خانم خوش صحبت

جستجو

خانم خوش صحبت

ترتیب نمایش
پر بینندهپر امتیازجدیدترین
روزها
امروزهفته اخیرماه اخیرسال اخیرهمه روزها
گوشواره آویز
12':08''
3430 0
گوشواره آویز
کانال :
آموزش گوشواره آویز توسط خانم خوش صحبت در بخش هنری برنامه به خانه برمی گردیم از شبکه پنج
کیف چهل تکه
10':05''
63893 0
کیف چهل تکه
کانال :
آموزش هنری چرم دوزی کیف چهل تکه توسط خانم خوش صحبت در بخش هنری برنامه خانواده یک از شبکه یک سیما
الگوی پایه کیف ساده چرمی
10':54''
52098 0
الگوی پایه کیف ساده چرمی
کانال :
آموزش هنری چرم دوزی الگوی پایه کیف ساده چرمی توسط خانم خوش صحبت در بخش آموزشی برنامه خانواده یک از شبکه یک سیما
بند ساعت
11':10''
54557 0
بند ساعت
کانال :
آموزش هنری چرم دوزی بند ساعت توسط خانم خوش صحبت در بخش هنری برنامه خانواده یک از شبکه یک سیما
کیف بزرگ ساده
00':00''
96084 0
کیف بزرگ ساده
کانال :
آموزش هنری چرم دوزی کیف بزرگ ساده توسط خانم خوش صحبت در بخش هنری برنامه خانواده یک از شبکه یک سیما
دوخت کوله پشتی چرمی 2 _ خانم خوش صحبت
07':34''
53447 0
دوخت کوله پشتی چرمی 2 _ خانم خوش صحبت
کانال :
آموزش هنری دوخت کوله پشتی چرمی توسط خانم خوش صحبت در بخش هنری برنامه به خانه برمی گردیم از شبکه پنج سیما .
کوله چرم 1 _ خانم خوش صحبت
10':12''
48744 0
کوله چرم 1 _ خانم خوش صحبت
کانال :
آموزش کوله چرم با حضور خانم خوش صحبت در بخش هنری برنامه به خانه برمیگردیم از شبکه پنج سیما
کیف مدل ذوزنقه (2)
08':18''
33347 0
کیف مدل ذوزنقه (2)
کانال :
ادامه آموزش کیف ذوزنقه با حضور خانم خوش صحبت در بخش هنری برنامه به خانه برمی گردیم از شبکه پنج سیما
کیف مدل ذوزنقه (1)
11':10''
31157 0
کیف مدل ذوزنقه (1)
کانال :
آموزش یک مدل کیف ذوزنقه و روش نوار دوزی با حضور خانم خوش صحبت در بخش هنری برنامه به خانه برمی گردیم از شبکه پنج سیما
کیف مردانه ـ خانم خوش صحبت
09':38''
34760 0
کیف مردانه ـ خانم خوش صحبت
کانال :
آموزش کیف مردانه چرم با حضور خانم خوش صحبت در بخش هنری برنامه به خانه برمی گردیم از شبکه پنج سیما
کیف پول و موبایل
10':12''
58917 0
کیف پول و موبایل
کانال :
آموزش دوخت کیف دو منظوره پول و موبایل با حضور خانم خوشصحبت در بخش هنری برنامه به خانه برمی گردیم از شبکه پنج سیما
کیف دوشی کوچک
10':39''
50938 0
کیف دوشی کوچک
کانال :
آموزش یک مدل کیف چرم کوچک دوشی با حضور خانم خوشصحبت در بخش هنری برنامه به خانه برمی گردیم از شبکه پنج سیما
نقاشی روی چرم
06':40''
20287 0
نقاشی روی چرم
کانال :
آموزش نقاشی روی چرم با حضور خانم خوشصحبت در بخش هنری برنامه به خانه برمی گردیم از شبکه پنج سیما
چرم دوزی _ خانم خوش صحبت
10':35''
65508 0
چرم دوزی _ خانم خوش صحبت
کانال :
معرفی ابزار و وسایل چرم دوزی با حضور خانم خوش صحبت در بخش هنری برنامه به خانه برمی گردیم از شبکه پنج سیما
چند مدل دوخت چرم
08':50''
144340 0
چند مدل دوخت چرم
کانال :
آموزش چند مدل طرح دوخت کاربردی برای انواع کیف چرم با حضور خانم خوش صحبت در بخش هنری برنامه به خانه برمی گردیم از شبکه پنج سیما
