خانم خوشبخت

جستجو

خانم خوشبخت

ترتیب نمایش
پر بینندهپر امتیازجدیدترین
روزها
امروزهفته اخیرماه اخیرسال اخیرهمه روزها
سرمه دوزی
13':26''
6303 0
سرمه دوزی
کانال :
آموزش سرمه دوزی توسط خانم خوشبخت در بخش هنری برنامه خانه مهر شبکه جهانی جام جم تاریخ 99/3/27 .
سرمه دوزی | مروارید
08':43''
113863 0
سرمه دوزی | مروارید
کانال :
آموزش سرمه دوزی توسط خانم خوشبخت در بخش هنری برنامه سیمای خانواده شبکه اول سیما .
سرمه دوزی
07':56''
26015 0
سرمه دوزی
کانال :
آموزش سرمه دوزی توسط خانم خوشبخت در بخش هنری برنامه سیمای خانواده شبکه اول سیما .
مونتاژ پیکسل ها در سرمه دوزی
08':46''
9627 0
مونتاژ پیکسل ها در سرمه دوزی
کانال :
آموزش مونتاژ پیکسل ها در سرمه دوزی توسط خانم خوشبخت در بخش هنری برنامه سیمای خانواده شبکه اول سیما .
ملیله دوزی
08':55''
21019 0
ملیله دوزی
کانال :
آموزش سنجاق روی لباس توسط خانم خوشبخت در بخش هنری برنامه سیمای خانواده شبکه اول سیما
سرمه دوزی | سنجاق روی لباس
08':39''
10445 0
سرمه دوزی | سنجاق روی لباس
کانال :
آموزش سرمه دوزی سنجاق روی لباس توسط خانم زارع در بخش هنری برنامه سیمای خانواده شبکه اول سیما
سرمه دوزی | تکنیک دور دوزی
07':12''
22221 0
سرمه دوزی | تکنیک دور دوزی
کانال :
آموزش سرمه دوزی تکنیک های دور دوزی توسط خانم خوشبخت در بخش هنری برنامه سیمای خانواده شبکه اول سیما.
سرمه دوزی
06':44''
14577 0
سرمه دوزی
کانال :
آموزش سرمه دوزی توسط خانم خوشبخت در بخش هنری برنامه سیمای خانواده شبکه اول سیما.
دوخت جقه منقطع
09':22''
8681 0
دوخت جقه منقطع
کانال :
آموزش دوخت جقه منقطع در سرمه دوزی توسط خانم خوشبخت در بخش هنری برنامه سیمای خانواده شبکه اول سیما.
طرح جقه در سرمه دوزی
06':50''
7928 0
طرح جقه در سرمه دوزی
کانال :
آموزش سرمه دوزی توسط خانم خوشبخت در بخش هنری برنامه سیمای خانواده شبکه اول سیما
سوزن دوزی در ترمه
11':11''
4833 0
سوزن دوزی در ترمه
کانال :
آموزش سوزن دوزی در ترمه توسط خانم خوشبخت در بخش هنری برنامه سیمای خانواده شبکه اول سیما
توپردوزی در سرمه دوزی
13':06''
4655 0
توپردوزی در سرمه دوزی
کانال :
آموزش توپردوزی در سرمه دوزی توسط خانم خوشبخت در بخش هنری برنامه سیمای خانواده شبکه اول سیما
سرمه دوزی | ترمه دوخت اصفهان
12':04''
9317 0
سرمه دوزی | ترمه دوخت اصفهان
کانال :
آموزش سرمه دوزی ترمه دوخت اصفهان توسط خانم خوشبخت در برنامه سیمای خانواده شبکه اول سیما
سرمه دوزی |انتخاب رنگ بندی
11':51''
2946 0
سرمه دوزی |انتخاب رنگ بندی
کانال :
آموزش سرمه دوزی انتخاب رنگ بندی توسط خانم خوشبخت در برنامه سیمای خانواده شبکه اول سیما
سرمه دوزی | دوخت جقه
08':53''
8804 0
سرمه دوزی | دوخت جقه
کانال :
آموزش سرمه دوزی دوخت جقه توسط خانم خوشبخت در برنامه سیمای خانواده شبکه اول سیما
سرمه دوزی روی مخمل
13':56''
6903 0
سرمه دوزی روی مخمل
کانال :
