خانم امیریان

جستجو

خانم امیریان

ترتیب نمایش
پر بینندهپر امتیازجدیدترین
روزها
امروزهفته اخیرماه اخیرسال اخیرهمه روزها
طرح پرنده با سوزن تنبور | خانم امیریان
13':15''
7461 0
طرح پرنده با سوزن تنبور | خانم امیریان
کانال :
آموزش طرح پرنده کار با سوزن تنبور توسط خانم امیریان در بخش هنری برنامه به خانه بر می گردیم شبکه پنج سیما تاریخ 99/7/10
آموزش کار با سوزن تنبور | خانم امیریان
13':11''
5206 0
آموزش کار با سوزن تنبور | خانم امیریان
کانال :
طرز کار با سوزن تنبور توسط خانم امیریان در بخش هنری برنامه به خانه بر می گردیم شبکه پنج سیما تاریخ 99/6/13
آموزش کار با سوزن تنبور | خانم امیریان
11':53''
3656 0
آموزش کار با سوزن تنبور | خانم امیریان
کانال :
آموزش سوزن دوزی کار با سوزن تنبور توسط خانم امیریان در بخش هنری برنامه به خانه بر می گردیم شبکه پنج سیما تاریخ 99/5/30
کار با سوزن تنبور | خانم امیریان
08':49''
10249 0
کار با سوزن تنبور | خانم امیریان
کانال :
آموزش کار با سوزن تنبور توسط خانم امیریان در بخش هنری برنامه به خانه بر می گردیم شبکه پنج سیما تاریخ 99/5/16
کار با سوزن تنبور | خانم امیریان
13':04''
7853 0
کار با سوزن تنبور | خانم امیریان
کانال :
آموزش کار با سوزن تنبور توسط خانم امیریان در بخش هنری برنامه به خانه بر می گردیم شبکه پنج سیما تاریخ 99/5/2
کار با سوزن تمبور | خانم امیریان
12':51''
6317 0
کار با سوزن تمبور | خانم امیریان
کانال :
ادامه آموزش کار با سوزن تمبور توسط خانم امیریان در بخش هنری برنامه به خانه بر می گردیم شبکه پنج سیما تاریخ 99/4/19 .
کار با سوزن تمبور | خانم امیریان
10':51''
7768 0
کار با سوزن تمبور | خانم امیریان
کانال :
آموزش کار با سوزن تمبور توسط خانم امیریان در بخش هنری برنامه به خانه بر می گردیم شبکه پنج سیما تاریخ 99/4/12
ادامه آموزش هنر کچه
12':35''
10065 0
ادامه آموزش هنر کچه
کانال :
ادامه آموزش هنر کچه توسط خانم امیریان در بخش هنری به خانه بر می گردیم شبکه پنج سیما .
هنر کچه
11':51''
9740 0
هنر کچه
کانال :
ادامه آموزش هنر کچه توسط خانم امیریان در بخش هنری به خانه بر می گردیم شبکه پنج سیما .
ادامه آموزش هنر کچه
13':20''
19651 0
ادامه آموزش هنر کچه
کانال :
ادامه آموزش هنر کچه توسط خانم امیریان در بخش هنری برنامه به خانه بر می گردیم شبکه پنج سیما .
آموزش هنر کچه
10':50''
17399 0
آموزش هنر کچه
کانال :
ادامه آموزش هنر کچه توسط خانم امیریان در بخش هنری برنامه به خانه بر می گردیم شبکه پنج سیما .
هنر کچه | طرح انار
12':52''
18592 0
هنر کچه | طرح انار
کانال :
آموزش هنر کچه طرح انار توسط خانم امیریان در بخش هنری برنامه به خانه برمیگردیم شبکه پنج سیما .
آموزش هنر کچه
13':09''
14438 0
آموزش هنر کچه
کانال :
آموزش هنر کچه توسط خانم امیریان در بخش هنری برنامه به خانه برمیگردیم شبکه پنج سیما .
گلهای پارچه ای | تزیین کلاه
12':58''
58339 0
گلهای پارچه ای | تزیین کلاه
کانال :
آموزش گلهای پارچه ای تزیین کلاه توسط خانم امیریان در بخش هنری برنامه به خانه بر می گردیم شبکه پنج سیما.