کیف کمری
10':27''
42471 0
کیف کمری
کانال :
آموزش دوخت کیف کمری با حضور خانم خوش صحبت در بخش هنری برنامه به خانه برمی گردیم از شبکه پنج سیما
کیف پول دستی (2)
08':57''
26323 0
کیف پول دستی (2)
کانال :
ادامه آموزش دوخت یک مدل کیف چرمی پول با حضور خانم خوش صحبت در بخش هنری برنامه به خانه برمی گردیم از شبکه پنج سیما
کیف پول دستی (1)
10':23''
29613 0
کیف پول دستی (1)
کانال :
آموزش دوخت یک مدل کیف چرمی پول با حضور خانم خوش صحبت در بخش هنری برنامه به خانه برمی گردیم از شبکه پنج سیما
کیف دستی چین دار
08':27''
26673 0
کیف دستی چین دار
کانال :
آموزش یک مدل کیف دستی چین دار با چرم شتر مرغ با حضور خانم خوش صحبت در بخش هنری برنامه به خانه بر می گردیم از شبکه پنج سیما
کیف پول مردانه_ خانم خوش صحبت
10':30''
96041 0
کیف پول مردانه_ خانم خوش صحبت
کانال :
آموزش کیف پول مردانه با حضور خانم خوش صحبت در بخش هنری برنامه به خانه بر می گردی از شبکه پنج سیما
کیف مردانه دستی _ خانم خوش صحبت
09':13''
39155 0
کیف مردانه دستی _ خانم خوش صحبت
کانال :
یک مدل کیف مردانه دستی با حضور خانم خوش صحبت در بخش هنری برنامه به خانه بر می گردی از شبکه پنج سیما
یک مدل کیف دستی (2)_ خانم خوش صحبت
08':52''
86368 0
یک مدل کیف دستی (2)_ خانم خوش صحبت
کانال :
ادامه آموزش یک مدل کیف دستی با حضورخانم خوش صحبت در بخش هنری برنامه به خانه بر می گردیم از شبکه پنج سیما
یک مدل کیف دستی (1)_ خانم خوش صحبت
09':42''
62993 0
یک مدل کیف دستی (1)_ خانم خوش صحبت
کانال :
آموزش یک مدل کیف دستی با حضورخانم خوش صحبت در بخش هنری برنامه به خانه بر می گردیم از شبکه پنج سیما
دستبند حلقه ای
08':55''
19933 0
دستبند حلقه ای
کانال :
آموزش دستبند حلقه ای با حضور خانم خوش صحبت در بخش هنری برنامه به خانه بر می گردیم از شبکه پنج سیما
دستبند چرمی ـ خانم خوش صحبت
10':59''
39465 0
دستبند چرمی ـ خانم خوش صحبت
کانال :
آموزش ساخت دستبند چرمی با حضور خانم خوش صحبت در بخش هنری برنامه به خانه بر می گردیم از شبکه پنج سیما
کیف مجلسی ـ خانم خوش صحبت
19':53''
286898 0
کیف مجلسی ـ خانم خوش صحبت
کانال :
آموزش یک مدل کیف مجلسی با حضور خانم خوش صحبت در بخش هنری برنامه به خانه بر می گردیم از شبکه پنج سیما
کیف نوت بوک (3)
07':03''
18721 0
کیف نوت بوک (3)
کانال :
تکمیل آموزش کیف نوت بوک با حضور خانم خوش صحبت در بخش هنری در برنامه به خانه بر می گردیم از شبکه پنج سیما
کیف نوت بوک (2)
08':29''
9240 0
کیف نوت بوک (2)
کانال :
ادامه آموزش کیف نوت بوک با حضور خانم خوش صحبت در بخش هنری در برنامه به خانه بر می گردیم از شبکه پنج سیما
کیف نوت بوک (1)
10':16''
14842 0
کیف نوت بوک (1)
کانال :
آموزش کیف نوت بوک با حضور خانم خوش صحبت در بخش هنری در برنامه به خانه بر می گردیم از شبکه پنج سیما
کیف چند جیب (3) ـ خانم خوش صحبت
08':05''
65501 0
کیف چند جیب (3) ـ خانم خوش صحبت
کانال :
جلسه سوم آموزش کیف مدل چند جیب با حضور خانم خوش صحبت در بخش هنری در برنامه به خانه بر می گردیم از شبکه پنج سیما