خانم خوشبخت

جستجو

خانم خوشبخت

ترتیب نمایش
پر بینندهپر امتیازجدیدترین
روزها
امروزهفته اخیرماه اخیرسال اخیرهمه روزها
کیف پول (1) - خانم خوش صحبت
09':14''
179789 0
کیف پول (1) - خانم خوش صحبت
کانال :
آموزش یک مدل کیف پول ساده با حضورخانم خوش صحبت در بخش هنری در برنامه به خانه بر می گردیم از شبکه پنج سیما
سرمه دوزی (1) ـ خانم خوشبخت
18':36''
147541 0
سرمه دوزی (1) ـ خانم خوشبخت
کانال :
آموزش سرمه دوزی روی جانماز با حضور خانم خوشبخت مربی هنری در بخش هنری برنامه به خانه برمی گردیم از شبکه پنج
آماده سازی پارچه ترمه برای دوخت
10':08''
119807 0
آماده سازی پارچه ترمه برای دوخت
کانال :
آماده سازی پارچه ترمه و آسترکشی و با لایی چسب با حضور خانم خوشبخت مربی هنری در بخش هنری برنامه به خانه برمی گردیم از شبکه پنج
سرمه دوزی | مروارید
08':43''
113858 0
سرمه دوزی | مروارید
کانال :
آموزش سرمه دوزی توسط خانم خوشبخت در بخش هنری برنامه سیمای خانواده شبکه اول سیما .
دوخت  پیچ _ خانم خوشبخت
09':42''
74653 0
دوخت پیچ _ خانم خوشبخت
کانال :
آموزش دوخت پیچ در سرمه دوزی با حضور خانم خوشبخت در بخش هنری برنامه به خانه برمی گردیم از شبکه پنج
دوخت های ابتدایی سرمه دوزی
11':01''
69028 0
دوخت های ابتدایی سرمه دوزی
کانال :
آموزش هنری سرمه دوزی، دوخت های ابتدای سرمه دوزی توسط خانم معصومه خوشبخت در بخش هنری برنامه خانه مهر از شبکه جام جم
دوخت گیسو _ خانم خوشبخت
06':37''
65375 0
دوخت گیسو _ خانم خوشبخت
کانال :
آموزش سرمه دوزی با دوخت گیسو با حضور خانم خوشبخت در بخش هنری برنامه به خانه بر می گردیم از شبکه پنج سیما
سرمه دوزی روی رومیزی
13':15''
62609 0
سرمه دوزی روی رومیزی
کانال :
آموزش سرمه دوزی روی رومیزی توسط خانم خوشبخت در بخش هنری برنامه خانه مهر از شبکه جام جم
سرمه دوزی روی رومیزی (2)
10':34''
52927 0
سرمه دوزی روی رومیزی (2)
کانال :
ادامه آموزش سرمه دوزی روی رومیزی توسط خانم خوشبخت در بخش هنری برنامه خانه مهر از شبکه جام جم
سرمه دوزی ـ دوخت بته جقه
15':23''
44455 0
سرمه دوزی ـ دوخت بته جقه
کانال :
ادامه دوخت جقه در آموزش سرمه دوزی و خانم خوشبخت مربی هنری در بخش هنری برنامه خانه مهر از شبکه جام جم
سرمه دوزی روی پارچه مخمل
12':19''
43025 0
سرمه دوزی روی پارچه مخمل
کانال :
آموزش سرمه دوزی روی پارچه مخمل توسط خانم خوشبخت در بخش هنری برنامه به خانه برمی گردیم از شبکه پنج
سرمه دوزی بته جقه
09':53''
41452 0
سرمه دوزی بته جقه
کانال :
ادامه دوخت سرمه دوزی طرح بته جقه قهر و آشتی با حضور خانم خوشبخت در بخش هنری برنامه خانه مهر از شبکه جام جم
دوخت زونار ـ سرمه دوزی
08':19''
31345 0
دوخت زونار ـ سرمه دوزی
کانال :
آموزش دوخت زونار از هنر سرمه دوزی با حضور خانم خوشبخت در بخش هنری در برنامه به خانه بر می گردیم از شبکه پنج سیما
سرمه دوزی (3) ـ خانم خوشبخت
07':43''
31286 0
سرمه دوزی (3) ـ خانم خوشبخت
کانال :
آموزش سرمه دوزی روی سجاده با حضور خانم خوشبخت مربی هنری در بخش هنری برنامه به خانه برمی گردیم از شبکه پنج
سرمه دوزی رومیزی (2)
09':33''
30423 0
سرمه دوزی رومیزی (2)
کانال :