آموزش سرمه دوزی روی مخمل توسط خانم خوشبخت در بخش هنری برنامه به خانه بر می گردیم شبکه پنج سیما
یراق دوزی سرمه
08':40''
4605 0
یراق دوزی سرمه
کانال :
آموزش سرمه دوزی توسط خانم خوشبخت در بخش هنری برنامه به خانه بر می گردیم شبکه پنج سیما
سرمه دوزی بر روی مخمل
10':55''
1986 0
سرمه دوزی بر روی مخمل
کانال :
آموزش سرمه دوزی بر روی مخمل توسط خانم خوشبخت در بخش هنری برنامه به خانه بر می گردیم شبکه پنج سیما
دوخت پشم شیشه در سرمه دوزی 2
08':10''
15916 0
دوخت پشم شیشه در سرمه دوزی 2
کانال :
آموزش هنری سرمه دوزی، دوخت پشمه شیشه در سرمه دوزی 2 (ادامه قسمت قبل) توسط خانم خوشبخت در بخش هنری برنامه خانه مهر از شبکه جام جم
تکنیک دوخت ها روی کار اصلی3
12':09''
16474 0
تکنیک دوخت ها روی کار اصلی3
کانال :
ادامه آموزش هنری سرمه دوزی، تکنیک دوخت ها روی کار اصلی توسط خانم خوشبخت در بخش هنری برنامه خانه مهر از شبکه جام جم
تکنیک دوخت ها روی کار اصلی 2
09':28''
18123 0
تکنیک دوخت ها روی کار اصلی 2
کانال :
آموزش هنری سرمه دوزی، تکنیک دوخت ها روی کار اصلی توسط خانم خوشبخت در بخش هنری برنامه خانه مهر از شبکه جام جم
سرمه دوزی روی پارچه مخمل
07':48''
24329 0
سرمه دوزی روی پارچه مخمل
کانال :
آموزش سرمه دوزی روی پارچه مخمل توسط خانم خوشبخت در بخش هنری برنامه به خانه برمی گردیم از شبکه پنج
تکنیک دوخت ها روی کار اصلی
09':12''
7749 0
تکنیک دوخت ها روی کار اصلی
کانال :
آموزش هنری سرمه دوزی، تکنیک دوخت ها روی کار اصلی توسط خانم خوشبخت در بخش هنری برنامه خانه مهر از شبکه جام جم
یراق دوزی
07':45''
27571 0
یراق دوزی
کانال :
آموزش یراق دوزی توسط خانم خوشبخت در بخش هنری برنامه به خانه برمی گردیم از شبکه پنج
سرمه دوزی روی پارچه مخمل
12':19''
43147 0
سرمه دوزی روی پارچه مخمل
کانال :
آموزش سرمه دوزی روی پارچه مخمل توسط خانم خوشبخت در بخش هنری برنامه به خانه برمی گردیم از شبکه پنج
دوخت بعد دار
09':16''
7354 0
دوخت بعد دار
کانال :
آموزش هنری سرمه دوزی، تکنیک دوخت بعد دار توسط کارشناس هنری سرکار خانم معصومه خوشبخت در بخش هنری برنامه خانه مهر از شبکه جام جم
دوخت پشم شیشه در سرمه دوزی
13':02''
17948 0
دوخت پشم شیشه در سرمه دوزی
کانال :
آموزش هنری سرمه دوزی دوخت پشم شیشه در سرمه دوزی توسط خانم خوشبخت در برنامه خانه مهر ازشکبه جام جم
دوخت های ابتدایی سرمه دوزی
11':01''
69186 0
دوخت های ابتدایی سرمه دوزی
کانال :
آموزش هنری سرمه دوزی، دوخت های ابتدای سرمه دوزی توسط خانم معصومه خوشبخت در بخش هنری برنامه خانه مهر از شبکه جام جم
سرمه دوزی روی رومیزی (2)
10':34''
52927 0
سرمه دوزی روی رومیزی (2)
کانال :
ادامه آموزش سرمه دوزی روی رومیزی توسط خانم خوشبخت در بخش هنری برنامه خانه مهر از شبکه جام جم
سرمه دوزی روی رومیزی
13':15''
62614 0
سرمه دوزی روی رومیزی
کانال :
آموزش سرمه دوزی روی رومیزی توسط خانم خوشبخت در بخش هنری برنامه خانه مهر از شبکه جام جم