جهاد فرهنگی

جستجو

جهاد فرهنگی

ترتیب نمایش
پر بینندهپر امتیازجدیدترین
روزها
امروزهفته اخیرماه اخیرسال اخیرهمه روزها
سایه های هجوم / حاج حسین یکتا
08':50''
6570 0
سایه های هجوم / حاج حسین یکتا
کانال :
کی گفته ما اهل کوفه نیستیم؟! تو فتنه88 کی دیدبان بود؟ آقا چقدر باید اعلام خطر میکرد تا ما به خودمون بیایم و بیدار بشیم؟