جنگ‌ احد

جستجو

جنگ‌ احد

ترتیب نمایش
پر بینندهپر امتیازجدیدترین
روزها
امروزهفته اخیرماه اخیرسال اخیرهمه روزها
مقبره الشهدا
00':09''
919 0
مقبره الشهدا
کانال :
مسلمانان به دفن شهدای غزوه احد پرداختند و به یاد انان مقبره ای در دامنه کوه احد ایجاد شد. بهترین عزیزان اسلام ازمهاجر و انصار از جمله حمزه و... در آنجا دفن شده اند .
احد
00':09''
834 0
احد
کانال :
احد در ناحیه شمالی مدینه رشته کوهی به طول تقریبی شش کیلومتر از شرق به غرب کشیده شده که به دلیل جدایی آن از دیگر رشته کوهها احد خوانده میشود. این کوه خاطره یکی از مهمترین جنگهای صدر اسلام را بسیار دردناک بوده در سینه دارد .