری در بخش هنری برنامه به خانه برمی گردیم از شبکه پنج
سرمه دوزی ـ دوخت بته جقه
15':23''
44455 0
سرمه دوزی ـ دوخت بته جقه
کانال :
ادامه دوخت جقه در آموزش سرمه دوزی و خانم خوشبخت مربی هنری در بخش هنری برنامه خانه مهر از شبکه جام جم
سرمه دوزی (1) ـ خانم خوشبخت
18':36''
147541 0
سرمه دوزی (1) ـ خانم خوشبخت
کانال :
آموزش سرمه دوزی روی جانماز با حضور خانم خوشبخت مربی هنری در بخش هنری برنامه به خانه برمی گردیم از شبکه پنج
سرمه دوزی | مروارید
08':43''
113858 0
سرمه دوزی | مروارید
کانال :
آموزش سرمه دوزی توسط خانم خوشبخت در بخش هنری برنامه سیمای خانواده شبکه اول سیما .
دوخت زونار ـ سرمه دوزی
08':19''
31345 0
دوخت زونار ـ سرمه دوزی
کانال :
آموزش دوخت زونار از هنر سرمه دوزی با حضور خانم خوشبخت در بخش هنری در برنامه به خانه بر می گردیم از شبکه پنج سیما
دوخت زونار با سرمه تراش
10':02''
17096 0
دوخت زونار با سرمه تراش
کانال :
آموزش سرمه دوزی و دوخت زونار با سرمه تراش با حضور خانم خوشبخت در بخش هنری برنامه خانه مهر از شبکه جام جم
دایره دوزی
06':38''
18035 0
دایره دوزی
کانال :
آموزش دایره دوزی در هنر سرمه دوزی طرحی برای مرکز گل دوزی یا طرح های اسلیمی با حضور خانم خوشبخت در بخش هنری در برنامه به خانه بر می گردیم از شبکه پنج سیما
سرمه دوزی (3) ـ خانم خوشبخت
07':43''
31286 0
سرمه دوزی (3) ـ خانم خوشبخت
کانال :
آموزش سرمه دوزی روی سجاده با حضور خانم خوشبخت مربی هنری در بخش هنری برنامه به خانه برمی گردیم از شبکه پنج
سرمه دوزی روی پارچه مخمل
12':19''
43025 0
سرمه دوزی روی پارچه مخمل
کانال :
آموزش سرمه دوزی روی پارچه مخمل توسط خانم خوشبخت در بخش هنری برنامه به خانه برمی گردیم از شبکه پنج
دوخت گیسو _ خانم خوشبخت
06':37''
65375 0
دوخت گیسو _ خانم خوشبخت
کانال :
آموزش سرمه دوزی با دوخت گیسو با حضور خانم خوشبخت در بخش هنری برنامه به خانه بر می گردیم از شبکه پنج سیما
زقره خطی
08':17''
5473 0
زقره خطی
کانال :
آموزش سرمه دوزی زقره خطی با حضور خانم خوشبخت در بخش هنری برنامه خانه مهر از شبکه جام جم
سرمه دوزی
06':44''
14572 0
سرمه دوزی
کانال :
آموزش سرمه دوزی توسط خانم خوشبخت در بخش هنری برنامه سیمای خانواده شبکه اول سیما.
سرمه دوزی رومیزی (2)
09':33''
30423 0
سرمه دوزی رومیزی (2)
کانال :
ادامه آموزش سرمه دوزی روی یک مدل رومیزی رانل با گل های گرد و دایره با حضور خانم خوشبخت در بخش هنری برنامه خانه مهر از شبکه جام جم
سرمه دوزی بته جقه
09':53''
41452 0
سرمه دوزی بته جقه
کانال :
ادامه دوخت سرمه دوزی طرح بته جقه قهر و آشتی با حضور خانم خوشبخت در بخش هنری برنامه خانه مهر از شبکه جام جم
زقره مدور (2)
08':20''
3353 0
زقره مدور (2)
کانال :
آموزش دوخت دایره در سرمه دوزی با حضور خانم خوشبخت در بخش هنری برنامه خانه مهر از شبکه جام جم
تکنیک قیطان دوزی
10':51''
23754 0
تکنیک قیطان دوزی
کانال :
آموزش تکنیک قیطان دوزی با حضور خانم خوشبخت در بخش هنری برنامه یه خانه برمی گردیم از شبکه پنج سیما
سرمه دوزی | تکنیک دور دوزی
07':12''
22190 0
سرمه دوزی | تکنیک دور دوزی
کانال :
آموزش سرمه دوزی تکنیک های دور دوزی توسط خانم خوشبخت در بخش هنری برنامه سیمای خانواده شبکه اول سیما.