ادامه آموزش سرمه دوزی روی یک مدل رومیزی رانل با گل های گرد و دایره با حضور خانم خوشبخت در بخش هنری برنامه خانه مهر از شبکه جام جم
قیطان دوزی روی سرمه (3)
11':50''
28652 0
قیطان دوزی روی سرمه (3)
کانال :
ادامه آموزش قیطان دوزی روی سرمه و کیسه های هدیه ترمه با حضور خانم خوشبخت در بخش هنری برنامه به خانه بر می گردیم از شبکه پنج سیما
قیطان دوزی روی سرمه (1)
05':46''
27688 0
قیطان دوزی روی سرمه (1)
کانال :
آموزش قیطان دوزی روی سرمه با حضور خانم خوشبخت در بخش هنری برنامه به خانه بر می گردیم از شبکه پنج سیما
یراق دوزی
07':45''
27408 0
یراق دوزی
کانال :
آموزش یراق دوزی توسط خانم خوشبخت در بخش هنری برنامه به خانه برمی گردیم از شبکه پنج
توری دوزی با سرمه بلرسان (2)
10':18''
26158 0
توری دوزی با سرمه بلرسان (2)
کانال :
ادامه آموزش دوخت توری دوزی با سرمه بلرسان و دوخت برگ با حضور خانم خوشبخت در بخش هنری برنامه خانه مهر از شبکه جام جم
سرمه دوزی
07':56''
26010 0
سرمه دوزی
کانال :
آموزش سرمه دوزی توسط خانم خوشبخت در بخش هنری برنامه سیمای خانواده شبکه اول سیما .
سرمه دوزی چقه
11':40''
25431 0
سرمه دوزی چقه
کانال :
آموزش انواع دوختهای سرمه روی چقه با حضور خانم خوشبخت در بخش هنری برنامه به خانه بر می گردیم از شبکه پنج سیما
توری دوزی با سرمه بلرسان (1)
07':57''
25119 0
توری دوزی با سرمه بلرسان (1)
کانال :
آموزش دوخت توری دوزی با سرمه بلرسان با حضور خانم خوشبخت در بخش هنری برنامه خانه مهر از شبکه جام جم
سرمه دوزی رانر جلو مبلی
10':01''
25008 0
سرمه دوزی رانر جلو مبلی
کانال :
آموزش سرمه دوزی رانر جلو مبلی با حضور خانم خوشبخت در هنری برنامه خانه مهر از شبکه جام جم
سرمه دوزی روی پارچه مخمل
07':48''
24294 0
سرمه دوزی روی پارچه مخمل
کانال :
آموزش سرمه دوزی روی پارچه مخمل توسط خانم خوشبخت در بخش هنری برنامه به خانه برمی گردیم از شبکه پنج
سرمه دوزی (2) ـ خانم خوشبخت
06':45''
24040 0
سرمه دوزی (2) ـ خانم خوشبخت
کانال :
ادامه آموزش سرمه دوزی روی جانماز با حضور خانم خوشبخت مربی هنری در بخش هنری برنامه به خانه برمی گردیم از شبکه پنج
تکنیک قیطان دوزی
10':51''
23754 0
تکنیک قیطان دوزی
کانال :
آموزش تکنیک قیطان دوزی با حضور خانم خوشبخت در بخش هنری برنامه یه خانه برمی گردیم از شبکه پنج سیما
سرمه دوزی | تکنیک دور دوزی
07':12''
22190 0
سرمه دوزی | تکنیک دور دوزی
کانال :
آموزش سرمه دوزی تکنیک های دور دوزی توسط خانم خوشبخت در بخش هنری برنامه سیمای خانواده شبکه اول سیما.
ملیله دوزی
08':55''
20914 0
ملیله دوزی
کانال :
آموزش سنجاق روی لباس توسط خانم خوشبخت در بخش هنری برنامه سیمای خانواده شبکه اول سیما
سرمه دوزی رومیزی (1)
09':37''
20556 0
سرمه دوزی رومیزی (1)
کانال :
آموزش سرمه دوزی روی یک مدل رومیزی رانل با گل های گرد و دایره با حضور خانم خوشبخت در بخش هنری برنامه خانه مهر از شبکه جام جم
دوردوزی بته جقه (3)_ تو پردوزی
09':51''
18521 0
دوردوزی بته جقه (3)_ تو پردوزی
کانال :
ادامه آموزش سرمه دوزی با توپر دوزی با سرمه تراش با حضور خانم خوشبخت در بخش هنری برنامه به خانه بر می گردیم از شبکه پنج سیما