جهش تولید

جستجو

جهش تولید

ترتیب نمایش
پر بینندهپر امتیازجدیدترین
روزها
امروزهفته اخیرماه اخیرسال اخیرهمه روزها
انیمیشن مش صفر | جواز تاسیس کارگاه
05':04''
1118 0
انیمیشن مش صفر | جواز تاسیس کارگاه
کانال :
در این انیمیشن سوژه محور، مسایل مختلف در مسیر شعار سال یعنی جهش تولید مانند مشکلات مجوزهای کسب و کار، در آیتم های 4 دقیقه ای نمایش داده می شود.
انیمیشن مش صفر | اداره توجیه اقتصادی
05':34''
1031 0
انیمیشن مش صفر | اداره توجیه اقتصادی
کانال :
در این انیمیشن سوژه محور، مسایل مختلف در مسیر شعار سال یعنی جهش تولید مانند مشکلات مجوزهای کسب و کار، در آیتم های 4 دقیقه ای نمایش داده می شود.
انیمیشن مش صفر | کارآفرینی
06':38''
1122 0
انیمیشن مش صفر | کارآفرینی
کانال :
در این انیمیشن سوژه محور، مسایل مختلف در مسیر شعار سال یعنی جهش تولید مانند مشکلات مجوزهای کسب و کار، در آیتم های 4 دقیقه ای نمایش داده می شود.
انیمیشن مش صفر | آرمان شاغل می شود
06':38''
2468 0
انیمیشن مش صفر | آرمان شاغل می شود
کانال :
در این انیمیشن سوژه محور، مسایل مختلف در مسیر شعار سال یعنی جهش تولید مانند مشکلات مجوزهای کسب و کار، در آیتم های 4 دقیقه ای نمایش داده می شود.
نماهنگ رمز جهش تولید
04':47''
1601 0
نماهنگ رمز جهش تولید
کانال :
براساس این بخش از بیانات رهبر انقلاب که فرمودند: «سال گذشته گفتیم «رونق تولید»، امسال بنده عرض میکنم «جهش تولید»؛ امسال سالِ جهشِ تولید است. این شد شعار امسال؛ کسانی که دست‌اندرکار هستند جوری عمل کنند که تولید ان‌شاء‌الله جهش پیدا کند و یک تغییر محسوسی در زندگی مردم ان‌شاء‌الله به وجود بیاورد. البتّه این احتیاج به برنامه‌ریزی دارد.» نماهنگ «رمز جهش تولید» را منتشر می‌کند.
مقابله با دشمن با سلاح تولید
03':05''
350 0
مقابله با دشمن با سلاح تولید
کانال :
دکتر رجبی‌دوانی از اهمیت فرهنگ کار و تولید در اندیشه اسلامی می‌گوید