سرمه دوزی | سنجاق روی لباس
08':39''
10445 0
سرمه دوزی | سنجاق روی لباس
کانال :
آموزش سرمه دوزی سنجاق روی لباس توسط خانم زارع در بخش هنری برنامه سیمای خانواده شبکه اول سیما
سرمه دوزی چقه
11':40''
25431 0
سرمه دوزی چقه
کانال :
آموزش انواع دوختهای سرمه روی چقه با حضور خانم خوشبخت در بخش هنری برنامه به خانه بر می گردیم از شبکه پنج سیما
دوخت گیسو و دوخت حلقه
08':46''
14049 0
دوخت گیسو و دوخت حلقه
کانال :
آموزش دوخت گیسو و دوخت حلقه توسط خانم خوشبخت در بخش هنری برنامه همیشه خونه از شبکه آموزش
قیطان دوزی روی سرمه (2)
11':15''
17049 0
قیطان دوزی روی سرمه (2)
کانال :
ادامه آموزش قیطان دوزی روی سرمه با حضور خانم خوشبخت در بخش هنری برنامه به خانه بر می گردیم از شبکه پنج سیما
سرمه دوزی بقچه (1)
08':33''
8888 0
سرمه دوزی بقچه (1)
کانال :
آموزش سرمه دوزی بقچه با حضور خانم خوشبخت در بخش هنری برنامه خانه مهر از شبکه جام جم
سرمه دوزی رومیزی (1)
09':37''
20556 0
سرمه دوزی رومیزی (1)
کانال :
آموزش سرمه دوزی روی یک مدل رومیزی رانل با گل های گرد و دایره با حضور خانم خوشبخت در بخش هنری برنامه خانه مهر از شبکه جام جم
دوردوزی بته جقه (2)
09':45''
9583 0
دوردوزی بته جقه (2)
کانال :
ادامه آموزش سرمه دوزی با دور دوزی بته جقه با حضور خانم خوشبخت در بخش هنری برنامه به خانه بر می گردیم از شبکه پنج سیما
آموزش سرمه دوزی با حضور خانم خوشبخت
08':01''
16301 0
آموزش سرمه دوزی با حضور خانم خوشبخت
کانال :
آموزش سرمه دوزی با حضور خانم خوشبخت در بخش هنری برنامه به خانه بر میگردیم از شبکه پنج سیما
قیطان دوزی روی سرمه (1)
05':46''
27688 0
قیطان دوزی روی سرمه (1)
کانال :
آموزش قیطان دوزی روی سرمه با حضور خانم خوشبخت در بخش هنری برنامه به خانه بر می گردیم از شبکه پنج سیما
گلبرگ تیز
09':05''
7473 0
گلبرگ تیز
کانال :
آموزش دوخت گلبرگ تیز و سرمه تراش توسط خانم خوشبخت در بخش هنری برنامه همیشه خونه از شبکه آموزش
سرمه دوزی 2
06':14''
3218 0
سرمه دوزی 2
کانال :
آموزش هنری ادامه کار سرمه دوزی جلسه قبل توسط خانم خوشبخت در بخش هنری برنامه به خانه برمی گردیم از شبکه پنج سیما
دوردوزی بته جقه (3)_ تو پردوزی
09':51''
18521 0
دوردوزی بته جقه (3)_ تو پردوزی
کانال :
ادامه آموزش سرمه دوزی با توپر دوزی با سرمه تراش با حضور خانم خوشبخت در بخش هنری برنامه به خانه بر می گردیم از شبکه پنج سیما