خانم اجاقی

جستجو

خانم اجاقی

ترتیب نمایش
پر بینندهپر امتیازجدیدترین
روزها
امروزهفته اخیرماه اخیرسال اخیرهمه روزها
سوخته نگاری
18':30''
94733 0
سوخته نگاری
کانال :
آموزش سوخته نگاری توسط خانم اجاقی در بخش هنری برنامه کاشانه مهر شبکه فارس .
بافت جلیقه (2)
07':26''
33831 0
بافت جلیقه (2)
کانال :
قسمت دوم آموزش بافت یک مدل جلیقه توسط خانم اجاقی در بخش هنری برنامه کاشانه مهر از شبکه فارس
بافت جلیقه (1)
11':16''
27912 0
بافت جلیقه (1)
کانال :
قسمت اول آموزش بافت یک مدل جلیقه توسط خانم اجاقی در بخش هنری برنامه کاشانه مهر از شبکه فارس
خانم اجاقی | بافت کلاه
08':36''
83091 0
خانم اجاقی | بافت کلاه
کانال :
آموزش بافت کلاه توسط خانم اجاقی در بخش هنری برنامه کاشانه مهر از شبکه فارس
بافت بلوز از یقه
12':36''
220434 0
بافت بلوز از یقه
کانال :
آموزش بافت بلوز از یقه توسط خانم اجاقی در بخش هنری برنامه کاشانه مهر از شبکه فارس
بلوز بافتنی
05':11''
72672 0
بلوز بافتنی
کانال :
آموزش بافت بلوز توسط خانم اجاقی در بخش هنری برنامه کاشانه مهر از شبکه فارس
بافت بلوز بچگانه
10':03''
133926 0
بافت بلوز بچگانه
کانال :
آموزش بافت بلوز بچگانه توسط خانم اجاقی در بخش هنری برنامه کاشانه مهر از شبکه فارس
سوخته کاری روی رانر
11':25''
34560 0
سوخته کاری روی رانر
کانال :
آموزش سوخته کاری روی رانر توسط خانم اجاقی در بخش هنری برنامه کاشانه مهر از شبکه فارس
سوخته نگاری 2
10':21''
12667 0
سوخته نگاری 2
کانال :
آموزش هنری سوخته نگاری توسط خانم اجاقی در بخش هنری برنامه کاشانه مهر از شبکه فارس
سوخته نگاری
09':50''
20337 0
سوخته نگاری
کانال :
آموزش سوخته نگاری توسط خانم اجاقی در بخش هنری برنامه کاشانه مهر از شبکه فارس
شال
13':21''
59350 0
شال
کانال :
آموزش بافت یک مدل شال توسط خانم اجاقی در بخش هنری برنامه کاشانه مهر از شبکه فارس
کلاه
11':50''
87348 0
کلاه
کانال :
آموزش بافت کلاه توسط خانم اجاقی در بخش هنری برنامه کاشانه مهر از شبکه فارس
شال موتیف
11':25''
63956 0
شال موتیف
کانال :
آموزش بافت شال موتیف توسط خانم اجاقی در بخش هنری برنامه کاشانه مهر از شبکه فارس
گیپور بافی - گل مینا
10':27''
69748 0
گیپور بافی - گل مینا
کانال :
آموزش بافت گل مینا توسط خانم اجاقی در بخش هنری برنامه کاشانه مهر از شبکه فارس
گیپور بافی - حاشیه
15':43''
57614 0
گیپور بافی - حاشیه
کانال :
آموزش گیپور بافی توسط خانم اجاقی در بخش هنری برنامه کاشانه مهر از شبکه فارس
نما چرم روی کاغذی
08':39''
11760 0
نما چرم روی کاغذی
کانال :
آموزش نما چرم روی کاغذی توسط خانم اجاقی در بخش هنری برنامه کاشانه مهر از شبکه فارس
گیپور بافی (3)
12':56''
45764 0
گیپور بافی (3)
کانال :
آموزش گیپور بافی توسط خانم اجاقی در بخش هنری برنامه کاشانه مهر از شبکه فارس
گیپور بافی (2)
12':03''
125295 0
گیپور بافی (2)
کانال :
آموزش گیپور بافی توسط خانم اجاقی در بخش هنری برنامه کاشانه مهر از شبکه فارس
گیپور بافی
11':33''
115155 0
گیپور بافی
کانال :
آموزش گیپور بافی توسط خانم اجاقی در بخش هنری برنامه کاشانه مهر از شبکه فارس
بافت کیف
03':09''
171630 0
بافت کیف
کانال :
آموزش بافت یک مدل کیف توسط خانم اجاقی در بخش هنری برنامه کاشانه مهر از شبکه فارس
بافت سبد در دار (2)
06':17''
130290 0
بافت سبد در دار (2)
کانال :
قسمت دوم آموزش بافت یک مدل سبد در دار توسط خانم اجاقی در بخش هنری برنامه کاشانه مهر از شبکه فارس
بافت سبد در دار
13':00''
102692 0
بافت سبد در دار
کانال :
آموزش بافت یک مدل سبد در دار توسط خانم اجاقی در بخش هنری برنامه کاشانه مهر از شبکه فارس
کیف بافتنی
09':37''
178134 0
کیف بافتنی
کانال :
آموزش بافت یک مدل کیف توسط خانم اجاقی در بخش هنری برنامه کاشانه مهر از شبکه فارس
بافت کیف با قلاب
12':36''
1013480 0
بافت کیف با قلاب
کانال :
آموزش بافت کیف با قلاب توسط خانم اجاقی در بخش هنری برنامه کاشانه مهر از شبکه فارس
کبف باب اسفنجی
12':01''
59573 0
کبف باب اسفنجی
کانال :
آموزش بافت کیف باب اسفنجی توسط خانم اجاقی در بخش هنری برنامه کاشانه مهر از شبکه فارس
بافت کیف
12':50''
270306 0
بافت کیف
کانال :
آموزش بافت کیف توسط خان اجاقی در بخش هنری برنامه کاشانه مهر از شبکه فارس
گل یوکا
11':31''
14674 0
گل یوکا
کانال :
آموزش ساخت گل یوکا توسط خانم اجاقی در بخش هنری برنامه کاشانه مهر از شبکه فارس
کاکتوس
07':21''
37251 0
کاکتوس
کانال :
آموزش ساخت یک مدل کاکتوس خمیری توسط خانم اجاقی در بخش هنری برنامه کاشانه مهر از شبکه فارس
کاکتوس
12':03''
27518 0
کاکتوس
کانال :
آموزش ساخت کاکتوس خمیری توسط خانم اجاقی در بخش هنری برنامه کاشانه مهر از شبکه فارس
گل های خمیری
11':10''
27156 0
گل های خمیری
کانال :
آموزش ساخت گل های خمیری توسط خانم اجاقی در بخش هنری برنامه کاشانه مهر از شبکه فارس