تزیین مانتو با گل دست دوز
08':08''
59758 0
تزیین مانتو با گل دست دوز
کانال :
آموزش تزیین مانتو با گل دست دوز توسط خانم در بخش هنری برنامه به خانه بر می گردیم شبکه پنج سیما .
ترکیب روبان دوزی و جواهر دوزی
09':55''
91324 0
ترکیب روبان دوزی و جواهر دوزی
کانال :
آموزش ترکیب روبان دوزی و جواهر دوزی توسط خانم امیریان در بخش هنری برنامه به خانه بر می گردیم شبکه پنج سیما.
آموزش دوخت کیف دستی کوچک
09':11''
115882 0
آموزش دوخت کیف دستی کوچک
کانال :
آموزش دوخت کیف دستی کوچک توسط خانم امیریان در بخش هنری برنامه به خانه بر می گردیم شبکه پنج سیما.
روبان دوزی گل رز
07':44''
54797 0
روبان دوزی گل رز
کانال :
آموزش روبان دوزی گل رز توسط خانم امیریان در بخش هنری برنامه به خانه بر می گردیم شبکه پنج سیما
طرح گل با روبان دوزی
07':45''
29224 0
طرح گل با روبان دوزی
کانال :
آموزش طرح گل با روبان دوزی توسط خانم امیریان در بخش هنری برنامه به خانه بر می گردیم شبکه پنج سیما
روبان دوزی با پارچه های بازیافتی
09':43''
25450 0
روبان دوزی با پارچه های بازیافتی
کانال :
نقاشی با روبان توسط خانم امیریان در بخش هنری برنامه به خانه بر می گردیم شبکه پنج سیما
دوخت اولیه روبان دوزی
08':03''
15388 0
دوخت اولیه روبان دوزی
کانال :
دوخت اولیه در روبان دوزی توسط خانم امیریان در بخش هنری برنامه به خانه بر می گردیم شبکه پنج سیما
آموزش روبان دوزی از پایه
11':26''
204350 0
آموزش روبان دوزی از پایه
کانال :
آموزش روبان دوزی از پایه توسط خانم امیریان در بخش هنری برنامه به خانه بر می گردیم شبکه پنج سیما
جواهر دوزی | گل یقه
10':16''
50593 0
جواهر دوزی | گل یقه
کانال :
آموزش جواهر دوزی گل یقه توسط خانم امیریان در بخش هنری برنامه به خانه بر می گردیم شبکه پنج سیما
تزیین روی لباس
13':34''
39257 0
تزیین روی لباس
کانال :
کار تزیین روی لباس با آموزش خانم امیریان در بخش هنری برنامه به خانه بر می گردیم شبکه پنج سیما .
نمد مالی
11':16''
8248 0
نمد مالی
کانال :
آموزش نمدمالی توسط خانم امیریان در بخش هنری برنامه به خانه بر می گردیم شبکه پنج سیما
روبان دوزی | تزیین لباس
05':39''
67653 0
روبان دوزی | تزیین لباس
کانال :
آموزش روبان دوزی در تزیین لباس توسط خانم امیریان در بخش هنری برنامه به خانه بر می گردیم شبکه پنج سیما .
کچه یا نمد مالی روی پارچه
13':02''
75798 0
کچه یا نمد مالی روی پارچه
کانال :
آموزش کچه دوزی یا نمد مالی رویارچه توسط خانم امیریان در بخش هنری برنامه خانواده یک از شبکه یک
تلفیق روبان دوزی و مروارید
09':37''
76615 0
تلفیق روبان دوزی و مروارید
کانال :
آموزش هنری روبان دوزی تلفیق روبان دوزی و مروارید دوزی توسط خانم امیریان در بخش هنری برنامه خانواده یک از شبکه یک سیما
شیبری دوزی
09':53''
79069 0
شیبری دوزی
کانال :
آموزش هنری شیبری دوزی توسط خانم امیریان در بخش هنری برنامه خانواده یک از شبکه یک سیما
کیک ذرت
10':39''
15940 0
کیک ذرت
کانال :
آموزش کیک پزی، کیک ذرت توسط خانم امیریان در بخش آشپزی برنامه به خانه برمی گردیم از شبکه پنج سیما